Aardse en buitenaardse ICT

Aardse en buitenaardse ICT

2019-05-05  – Micha Beuger

Dit vrijblijvende artikel is naar aanleiding van het boek  Unhacked  –  geschreven door  Rian van Rijbroek.
De informatie in mijn verhandeling heb ik voornamelijk verkregen dankzij buitenzintuiglijke waarneming. Aarde is volgens mij in onze Melkweg een van de werelden met de meest geavanceerde ICT-voorzieningen. Dat die zich in slechts enkele tientallen jaren hebben kunnen ontwikkelen, vind ik op zijn minst opmerkelijk. Wie weet hebben de ontwikkelaars – onbewust telepathisch – hulp gehad van buitenaardse beschavingen.

Aardse ICT is veelzijdig maar onveilig
De smartphone vind ik het pronkstuk van onze ICT. De toepassingen worden ongetwijfeld verder uitgebreid. Helaas gaat in onze wereld de technologische uitwisseling van informatie gepaard met diverse onveiligheden. Aarde is volgens mij de enige planeet in onze Melkweg die gebruik maakt van radiogolven. Die gaan ongericht alle kanten op. Dit veroorzaakt veel energieverlies en werkt in dat opzicht inefficiënt. Bovendien kunnen kwaadwillende buitenaardsen ons zo wel heel simpel afluisteren en met ons meekijken. Ons gebruik van radiogolven heeft zijn langste tijd gehad. Een tijd die slechts een paar eeuwen heeft geduurd. Dat is minder dan een miljoenste deel van hoe lang er al technologische communicatie in ons Universum bestaat.

SETI – Search for Extraterrestrial Intelligence – zoekt naar radiosignalen, afkomstig van buitenaardsen. Volgens mij zal dit project nooit iets zinnigs opleveren. Omdat wij de enigen zijn die radiogolven produceren. Andere werelden werken met glasvezelnetwerken, niet ver reikende infrarode golven en gerichte laserbundels. Aan stralingen, die onze mensheid produceert, vooral van 4G en 5G, kleven mogelijk ernstige gezondheidsrisico’s.
Ik stap liever over van 4D naar 5D. Hoewel ik liever niet van dimensies spreek, vanwege mogelijke verwarring. Verder kunnen onze ICT-systemen gemakkelijk worden gekraakt, met alle kwalijke gevolgen van dien. Informatie kan verloren gaan of op onwettige wijze openbaar worden gemaakt. Er kan geld worden afgeperst. Apparatuur kan worden ontregeld. Met in het ergste geval ontploffende kerncentrales. Hoe komt het dat onze aardse ICT zo kwetsbaar is? Hoe wordt in andere werelden zoiets aangepakt?

ICT op de planeet Aurorion
Aurorion – in hun eigen taal  Ahurim – is een van de vele bewoonde planeten in het Albaran Zevenster Stelsel.
Die constellatie ligt nabij het centrum van onze Melkweg en is toegewijd lid van onze Galactische Federatie. Aurorion kent al honderdduizenden jaren smartphones, die veel op de onze lijken. Met vergelijkbare toepassingen. Bovendien worden ze gebruikt als bankpas, als toegangspas voor gebouwen en voertuigen, als contactsleutel en als ov-chipkaart. Contant geld bestaat daar niet. Het OV is er gratis maar er wordt wel automatisch in- en uitgecheckt. Ondanks dit intensieve gebruik, zijn de burgers er niet verslaafd aan. Ze staan vaak uit en hebben niet overal bereik. In de bewoonde wereld wordt middels infrarood contact gelegd met het wereldwijde glasvezelnetwerk. Via kleine om de zoveel meter onzichtbaar weggewerkte relaispunten. In de vrije natuur kan in noodgevallen via een gerichte laserbundel en een van de satellieten worden ingelogd op het netwerk. Via je smartphone kun je ook op afstand apparatuur bedienen. Inloggen gebeurt door het contactloos lezen van het DNA van de gebruiker. Elke bewoner en elke bezoeker krijgt op Aurorion een wereldwijd account, dat vaak ook geldig is op andere planeten in dat stelsel. Veel gegevens in dat account worden door de gebruiker zelf beheerd. Andere door planetaire of lokale overheden. Het databestand bevat persoonskenmerken, banksaldo, eventueel medisch dossier of strafblad, beperkingen en bevoegdheden, zoals de toegang tot bepaalde gebouwen en het mogen besturen van treinen of ruimteschepen.

Al deze gegevens kunnen slechts door daartoe bevoegde personen worden ingezien en gewijzigd. Dit systeem is absoluut veilig. Vanwege de DNA-identificatie. En omdat alle vitale programmatuur niet bestaat uit software, maar uit hardware. Zo bevindt het besturingssysteem van een apparaat zich op een computerchip. Als een upgrade van een programma nodig is, moet de betreffende chip worden vervangen. Dat gaat simpel omdat vrijwel alle applicaties en opgeslagen gegevens zich bevinden in de centrale servers van het wereldwijde netwerk. Smartphones en thuiscomputers zijn in de eerste plaats terminals van dat internet. Een thuiscomputer bestaat voornamelijk uit een beeldscherm en een toetsenbord. De meeste schermen zijn vierkant. Net als de schrifttekens. Die geven meestal lettergrepen aan. Er zijn er slechts een paar honderd van. Het Albaran stelsel kent diverse talen. Maar dankzij dit universele schrift kun je wel elkaars teksten lezen. Het Chinees kent vele duizenden schrifttekens. Eens observeerde ik in de trein twee Chinese heren. Ze bleken elkaars dialect niet te verstaan. Toen schakelden ze maar over op Engels. ‘Have You ever been in Beijing?’ Chinezen gebruiken bijna allemaal hetzelfde beeldschrift. Zo kunnen Chinezen elkaar schriftelijk begrijpen. En tot op zekere hoogte Chinezen en Japanners elkaar.

Op Aurorion wordt zeer veel gedaan met internet. Het meest via thuiscomputers. Bij wetgeving, bij projecten en bij de benoeming van bestuurders wordt het volk geraadpleegd. Hoe zwaar een stem weegt, hangt af van in hoeverre de betreffende burger afhankelijk is van die beslissing. Zo telt bij de aanleg van een metrolijn, de stem van een inwoner van die stad zwaarder dan die van iemand, die wel gebruik kan maken van die lijn, maar niet in de buurt woont van het tracé. Stemmen is overigens niet verplicht. Van elke kandidaat wordt het profiel online gezet. Er is een wereldbestuur. Deze regering is onderverdeeld in besturen van regio’s en steden en bij elke grote stad ook van stadsdelen. Er bestaan geen politieke partijen. Over elk onderwerp kan apart worden gestemd.

ICT in het Andromeda melkwegstelsel
Andromeda is onze eigen Melkweg in diverse opzichten tientallen miljoenen jaren vooruit.
Daar is minder splitsing tussen materie en wat wij geest noemen. En tussen bijvoorbeeld mensen en engelen. De sfeer is daar volwassener. Met veel meer eenheid. Compleet met naadloze integratie van telepathie en ICT. Ik heb daar nog nooit computerapparatuur ontdekt. Geen muizen, toetsenborden, beeldschermen of luidsprekers. In ons Universum en verder geschiedt telepathie – vaak woordloos en beeldloos – via wat men  Het Veld  noemt.
Computersystemen in Andromeda kunnen rechtstreeks uitwisselen met dit universele netwerk. Ik neem je mee naar een vergadering van ingenieurs die de renovatie van een bouwwerk plannen. Ze hoeven niet te spreken, want hun gedachten worden duidelijk verstaanbaar in de vergaderzaal geprojecteerd. Uit de database worden – eveneens louter door te denken – bouwtekeningen opgehaald en holografisch vertoond. Het gebouw kan worden vergroot, verkleind, gekanteld en vervormd. Je kunt erdoorheen worden rondgeleid.
Elke bouwmeester brengt eigen markeringen aan. Met kleuren of anderszins. Diverse versies worden opgeslagen. Het lijkt moeilijk en riskant om op die wijze als het ware vanuit gedachten te creëren. Maar dat valt reuze mee.Dit computersysteem bevat voldoende beveiligingsmechanismen en filters.

Aardse ICT – verdere ontwikkelingen
Onze huidige ICT is enorm kwetsbaar. Onder andere door de ongekende veelzijdigheid hiervan. En dankzij de verregaande verwarringen, ongelijkwaardigheden en splitsingen in onze wereld. Met rijken, zoals van natuurwezens en engelen, waarvan het bestaan niet eens officieel wordt erkend. Verder is onze ICT veel te vluchtig voor onze materieel ingestelde maatschappij vol desinformatie. Met de invoering van de  kwantumcomputer  zal dit waarschijnlijk alleen maar nog erger worden. Het werken met wachtwoorden zal dan vrijwel onmogelijk zijn. Er zal iets anders op moeten worden gevonden. Of onze verborgen begeleiders zullen de kwantumcomputer tegenhouden tot onze wereld voldoende veilig is.
Net zoals zij volgens mij ook een rem zetten op onze toepassing van betaalbare en snelle ruimtevaart.

Aarde loopt ver achter qua energiesystemen en transport
Maar hierin verwacht ik binnen enkele jaren tot tientallen jaren plotselinge verbetering.
Diverse planeten in onze Melkweg hebben treinen, metro’s, trams, liften en schuifdeuren op magneetinductie. Dankzij prefabricage, zijn zulke systemen goedkoop en snel aan te leggen. Ze vertonen amper slijtage. Hun infrastructuur is inpasbaar in de natuur en in zowel historische als moderne steden. De voertuigen kunnen zich verplaatsen op viaducten of in tunnels, maar ook probleemloos op maaiveld, zij het met ongelijkvloerse kruisingen.
Soms worden duizelingwekkende snelheden bereikt, mits slechts enkele minuten om oververhitting te voorkomen. Zo kun je binnen een uur naar de andere kant van de wereld reizen. Ik ken dergelijke systemen van de Plejaden, van het Albaran Zevenster Stelsel en – volgens publicaties door anderen – van onze Binnenaarde.

Geavanceerde ruimtevaart
Ik verwacht, dat we binnenkort kennismaken met kleine auto’s op  nulpuntenergie, waarmee je zowel over de weg, op of onder water, in de lucht als in de ruimte kunt reizen. We kunnen daarmee de lichtsnelheid niet overschrijden. Maar een planetenstelsel als het onze, kun je zo binnen een paar dagen doorkruisen. Volgens mijn rekenwerk, reis je dan binnen tien minuten van Nederland naar Australië of naar onze Maan. En binnen een half uur naar Mars. Dat laatste niet in een kwartier, zoals iemand beweert, want versnelling en vertraging moet comfortabel blijven. Dankzij zulke reisjes, kunnen we het eindelijk eens worden over in hoeverre onze Aarde plat, bol of hol is. Ik hoop nog eens testpiloot te zijn bij de publieke invoering van deze voertuigjes.

Micha Beuger

http://www.buitenaards.net/