2018-02-13 – Het UFO Fenomeen & Onze Buitenaardse Familie + Disclosure met buitenaards grondpersoneel – Micha Beuger

Het UFO Fenomeen & Onze Buitenaardse Familie 

Micha Beuger – 13 Februari 2018

Disclosure – Arcturianen – Plejadiërs – Sirianen – Andromedanen – enzovoort – al spellen zij dit zelf ietsje anders.
Zo luiden de titel met subtitels van de nieuwe website van wakkeremensen. Zie de volgende link.

     Het UFO Fenomeen & Onze Buitenaardse Familie  

Onderstaand nieuw logo voor  Buitenaards Net  is een geschenk van wakkeremensen. Hiervoor mijn hartelijke dank!
Mijn artikel  Disclosure met buitenaards grondpersoneel  is tevens gepubliceerd op hun blog  UFO Fenomeen.

2018-02-13  –  Disclosure met buitenaards grondpersoneel  –  Micha Beuger

Disclosure  betekent letterlijk  Onthulling.
Van kwesties, die het daglicht niet verdragen, maar die dankzij onze innerlijke Dageraad aan het licht komen. Van wie en wat wij als mensen werkelijk zijn, namelijk eeuwige wezens met levenservaring in hemelse werelden. Van het bestaan van buitenaardse beschavingen en dat wij al onvoorstelbaar lang met enkele van ze samenwerken.

Dit laatste is vanzelfsprekend voor ondertussen miljoenen aardse mensen en dat worden er steeds meer. Maar dit wordt nog steeds niet officieel erkend. Dat zou onze reguliere religies en wetenschap ook slecht uitkomen. De wetenschap verkondigt Aarde als enige wereld in ons planetenstelsel met menselijk of gelijkwaardig leven. Volgens recente ontdekkingen, wemelt de Kosmos van leefbare planeten, maar die zouden totaal onbereikbaar zijn. Vanwege de lichtsnelheid, die als uiterst haalbare wordt beschouwd. Toch zijn er contacten, zelfs met Andromeda. Nu geloof ik, dat al die met onze instrumenten gemeten astronomische afstanden, slechts virtuele afstanden zijn. Omdat lichtstralen, dankzij de structuur van onze ruimtetijd, noodgedwongen gigantische omwegen maken.

De vraag is niet  of  maar  wanneer  officieel wordt erkend, dat de aardse mensheid deel is van veel grotere families. De Website  UFO Fenomeen  bericht veel over ruimteschepen, maar ik werk thans meer met buitenaards grondpersoneel. Massale landingen zouden tot paniek en chaos kunnen leiden, mogelijk zelfs met valse vlag operaties en oorlogen. Vandaar dat grootschalige Disclosure uiterst zorgvuldig op hoog niveau – zelfs intergalactisch – wordt gecoördineerd. Daarom doet – sinds slechts enkele jaren – ook het Andromeda melkwegstelsel mee met onze Disclosure projecten.

Groepen buitenaards grondpersoneel – momenteel allemaal homo sapiens zoals wij
1.   Plejadiërs              – Aarde immigranten sinds rond einde Tweede Wereldoorlog
2.   Plejadiërs              – Aarde flitsend bezoekend sinds slechts enkele jaren
3.   Andromedanen   – Aarde flitsend bezoekend sinds slechts enkele jaren

Plejadische immigranten – momenteel ongeveer een derde van ons buitenaardse grondpersoneel
Plejadische mensen zijn min of meer onze biologische voorouders. Al hebben de Plejadiërs minder rassen dan wij. Bekend is hun lange, hoogblonde ras. Zij het volgens mij meestal niet met blauwe, maar met goudkleurige ogen. Onze geliefde contactpersoon Semjase is wat kleiner van stuk en zij heeft iets donkerder haar en huid. Rond het einde van de Tweede Oorlog landden vele Plejadiërs met ruimteschepen in Zwitserland. Een bekend aards contactpersoon is Billy Meier. De immigranten verspreidden zich over een groot deel van Europa. Vanuit invloedrijke posities hielpen ze mee aan de wonderbaarlijke wederopbouw van onze naoorlogse wereld. Het moeten er inmiddels vele duizenden zijn, die vaak samen met aardse mensen in gezinsverband leven. Aardse mensen leven pakweg honderd jaar. Plejadische mensen pakweg duizend jaar. Ze verouderen minder snel. Dit maakt ze maatschappelijk kwetsbaar. Mocht er een heksenjacht ontstaan, dan lopen hun pensioenen gevaar. Vandaar dat ze zich momenteel meestal niet openlijk als buitenaards bekend maken. In stilte begeven ze zich als stemmingmakers onder ons. Verder zorgen ze logistiek voor de flitsbezoekers. Onder andere door ze te voorzien van een geldige ov-chipkaart. Ik heb die al elektronisch gescand in de trein.

Plejadische flitsende bezoekers – eveneens circa een derde van ons buitenaardse grondpersoneel
En eveneens ongeveer een honderdste deel van de reizigers in een niet al te drukke trein.
Interdimensionaal – dus zonder ruimteschepen – flitsen ze in en uit onze wereld. Zij zijn onsterfelijk. En dus onkwetsbaar. Net als de immigranten doen ze voorlopig nog in stilte hun werk. Gewoon door te  zijn. Dit kunnen ook wij als ontwaakte en uitbundig stralende lichtwerkers. We hoeven niet altijd iets te  doen. Naar gelang Disclosure vordert, zullen zij er openlijker voor uitkomen, dat ze buitenaardse bezoekers zijn. Ik heb altijd een USB-stick bij mij om op simpele wijze audiovisueel of ander materiaal te kunnen uitwisselen. Zodra er openlijke landingen plaats vinden, zullen zij mensen geruststellend opvangen en adequaat informeren. Ik houd er rekening mee, dat zoiets al in de loop van 2018 zou kunnen gebeuren.

Andromedaanse flitsende bezoekers – eveneens circa een derde van ons buitenaardse grondpersoneel
En eveneens ongeveer een honderdste deel van de reizigers in een niet al te drukke trein. Andromedaanse mensen zijn min of meer onze biologische grootouders of overgrootouders. Alleen hebben zij rassen, die momenteel niet op Aarde voorkomen, zoals het groene en het violette ras. Die ben ik in de trein tegengekomen, maar voorlopig altijd nog als mengvorm met bijvoorbeeld een negroïde ras. Anders zou dat teveel opvallen en op zijn minst overkomen als iemand met bodypainting.

Voorwaarden voor verdere Disclosure
In de eerste plaats moet het veilig genoeg zijn. Vandaar dat hierover op hoog bestuurlijk niveau wordt beslist. Verder mag het niet indruisen tegen onze keuzevrijheid. Vanaf een gegeven punt is er namelijk geen weg terug. Door onze ruimtefamilie, geascendeerde meesters en andere dierbaren wordt een en ander heel subtiel gespeeld.  Wetenschappelijke ontdekkingen en technologische ontwikkelingen gaan onwaarschijnlijk veel sneller dan vroeger. Maar het wordt zodanig gebracht, dat wetenschappers, technici en journalisten de eer aan zichzelf mogen houden. Zo kunnen sommige antikankermedicijnen nu vrijwel meteen worden toegepast in plaats van na jarenlang testen. Religies en andere machtsstructuren staan Disclosure in de weg. Mensen klampen zich vast aan schijnzekerheden. En laten pas los zodra die bolwerken voldoende beginnen te wankelen, zoals momenteel steeds meer gebeurt. Volgens mij is onze huidige Aarde de wereld met de meeste chaos en afscheiding. Expres gecreëerd overigens. En vrijwel de enige met religie als pover surrogaat voor het gemis aan unanieme werkelijkheidsbeleving.

Spectaculaire verwachtingen voor 2018
De volgende uitspraken doe ik niet op grond van astrologie, numerologie of channeling.
Sommige energieën kan ik rechtstreeks voelen. Al kan ik daar geen zekere voorspellingen mee doen. Dit is een uiterst chaotisch jaar, maar met ongekende mogelijkheden en razendsnelle realisaties. Noord- en Zuid-Korea zouden zomaar kunnen worden herenigd. De kansen zijn gunstiger dan in 1989 bij Duitsland. Simpel schiereiland. Het is één volk met één taal. Zowel bevolking als regimes zouden graag hereniging willen. Die energie voelt voor mij zo sterk aan, dat volgens mij geen enkele muur hier tegen bestand is. Maar nogmaals, ik kan niet voorspellen, of het inderdaad dit jaar gaat plaatsvinden. Anders wellicht rond 2020. Het Midden-Oosten is een ander verhaal. Veel complexer en chaotischer. Nog jaren tot tientallen jaren gepuzzel. Maar de hereniging van Korea zou de wereld een gigantische stap verder brengen. Met veel meer Disclosure.

Micha