Disclosure – Hemel en Aarde liefdevol herenigd / 2014-01-21 – Rodne van Andromeda – Gechanneld door: Micha Beuger

Disclosure – Hemel en Aarde liefdevol herenigd

2014-01-21 – Rodne van Andromeda – Gechanneld door: Micha Beuger

Rodne van het Andromeda melkwegstelsel stelt zich voor

Lieve aardse mensen, naast de mensen van mijn thuiswereld, zijn jullie mijn naaste familieleden. Mijn oud Andromedaanse naam is Rodne – Cluster-fonetisch geschreven als Ròdnë – Ik ben met alles verbonden. Mijn individuele ziel is vele miljoenen jaren oud. Verder ben ik al enkele miljoenen jaren fysiek onsterfelijk. Dat wil zeggen, dat ik – dankzij 6D morfogenetisch meesterschap – onmiddellijk fysieke lichamen materialiseer. En wel het liefste, het favoriete lijf van mijn recentste Andromedaanse incarnatie, toen ik eveneens Rodne heette. Ik ben veelzijdig, maar mijn voornaamste terrein is als vanouds het onderwijs, van basisschool tot universiteit. Mijn sociale vaardigheden staan niet ter discussie, omdat iedereen zich bij mij in alle opzichten thuis voelt. Bij mij kun je eigenlijk niets fout doen, want ik zie jouw goddelijke, eeuwige wezen altijd dwars door alles heen.

Voor een Andromedaanse, ben ik opvallend uitbundig, hoewel ik mij steeds uiterst secuur op iedereen afstem. Met mij kun je alle kanten op. Wanneer dat voor jou goed voelt, kom ik gezellig bij je op schoot zitten knuffelen. En met mijn 1,60 m en ongeveer 45 kg, is dat voor de meesten van jullie best comfortabel. Ik zie eruit als een volmaakt schone, negroïde, aardse vrouw van in de twintig jaar. Geen enkel wezenlijk verschil. Met lichtbruine huid, halflang zwart kroeshaar, verfijnde zwarte wenkbrauwen en volle, lange, zwarte wimpers. Grote, wat amandelvormige, bruingroene pretogen met wijde, zwarte pupillen. Vrij dikke, donkerroodbruine lippen. Mijn voornaamste uitstraling is donker violet, net zoals bij Saint Germain en zoals bij momenteel velen van jullie. Ik spreek alle aardse talen accentloos. Ik ben kind aan huis in al jullie culturen, technologieën of wat dan ook. Wij, Andromedaanse bezoekers, reizen veel per trein – met geldige vervoerbewijzen – dus je kunt ons ontmoeten. Mede op verzoek van Micha, ben ik, namens Andromeda, coördinatrice voor Plejaden Andromeda Disclosure. Disclosure gaat hand in hand met ascentie naar eenheidsbewustzijn.

Disclosure aspecten en raakvlakken

•  Herkenning van jezelf als eeuwig en goddelijk wezen
•  Openheid over jezelf, inclusief je schaduwkanten
•  Onthulling van de ware geschiedenis van de mensheid, ook haar duistere kanten
•  Transparantie en betrouwbare informatievoorziening via de reguliere media
•  Wereldwijde vrede en samenwerking
•  Wereldwijde overvloed, welzijn en vrijheid
•  Onthulling en integratie van buitenaardse immigranten
•  Hereniging van aardse, binnenaardse en buitenaardse mensenfamilies
•  Integratie in gelijkwaardigheid van mensen en andersoortige dominante levensvormen
•  Integratie in gelijkwaardigheid van alle levensvormen en hun leefomgeving
•  Integratie van alle rijken, waaronder fysieke wezens, elementalen en engelen
•  Vrije uitwisseling en mobiliteit

Soorten mensen op Aarde

•  Autochtonen – er zijn steeds minder mensen, die menen, dat zij uitsluitend aards zijn
•  Incarnanten – steeds meer lichtwerkers ontdekken de buitenaardse oorsprong van hun ziel
•  Immigranten – mensen die op Aarde wonen, maar er niet zijn geboren – voornamelijk Plejadiërs
•  Passanten – tijdelijke bezoekers – momenteel vooral Andromedanen

Hoe wij bijdragen

Wij Andromedanen flitsen als passanten, zonder ruimteschepen, tussen jullie wereld en onze thuiswerelden. Wij werken intensief samen in ons gigantische Achtergrond Collectief. Wij functioneren voornamelijk improviserend. Omdat ascentie met disclosure, op deze wijze, nog nooit eerder in dit Universum is vertoond, is dat uiterst complex. Elk onderdeel beïnvloedt elk ander onderdeel. Wij stellen prioriteiten. Hierbij wordt consequent zorgvuldig nagegaan, wat op dat moment het meest urgent en het best uitvoerbaar is. Wij houden rekening met jullie individuele wensen en actuele omstandigheden, vaak ook in overleg met jullie verborgen gidsen. Elke stap wordt zorgvuldig geëvalueerd. De zorgwekkende financiële situatie van met name veel lichtwerkers en hun teleurstelling over het telkens weer op de lange baan schuiven van Dé Gebeurtenis, hebben onze volle aandacht. Wij zijn ruim gezegend met Overzichtelijkheid. Wij werken het liefst via Transmutatie. Alles wat waardevol en bruikbaar is, wordt niet vernietigd, maar omgevormd. Zoals in de Bijbel staat beschreven, worden zwaarden omgesmeed tot ploegscharen. Waar echt nodig, worden leiders vervangen, maar onze voorkeur is om ervaren  sleutelfiguren op hun positie te houden. Zo neemt Vladimir Poetin onze terugkoppelingen ter harte en doet daar steeds vaker iets constructiefs mee.

Hoe jullie kunnen bijdragen

Jullie kunnen jezelf veel frustratie besparen, door massale landingen voorlopig te vergeten. Zoiets zou zomaar april dit jaar kunnen gebeuren, maar voor hetzelfde geld duurt het nog jaren, voordat de mensheid daaraan toe is. Disclosure is de komende maanden vooral een individueel gebeuren, in maatwerk afgestemd op ieders actuele niveau van ascentie. Jullie worden persoonlijk begeleid. Hierbij kunnen wij niet zonder meer je gedachten lezen. Als jouw hart dichtklapt, wat in deze moeizame overgangsperiode best begrijpelijk is, dan ben je op dat moment een gesloten boek voor ons. Lang leve de privacy, maar het nadeel is, dat je in die toestand ook geen hemelse geschenken kunt ontvangen. Zo zak je terug in afgescheidenheid. Onthulling van buitenaardsen zou zinloos zijn, want daar kun je dan niets mee. Als je al vervreemd bent van jezelf, je medemensen en je medeschepselen, hoe kun je dan verbondenheid en gelijkwaardigheid voelen bij je buitenaardse  familieleden? Die dan als vreemde en bedreigende aliens overkomen. Zolang mensen nog niet eens welkom zijn bij elkaar, voelen wij ons onvoldoende welkom onder de aardse mensheid. Als je Disclosure wenst, leef dan met open hart en stel je een wereld voor, waarin alle mensen en andere wezens liefdevol met elkaar samenleven. Dan manifesteren jouw wensdromen zich moeiteloos.

Ook voor wie al weet, is geloven onmisbaar

Ook al weet je nog zoveel, je bewustzijn kan altijd nóg meer uitbreiding gebruiken. Dit geldt voor religie, waarbij je zekerheid ontwikkelt over ongeziene zaken. Maar ook in de wetenschap, waarbij hypotheses worden geformuleerd. Die vervolgens door experimenten worden ontkracht of bewezen. Geloof is ook een onmisbaar hulpmiddel bij jouw bevrijding uit je aardse isolement. Ik geef toe, dat veel gebeurtenissen uiteindelijk toch wel plaatsvinden, of je daar nou in gelooft of niet. Maar wat Disclosure betreft, kun je toch niet om geloven heen. Hoe vertrouwder het voor jou is, dat je gewoon kunt omgaan met buitenaardsen en andere tot nu toe verborgen wezens, hoe meer je de hereniging van de Hemel en de Aarde bespoedigt. Wij geven je heus niet alles direct cadeau. We laten veel aan jezelf over, want dat bevordert je ascentie. Zo laten wij veel ontmoetingen op het laatste moment net niet doorgaan. Dat lijkt op plagen en dat is het ook, maar het vervult ook nuttige functies.

Meer spannende ontmoetingen

Toen Micha voor het eerst een Andromedaanse in de trein ontmoette, realiseerde hij zich dat pas de volgende dag. Op 2014-01-17 ging hij naar een lichtwerkersbijeenkomst, maar zijn tram naar Amsterdam CS deed er zo lang over, dat hij de volgende intercity moest nemen. Wat ons betreft, was dat ook de bedoeling. Vlak voor vertrek, stapte een beeldschoon meisje in. Zij vroeg of ze erbij mocht zitten en nam schuin tegenover Micha plaats. Haar schoonheid was buitenaards, met lang, goudblond haar en zeer grote ogen, met volle zwarte wimpers en fijne, zwarte wenkbrauwen. Haar uitstraling was overwegend zilvergoud. Zij las niet en had geen oordoppen in, maar ze was niet spraakzaam en observeerde slechts. Ze deed Micha aan Semjase denken. Alleen was zij nog mooier dan alle op Internet geplaatste tekeningen van Semjase. Zij leek iets meer op die Engelse Internet video’s van Semjase en Foxfur. Verder leek zij op Mírtêm, een boezemvriendin van Micha op hun beider thuisplaneet Šolám, tevens een vorige incarnatie van Semjase. Dat dit meisje toch niet buitenaards is, bleek uit het feit, dat ze niet groette, toen ze in Utrecht uitstapte en er geen telepathisch contact was, ook niet naderhand. Maar Micha heeft nu eindelijk een perfecte voorstelling van Mírtêm en van Semjase, wier gezichten vloeiend samensmolten. Het is de bedoeling, dat rond april 2014, Semjase en andere Plejadische passanten ons grondpersoneel komen versterken. Micha zal Semjase dan probleemloos herkennen. Verder doet het ons goed, dat er zoveel prachtige mensen op Aarde zijn. En steeds minder verschillen met ons.

Vooruitzichten voor de komende maanden – onder voorbehoud

Zoals jullie ongetwijfeld hebben opgemerkt, is 2014 begonnen met versnelling van processen, gepaard met de optie van instant manifestatie. Er zijn diverse aanloopjes tot Disclosure te bespeuren. De economie begint aan te trekken, wat binnen enkele maanden voor bijna iedereen duidelijk voelbaar zal zijn. Vlak na de lente-equinox van 2014-03-20 en wel op 24 en 25 maart, vindt in Den Haag de NSS – Nucleair Security Summit – plaats, waarbij wereldleiders zoals Barack Obama, Vladimir Poetin en Xi Jimping geacht worden aanwezig te zijn. Net als bij het Conclaaf, waarbij paus Franciscus 1 – die beter functioneert dan zelfs wij hadden durven dromen – werd gekozen, wil ook het Achtergrond Collectief deze Top bijwonen. Desnoods uitsluitend met, voor sceptische mensen, niet waarneembare afgevaardigden. Maar liefst met zichtbare buitenaardse incarnanten en/of passanten, die dan hopelijk ook wat ontmoetingstijd krijgen. Onze intentie is, dat dit congres niet alleen gaat over nucleaire veiligheid, maar ook zal aanzetten tot wereldvrede en Disclosure. Hierbij gaan wij uit van circulaire causaliteit, dat wil zeggen, dat aspecten tegelijkertijd oorzaak en gevolg kunnen zijn, zodat de volgorde van de gebeurtenissen onvoorspelbaar zal zijn. Zo versnelt Disclosure de realisatie van wereldvrede, maar Disclosure werkt veel effectiever in een wereld, die al van tevoren vreedzaam was.

Wij, jullie naaste kosmische familieleden, zijn in jullie midden.

Jullie innig liefhebbende Rodne.

http://www.buitenaards.net/