Alles is er nog – Alles is er al – Micha Beuger – 30 November 2014

Alles is er nog – Alles is er al

2014-11-30 – Micha Beuger

Onze 3D-wereld is echt – maar onvolledig

Veel spiritueel ingestelde mensen zeggen, dat onze belevingswereld slechts een op illusies berustend hologram is. Onze officieel erkende wetenschappers daarentegen, presenteren die waarnemingswereld, als de enige werkelijkheid. En ontkennen, dat onze gedachten en dromen, reële werelden vertegenwoordigen. En verkondigen:   Dood is dood. Deze dogmatische beperking, leidt er dikwijls toe, dat het menselijk bestaan – op zichzelf – als zinloos wordt ervaren. Degenen die werelden, die niet simpel waarneembaar zijn, met onze huidige zintuigen en instrumenten, serieus nemen – en dat worden er steeds meer – vinden vaak essentiële puzzelstukjes terug, gepaard met overweldigende zinvolheid. Het getuigt van erbarmelijke kortzichtigheid om aan te nemen, dat wat niet waarneembaar is, daarom ook niet bestaat. In onze zogenaamd echte 3D-kosmos, worden we opgezadeld met astronomische afstanden, die andere werelden bijna onbereikbaar maken. En met een tijd, die voor ons altijd in dezelfde richting loopt en ofwel te snel, ofwel te langzaam. Terwijl wij in onze gedachten en dromen, moeiteloos door ruimte en tijd springen. En dikwijls rechtstreeks vanuit onze intenties, die vluchtige fantasiewerelden vormgeven. Die gigantische afstanden zijn trouwens niet de kortste wegen. Als er iets op illusie berust, dan zijn het al die omwegen, die wij en het zichtbare licht in onze Kosmos moeten maken. In onze wereld van afgescheidenheid en dualiteit, ervaren wij losse elektrische en magnetische polen, die elkaar ofwel aantrekken ofwel afstoten. Terwijl die polen in hogere werkelijkheden van eenheid, onderdelen zijn van voortdurend rondgaande stromingen van elektriciteit en magnetisme.

Alles is er nog

Het is een tendens in dit tijdperk, dat steeds meer mensen uitwisselen met niet zonder meer waarneembare werelden. Dit biedt ongekende mogelijkheden, zoals hernieuwd contact met overledenen. Iedereen en alles wat ons dierbaar was, blijkt nog te bestaan. Steeds moeitelozer keren wij terug naar al datgene, dat wij als voorgoed verloren beschouwden. Ook herontdekken wij onze historische, goddelijke zijntoestand en vermogens en herwinnen wij die soms in een flits. Er wordt wel beweerd, dat tijd niet bestaat, maar je kunt evenzeer stellen dat, naarmate jouw bewustzijn zich verruimt, jij daar meer meester over wordt. In plaats van in een bioscoop passief een film te ondergaan, zet je thuis een video op en stopt of pauzeert die, wanneer je maar wilt. Ook herhalingen en tempowisselingen behoren tot de mogelijkheden.

Alles is er al

Alles wat wij wensen, bestaat in wezen al. Overvloed, gezondheid, liefdevolle relaties, vervullend werk, creativiteit, wereldvrede of wat je maar wilt. Maar ook contacten met natuurwezens, engelen en buitenaardsen. En een bewoonde Binnenaarde en bewoonde buurplaneten. Zelfs extra maantjes, planeten en sterren in ons stelsel. Hoe meer bewustzijn, hoe meer leven en hoe stabieler dit is. Alles is er al. We hoeven slechts bewustzijn te herkrijgen om het waar te nemen. In 3D is de Aarde niet hol of bewoond, maar in 5D wel degelijk. In 3D zijn onze buurplaneten onleefbaar, in 5D krioelen ze van het leven. In 3D bestaat zo weinig verbinding, dat mensen elkaar als vijanden beleven. In 4D heerst wereldvrede. In 5D is al zoveel eenheidsbewustzijn, dat alles wat leeft, liefdevol met elkaar om gaat. In 6D is uitbundige uitwisseling met de morfogenetische velden, zodat iedereen er fysiek onsterfelijk is. Onze uit grove materie bestaande voertuigen, raken al beschadigd bij 45′ C, terwijl puur uit energie bestaande lichthologrammen, bij wat voor temperaturen dan ook, volkomen ongedeerd blijven. Voor ons beperkte verstand kan dit alles overkomen als science fiction, maar het is minder vreemd dan het lijkt. Voor het hart voelt alles vertrouwd. Wij hebben dit eerder meegemaakt. Wij komen daar vandaan. Het is onze natuurlijke staat, waarbij ruimte en tijd geen beperkende rollen spelen.

Zo min mogelijk vóór ons – zo veel mogelijk dóór ons

Wij kunnen nog zoveel hunkeren naar hereniging met onze kosmische dierbaren, maar zolang onze frequentie te laag is, kunnen wij ze niet eens waarnemen. Zoals wij een tv-uitzending niet kunnen volgen, zolang wij op de verkeerde zenders afstemmen.  Uitzondering vormen al die duizenden, tientallen jaren terug geïmmigreerde Plejadiërs, die 3D gewend zijn. En de recente Andromedaanse menselijke bezoekers, die vrij tussen de frequenties springen en nóg meer op ons lijken. Massale landing van ruimteschepen, dat gaat echt niet werken. Zolang mensen nog zo vervreemd zijn van zichzelf en van elkaar, hoe kunnen wij dan onze buitenaardse familie als zodanig herkennen? Je moest eens weten, hoeveel die zo bescheiden op de achtergrond vóór ons doen! Ze doen ook zoveel dóór ons, vaak zonder dat wij dit in de gaten hebben. Uitvinders krijgen een ingeving en denken, dat die uit hun eigen gedachten voortkomt. In werkelijkheid betreft dit vaak buitenaardse inspiratie. Onze ICT sector ontwikkelt zich onwaarschijnlijk snel. Als je al bekend bent met buitenaardse beschavingen, dan herken je daarin veel van onze innovaties. Maar bij hen bestaan die al honderdduizenden jaren!

Dit is de ideale tijd voor innerlijke disclosure

Wat een prachtkansen hebben we thans om opnieuw te ontdekken, wat en wie wij zijn en van huis uit in huis hebben! We hoeven heus niet langer te wachten op redding van bovenaf of van buitenaf, want zowat alles zit al binnen in ons. Als we ons even  terugtrekken en onszelf herontdekken, gaan onze harten pas echt open. In plaats van geven of nemen, genieten we dan samen van de voortdurende tweerichting stromen tussen onze binnenwerelden en onze buitenwereld. Zodat al die belevingswerelden steeds verder versmelten in Eenheid.

Eerste bijeenkomst   De intergalactische mens   2014-12-09

Zoals de laatste tijd gebruikelijk bij KoffieMet, is ook deze lezing momenteel al aardig volgeboekt.
Pas na evaluatie van dit evenement, wordt er een volgende intergalactische bijeenkomst elders georganiseerd.

www.buitenaards.net/actueel.html#33