De Mens – Homo Sapiens – Adam Kadmon – Gods Gelijkenis

De Mens – Homo Sapiens – Adam Kadmon
Gods Gelijkenis 

Micha Beuger 2014-04-12

Wat zijn wij als mens?
Volgens onze huidige officiële wetenschap – en zelfs volgens sommige religies – zijn wij slechts onze fysieke lichamen. Toen onze lichamen nog niet bestonden, bestonden wij nog niet. Zodra onze lichamen verdwijnen, verdwijnen wij ook. Volgens onze biologen, zijn wij een uit aapachtigen geëvolueerde levensvorm, die uitsluitend op Aarde voorkomt. Maar volgens onze westerse religies, werden onze eerste voorouders geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dit artikel beroert slechts het topje van de ijsberg. De kosmische voorgeschiedenis van de mens is duizeling-wekkend. Er is veel over gepubliceerd, wat onderling tegenstrijdig lijkt. Mijn bijdrage kan voor jou deels werken als desinformatie. Maar aan de andere kant, kunnen er eindelijk puzzelstukjes op hun plaats vallen. Zie dit geschrift alsjeblieft niet als de ultieme waarheid, maar meer als aansporing om je hart, je zintuigen en je buiten-zintuiglijke antennes open te zetten. En om zelf te ontdekken, wat er in dit tijdperk allemaal gebeurt. En om jouw eigen vermogens te manifesteren.

Eerst een terugblik op het geslaagde congres ter gelegenheid van 20 jaar Spiegelbeeld magazine

Aan het begin van dat weekend, is bij Hoeven, dus in de buurt van Eindhoven, een fascinerende grasformatie ontstaan. Het programma en andere informatie over dit jubileumcongres in het Evoluon staan gearchiveerd op Buitenaards Net. Vergeleken met het Spiegelbeeld congres in 1994, is de mensheid behoorlijk geascendeerd. De sfeer tussen al die lichtwerkers, was uiterst enthousiast en liefdevol. Wij vijven van onze gezamenlijke stand, hadden vooral geanimeerde uitwisseling met Janet en Sophie van de naburige stand over Graancirkels. Nieuwe inzichten brachten mij er toe om het concept voor dit artikel drastisch te wijzigen. Zo blijk ik Plejadische oren te hebben, wat momenteel bij velen voorkomt. In Sophie, ontmoette ik voor het eerst een geïncarneerde Siriaanse, met herinneringen aan haar buitenaardse bestaan. Verder sjouwt zij, ondanks haar slechts 32 jarige leeftijd, nauwelijks geestelijke bagage mee, waarbij ik tot voor kort veronderstelde, dat je voor dit voorrecht toch redelijk op leeftijd moest zijn. Mede dankzij dit congres, kon ik mijzelf bevrijden van obstakels en lasten. Ik had 35 exemplaren van mijn boek Zonnenkinderen en kosmische vrijheid bij mij. Die hebben alle een passende bestemming gevonden. Ik heb er nog twee in huis en die houd ik als aandenken aan mijn totaal uitverkochte eerste boek. De elektronische tweede editie – enigszins aangepast – staat als pdf online en kun je gratis downloaden. Het is voor mij een bevrijding om nooit meer betaalde producten en diensten te hoeven aanbieden. En niemand meer van iets te hoeven overtuigen. Ik ben niet een echte promotor, maar wel een toegewijde co-creator. Onze creaties vinden zelf hun weg wel. Mijn lichtwerk staat nu geheel los van mijn overvloedige inkomsten.

Waar komt De Mens oorspronkelijk vandaan?

Aarde is altijd al een kosmische kolonie geweest. De eerste kolonisten waren geen mensen, maar andere humanoïden. Afkomstig van het Lyra-Vega stelsel in onze Melkweg. Pas later kwamen de eerste mensen, afkomstig van de (sector van de) Plejaden, naar onze Aarde, onder begeleiding van, in die tijd verder ontwikkelde, humanoïden van de stelsels Arcturus en Sirius. De Plejaden mens kwam oorspronkelijk van werelden in de Andromeda melkweg.
Andromedaanse mensen koloniseerden tevens andere planeten in onze Melkweg, zoals in de Andromeda Sterrenstaat en in het Albaran Zevenster Stelsel. Vanuit die andere stelsels en vanuit Andromeda, is Aarde – voorzover mij bekend– nooit rechtstreeks gekoloniseerd. Mensen stammen dus uitsluitend rechtstreeks af van Plejadische mensen. Incarnatie naar Aarde vanuit andere stelsels komt wél voor. Ook vanuit andere humanoÏden dan de mens. Verder wisselen wij mensen telepathisch uit met beschavingen, waarmee wij vooralsnog geen biologische of incarnatie verbindingen hebben.

Wat is De Mens voor een levensvorm?


Andromeda is lang niet de eerste en enige buitenaardse locatie, waar De Mens voorkomt. Volgens mijn huidige inzicht, heeft De Mens altijd en in de meeste universa bestaan, in tegenstelling tot vele andere levensvormen, die meer locale creaties vertegenwoordigen. Zo heeft elke regio zijn eigen humanoïden. Het bijzondere van De Mens, is het universele. De Mens is een creatie volgens een goddelijk model – de Adam Kadmon – als het ware naar Gods beeld en gelijkenis. Dat betekent niet, dat De Mens, in wat voor opzicht ook, superieur is aan andere humanoïden of andere levensvormen. Verder bestaat er niet zoiets als een goddelijk schoonheidsideaal of zo, waaraan mensen moeten voldoen, integendeel. Een van de waardevolste eigenschappen van De Mens is, de eindeloze mogelijkheid tot variatie. In de Kosmos zijn geen twee mensen gelijk, afgezien van eeneiïge meerlingen. De Mens is bedoeld als flexibel, multiraciaal, multicultureel, multifrequentieel en multidimensionaal wezen, dat in de meest uiteenlopende omstandigheden kan leven. Daarbij is raszuiverheid zeker geen doelstelling. Het is zelfs de bedoeling om De Mens hier en daar genetisch te combineren met andere humanoïden, ja soms zelfs met andere levensvormen. Om leven in uiteenlopende situaties te bevorderen en/of om meer diversiteit te creëren. De Mens is weliswaar gebaseerd op een goddelijk standaardmodel, maar De Mens is nooit voltooid en blijft voortdurend in ontwikkeling. De blauwdruk van De Mens is beschikbaar via Het Veld, zodat naar dat standaardmodel kan worden teruggegrepen. Wij kennen De Mens in een veelheid van rassen, maar hier ontbreekt momenteel het violette ras, dat te zijner tijd door de Andromedanen op Aarde zal worden gebracht. Dat wordt dan hun eerste rechtstreekse kolonisatie alhier. Mensen bestaan in alle maten en soorten. Ik introduceer hierbij de term GVLL. Gemiddelde Volwassen Lichaam Lengte in centimeters. In het algemeen, zijn mensen kort en stevig gebouwd op grote, zware planeten. En lang en fijn gebouwd op kleine, lichte planeten. In onze Binnenaarde heerst minder zwaartekracht. Daar kunnen mensen enkele meters lang worden. Vandaar dat we die nog niet massaal op straat tegenkomen.

Genetische degeneratie van De Mens

De Mens is een uitzonderlijk geavanceerde en complexe levensvorm en daardoor in 3D uiterst kwetsbaar, met de meest uiteenlopende ziektes, terwijl er andere humanoïden bestaan, zoals de groene reptielwezens in Albaran, die zelfs in 3D nooit ziek worden. Er is duizenden jaren terug genetisch met onze voorouders geknoeid, onder andere door Annunaki. Zodat wij dom, anderszins gebrekkig en extreem geïsoleerd werden, zodat wij als slaven konden worden gehouden. Een van onze grootste handicaps, is onze barrière naar 4D, zodat wij 4D als onechte dromen en fantasieën benoemen. Ons isolement werd nog versterkt door het uitsterven van alle primitieve aardse humanoïden, zoals de Neanderthalers. En de emigratie van alle geavanceerde humanoïden, zoals de Hathors, waarna wij als enige humanoïden overbleven. Zodat de mensen al spoedig gingen geloven, dat zij de enige beschaafde en intelligente wezens in de Kosmos waren. Onze dieren werden door veel van onze voorouders toch al niet al te serieus genomen.

Genetische opwaardering van De Mens
Al tientallen jaren verkeert De Mens in genetische opwaardering. De meeste onzuiverheden zijn inmiddels opgelost. Als Andromedanen aan ons verschijnen, merken wij, dat wij uiterlijk op hen het meest lijken. Andromedanen zijn steeds het meest soortzuiver gebleven. De enige uitzondering die ik ken, is Èšnür, die genetisch voor een kwart bruine elf is. Genetische opwaardering hoort bij de ascentie en komt door vele mechanismen tot stand. Tempo en volgorde zijn sterk individueel bepaald. Straling kan DNA beschadigen, maar ook repareren. Straling is namelijk niet slechts grove energie, maar bevat ook informatie. Momenteel zijn wij gezegend met stralingen zoals de Fotonengordel en de Groene en de Violette Vlam. Die branden als het ware opnieuw onze oorspronkelijke Adam Kadmon blauwdruk in ons DNA. Ook onze verborgen begeleiders, zoals onze lichaamselementaal, zijn liefdevol met ons DNA bezig. Tenslotte hebben wij hier ook zelf invloed op. Uiteindelijk worden wij meesters van onze morfogenetische blauwdruk. Dan zijn wij fysiek onsterfelijk. En kunnen wij lengte en vorm van ons lichaam naar behoeven aanpassen. Ons lichaam is namelijk een holografische 3D projectie vanuit meerdimensionale bronnen.

De Mens is opnieuw soort onzuiver aan het worden

Ook onze hogere zelven – ja expres meervoud – hebben invloed op ons fysieke lichaam. De meeste mensen in deze tijd hebben andere levens op andere planeten. In elk stelsel hebben wij een hoger zelf. Naarmate een hoger zelf actiever is, gaan wij meer kenmerken van bewoners van dat stelsel vertonen. Ja, zelfs van andere humanoïden, zoals van Sirianen. En zo gaan steeds meer aardse mensen, steeds meer qua innerlijk en uiterlijk lijken op buitenaardsen. Kijk maar rond en verwonder je. Dit verschijnsel is overigens heel bevorderlijk voor Disclosure. Ik beschrijf een en ander gedetailleerder bij de betreffende levensvormen.

Plejadische mensen en eigenschappen

De Plejaden mens – die rechtstreeks afstamt van de Andromeda mens – is onze rechtstreekse biologische voorouder. Kort na de Tweede Wereldoorlog, koloniseerden Plejadische mensen onze planeet opnieuw. Sindsdien wonen en werken er vele tienduizenden onder ons. Probleem was, dat de Plejaden mens van die tijd veel minder soortzuiver was dan de Andromeda en de Aarde mens. Plejadische mensen hadden zich namelijk uitbundig genetisch gecombineerd met andere Plejadische humanoïden. Dit zal in hun stelsel ongetwijfeld voordelen hebben, maar op onze planeet toch wat nadelen. Zo waren veel Plejadische mensen een deel van hun multifrequentionaliteit verloren, zodat ze letterlijk moeite hadden met aarden en hier soms zelfs ziek werden. Ook weigerden velen zich te laten fotograferen vanwege afwijkende oren. De meest exotische oren hebben de Ferengi uit Startrek. Als die wezens bestaan, dan zijn die letterlijk een en al oor. De bovenranden van hun oren komen zelfs op hun voorhoofd bij elkaar. Aardse oorlellen eindigen als vanouds op gelijke hoogte als de punt van de neus. Plejadische oren zijn niet zo groot, maar zitten veel lager ingeplant. Hun grote oorlellen zitten vast aan de kaakhoeken en wijzen schuin naar voren. Nu groeien bij aardse mensen veel oren op oudere leeftijd, dat wil zeggen de oorlellen, maar die hangen dan min of meer los naar beneden. Janet Ossebaard merkte op, dat ik Plejadische oren heb. Overigens pas sinds enkele jaren. En met al tientallen jaren, puntige bovenkanten zoals bij de Vulcans uit Startrek. Die puntoren heb ik vast overgehouden van mijn leven als bruine elf op Elkwintindre in Andromeda. Janet wees mij ook op Plejadische oren bij jonge mensen. Ik keek nog eens goed rond en concludeerde, dat Plejadische oren tegenwoordig veel bij ons voorkomen. Geen wonder, aangezien aardig wat aardse mensen andere levens hebben op de Plejaden. In diverse gradaties van bewustzijn.

Siriaanse humanoïden en eigenschappen


Als je goed om je heen kijkt, dan zie je steeds meer mensen met buitenaardse trekken, ongeacht in hoeverre zij dit van zichzelf bewust zijn. Als hun lichaam al niet aan het veranderen is, dan neigen zij er toe om buitenaardse kenmerken te vertonen in hun kleding en vooral in hun kapsels. Dan bedoel ik mensen van alle leeftijden, maar vooral jonge meiden. Manon, een aanstaande oma aan de stand naast ons, heeft een paars, rechtopstaand kapsel. Wij noemden haar de Violette Vlam, wat zij best leuk vond. Je ziet meiden met paars, blauw, groen, oranje, knalrood, roze, goud, zilver en regenboogkapsels. Sommigen dragen een knoet of een staartje, dat schuin omhoog staat. Wel, dat is dan Siriaans. De typische Siriaanse humanoïde heeft een gigantisch, langwerpig, schuin omhoogstaand achterhoofd. Sommige Egyptische farao’s, zoals Echnaton, waren in feite Sirianen. Men beweert, dat toen babyschedels langwerpig werden gemodelleerd, maar die kinderen kunnen best Siriaanse afstammelingen zijn geweest. Die hoge koningskronen, pasten goed op die langwerpige schedels. Tegenwoordig kun je beter niet met een dergelijk hoofd over straat lopen. Of de bekende Siriaan SaLuSa een langwerpige schedel heeft, durf ik niet te zeggen, maar tekeningen van hem vertonen wel andere Siriaanse trekken, die ik afgelopen weekend ben tegengekomen. SaLuSa is trouwens moeilijk te tekenen en wellicht ook moeilijk te fotograferen, maar ik kan je verzekeren, dat hij beeldschoon is. En uiterst vriendelijk en vrolijk. Sophie van de graancirkels herkent zich als Siriaans. Ze draagt een rechtopstaand staartje en heeft duidelijke Siriaanse gelaatstrekken. Mensen met Siriaanse trekken zijn vrij lang en fijn gebouwd. Spits gevormd hoofd, in schuine lijn van kin tot kruin. Fijne, hoogstaande oren met nauwelijks lellen. Amandelvormige ogen, wat scheefstaand richting neuspunt. Overzichtelijke geest, opgeruimd karakter, spontaan en sociaal. Hun Siriaanse hoger zelf modelleert hun karakters en fysieke lichamen. Benieuwd of uiteindelijk hun achterhoofden ook zo langwerpig worden.

Andere mensen in onze Cluster

Wellicht komen alleen al in onze Melkweg op honderden planeten, mensen zoals wij voor. Voor zover ik weet, zijn dat allemaal voormalige koloniën van Andromedaanse mensen. Buiten onze Aarde ken ik slechts drie andere stelsels met planeten, waar mensen zoals wij wonen.

Binnenaarde: Zeer lange mensen. GVLL mogelijk circa 300. Zie de vele berichten hierover op Wakkeremensen.

Planeten achter de Plejaden: Onze directe biologische voorouders, hierboven beschreven.

Andromeda Sterrenstaat: In het sterrenbeeld Andromeda, waarin vanuit Aarde de Andromeda melkweg zichtbaar is. Mij zijn geen relevante bemoeienissen door deze mensen met de Aarde bekend.

Planeten rond Albaran, de grote blauwe centrale ster van het Albaran Zevenster Stelsel: Deze mensen zijn even soortzuiver als in Andromeda. Geen baard- en snorgroei. Ook mannen amper lichaamsbeharing.
Expres primitieve technologie, daarom geen bezoeken aan Aarde. Wel incarnatie naar aardse mensen, meestal via via.
1.1. Kurâna. Negroïde ras GVLL 150 en sluikharig donker ras GVLL 170.
1.2. Mansira. Mediterraan ras GVVL 190. Ik was daar een man.
1.4. Tiflis. Blank, hoogblond ras GVVL 210.

Andere humanoïden in onze Cluster
Alleen al in onze Melkweg zijn er vele honderden soorten. Sommige lijken op mensen, andere op dieren of helemaal nergens op. Zie de fascinerende overzichten op websites over Startrek. In ons Universum loopt het aantal humanoïde levensvormen in de vele biljoenen. Mijn opsomming is expres verre van volledig.

Arcturiërs: In alle opzichten hoogstaand en vanaf het begin liefdevol betrokken bij ons en onze wereld. Zij worden vaak afgebeeld met een blauwachtige huid en aan elke hand slechts drie vingers, hetgeen voor hen geen problemen oplevert, omdat zij creëren vanuit gedachten en bijvoorbeeld een muziekinstrument kunnen bespelen zonder dat aan te raken.

Sirianen: Behoren eveneens tot onze beste vrienden. Zie de beschrijvingen hierboven.

Hathors: Leefden vroeger op Aarde, hebben ons vervolgens verlaten, maar staan de laatste tijd liefdevol voor ons klaar. Je herkent ze aan hun spitse, naar opzij staande runderoren.

Auroriaanse oermensen: Albaran 1.3. Aurorion. Leken wat op Neanderthalers of Klingons. Uitgeroeid. Ik was een man. Incarnatie naar Aurorianen, Albaran mensen en Albaran groene reptielwezens.

Aurorianen: Albaran 1.3. Aurorion. Stammen af van Aurorion oermensen en Albaran groene reptielwezens. Zeer plompe lichaamsbouw. GVLL 170. Incarnatie uitsluitend naar Aurorianen. Zeer geavanceerd spoorsysteem en locale ruimtevaart. Hebben ons nog niet fysiek bezocht, maar wisselen al eeuwen telepathisch met ons uit, wat onze aardse technici vaak niet eens in de gaten hebben. Wij verrijkten hun cultuur met onze beeldende kunst, muziek en muziekinstrumenten. Zij deelden hun informatie en communicatie technologie met ons. Mede dankzij hen, hebben wij in recordtijd op dit terrein zoveel ontwikkeling doorgemaakt.

Albaran reptielwezens: Diverse planeten rond de sterren 4 t/m 7 van het Albaran Zevenster Stelsel. Drie onderling niet te kruisen soorten. Violette reptielwezens uitgeroeid, maar zijn mogelijk al in 2013 opnieuw tot leven gewekt. Oranje reptiel-wezens in de minderheid. Groene reptielwezens in de meerderheid. De groene soort behandel ik hier uitvoeriger. Dankzij genetisch geknoei heeft driekwart hun fraaie forse staart verloren, maar dit euvel wordt binnenkort hersteld. Ontstaan uit reptielen-soorten en mensachtigen. GVLL 180. Hun voorzijde is puur verfijnd menselijk, met uitzondering van hun parelmoerachtige, groenige huidskleur. Hun achterzijde is meer grof reptielachtig en donkerder gekleurd. Ziektes kenden zij zelfs niet in 3D. Dankzij versnelde ascentie, is hun karakter momenteel menselijker dan menselijk. Uiterst geavanceerde technologieën. Zij hebben ons nog niet bezocht, maar ze staan ons telepathisch met liefde bij.

Šolamezen: Albaran 2.2. Šolám. Gecreëerd uit mintgroene Amantische apen en alle vier de Albaran mensenrassen. Ook deze nieuwe 5D soort bestond in deze vier rassen. Al binnen twee eeuwen uitgeroeid. Herstel gepland voor zodra Aarde geheel paradijselijk is, dus over enkele eeuwen. De herrezen humanoïde zal een staart hebben, in tegenstelling tot de oorspronkelijke, aangezien ons toenmalig conser-vatieve galactische bestuur dit verhinderde. Tevens wordt dan voor de planeet 2.3. Amantis een nieuwe soort gecreëerd uit diezelfde apen en Aurorianen. Ik was een Šolamese man. Ik heb karaktertrekken overgenomen, maar nauwelijks fysieke kenmerken. Vrijwel alle Šolamezen zijn naar onze Aarde geïncarneerd of zullen dit nog doen, met een geboortegolf rond het jaar 2000. Dit zijn de zogenaamde Zonnenkinderen, de 5D tweede generatie nieuwetijdskinderen. De indigo’s vormen de 4D eerste generatie nieuwetijdskinderen. Mogelijk zijn niet alle Zonnenkinderen van Albaran, maar ook van elders afkomstig.

Elfen in onze Cluster

Geslachtsloze Lemurische elfen: Deze soort is uitgestorven. GVLL 120. Ik was Ssi Anú. Ik vond geslachtsloos maar niks.

Aardse elementalen: Elfen, kabouters enzovoort in alle maten en soorten. Aangezien deze levensvormen horen tot 4D en verder, zijn die niet zonder meer waarneembaar. Aan hun bestaan werd dan ook eeuwenlang uitbundig getwijfeld. Maar zonder bewuste en harmonische samenwerking met deze liefdevolle wezens, zou het aardse paradijs niet van de grond kunnen komen.

Bruine elfen: Oorspronkelijk levend op de 5D planeet Elkwintindre in Andromeda. GVLL 140. Zeer verfijnd en menselijk. Spitse oren. Geen vleugels. Ik ben daar minstens eenmaal geïncarneerd. Indien eenmalig, dan vrijwel zeker als vrouw. Andromedaanse bruine elfen koloniseerden de 4D planeet Ronak-1 in onze Melkweg. Hun bewoners koloniseerden in een naburig planetenstelsel om daar het 5D paradijs Ronak-2 te creëren. Ik heb dit project als de Andromedaanse geleidegeest Elrin bijgestaan. Fysieke bemoeienis werd niet toegestaan door ons toenmalige galactische bestuur. Hoogstwaarschijnlijk was ik in die periode tevens (assistent) planetaire logos van Ronak-2.

Andromedaanse lila elfen: Onder meer levend op de centrale hoofdzetelplaneet Kharliskwa. Zeer verfijnde, menselijke lichaamsbouw. GVLL 180. Grijslila huidskleur. Zwartviolet hoofdhaar. Libelleachtige vleugels, waarmee zij ook vliegen. Leven voortdurend naakt in het merengebied aldaar. De meest liefdevolle levensvorm, die ik mij kan herinneren. Zij verwelkomden mij 7 miljoen jaar terug, in een hartverwarmend ritueel, als jonge ziel in de Andromeda melkweg.

Ons menselijk en goddelijk potentieel volledig realiseren
Of ik niet verwaand word van al die glansrollen die ik heb vervuld? Nou, dat is nog niet eens alles. Mensen herkennen dingen in mij, die ik zelf nog niet wist. Zoals aan mijn extra grote oren, omdat die een kruising zijn tussen van boven bruine elfenoren, van onderen Plejadische oren en in het midden – nota bene links en rechts verschillend – typische aardse oren. Ik zou een nóg oudere ziel zijn, dan ik altijd al dacht, omdat ik van een ander universum kom. Mensen herkenden mij als commandant van een vloot ruimteschepen. En als een poortwachter, die beoor-deelde, of een ziel wel of niet op Aarde mag incarneren. Ik heb paradijs-werelden mee helpen creëren. En het eind van die spannende zelfontdekkingen is nog niet in zicht. Maar hoe meer ik ontdek, hoe bescheidener en milder ik word. Ik ben uniek en vind het een uitdaging om zoveel mogelijk anders te doen dan al die anderen. Ik voel mij verbonden, maar niet dankzij van buiten opgelegde patronen. Dat is juist het leuke van 5D. Wij zijn allemaal uniek en verschillend, maar juist daardoor vormen wij één geheel. Ik ontmoet mensen van alle leeftijden, die zich even zo bewust zijn van hun goddelijke waarde. Hoe meer zelfwaarde en zelfliefde, hoe minder faalangst en neiging om mijzelf te bewijzen en te verkopen. Iedereen is waardevol. Ook meervoudig gehandicapten. En degene die een gewapende overval pleegt. Of wat voor boevenstreken dan ook. Ik ga nog geregeld de fout in, zij het niet met opzet, maar dat helpt mij juist meer compassie te hebben voor mijzelf en voor anderen. Ik probeer steeds zo goed mogelijk en steeds beter te functioneren. Ik ga na, in hoeverre mijn dromen passen in het Grote Geheel, dus bij de wil van God. En dan, hoe urgent de realisatie daarvan is. En in hoeverre het wenselijk is om zoveel mogelijk zelf te doen en/of hulp van wie of wat dan ook te aanvaarden. Hoe veel ik ook weet en waarneem, ik kom steeds weer voor verrassingen te staan. Over mijzelf en over anderen. Niet alles is zoals het lijkt. Wat is het leven toch boeiend en alle moeite waard!