Shambhala en de Holle (Honingraat) Aarde volgens het oude Boeddhisme.

Shambhala en de Holle (Honingraat) Aarde volgens
het oude Boeddhisme.

door:  Ivan,  9 augustus 2016

“… Het land van Shambhala ligt in een vallei. Het is slechts toegankelijk door een ring van besneeuwde bergtoppen als de blaadjes van een lotus … In het centrum is een negen verdiepingen tellende kristal berg, die staat over een heilig meer, en een paleis versierd met lapis, koraal, edelstenen en parels. Shambhala is een koninkrijk waar de wijsheid van de mensheid wordt gespaard van de verwoestingen en de corruptie van de tijd en de geschiedenis, klaar om de wereld in haar uur van nood te redden … “

Toen de Russische filosoof Nicholas Roerich door de bergen van Centraal-Azië reisden in 1926, werden hij en zijn gidsen geboeid achtergelaten toen ze een ongelooflijke, gouden orb zwevend in de lucht zagen.

“… Hoog in de wolkenloze hemel, zag ik duidelijk een gouden bolvormig object zich verplaatsen van het Altai gebergte naar het noorden met een enorme snelheid. Ruimend scherp naar het zuid-westen, de gouden bol verdween snel na de Humboldt Mountains” –

hoofdstuk 4 van Invisible Eagle:. De geschiedenis van nazi-occultisme door Alan Baker.

Related:  De nazi-Antarctische Fortress: Base 211 en Operation Highjump

Wist u dat Dr. Edmund Halley, ontdekker van de komeet Halley en Royal Astronoom van Engeland ook van mening was dat de Aarde hol is aan de binnenkant met drie “etages.” Terwijl in de moderne tijd veel mensen met een aantal theorieën zijn gekomen over de mogelijkheid dat de Aarde hol is, in onheuglijke tijden geloofden veel culturen hetzelfde. Beschrijvingen van de holle Aarde, Inner Aarde en een wereld in onze eigen planeet zijn te vinden in tal van oude culturen over de hele wereld. Wat als Jules Verne’s klassieker “een Reis naar het middelpunt van de Aarde” werkelijk waar is? Wat als er ergens beneden, een nieuwe wereld bestaat, een plaats die op een of andere manier ligt te wachten om ontdekt te worden, een plaats, waar levende wezens wonen in de diepten van onze planeet, een plek waarvan die oude culturen en beschavingen wisten het bestond, of nog steeds bestaat? Wat als, het werkelijk waar is?

Related: A Compilation of Hollow Earth Hypotheses and Evidence (for and against)

In feite, zou je verbaasd zijn om te zien hoe vele oude culturen en religies het bestaan vermelden van de wereld in onze planeet.

Interessant is dat de Babylonische held Gilgamesj zijn voorvader Oetnapisjtim bezocht in het binnenste van de aarde.

In de Griekse mythologie, probeert Orpheus Eurydice te redden van de ondergrondse hel.

Men geloofde dat de farao van Egypte communiceerde met de onderwereld, die kon worden bereikt via geheime tunnels verborgen in de piramides.

Ook volgens de Macuxi Indianen -een inheems volk die in het Amazonegebied wonen, in landen als Brazilië, Guyana, en Venezuela- zijn de afstammelingen van de kinderen van de zon, de schepper van Vuur en ziekte en de beschermers van de “binnen Aarde.”

Related Inner Earth Beings Take First Step to Openly Reveal Themselves to Humanity

Related Cosmic Disclosure Season 4 – Episode 8: Inner Earth Update – Summary and Analysis | Corey Goode and David Wilcock

Is er een wereld binnenin onze “wereld”?

Volgens de Macuxi inheemsen werd hen de opdracht gegeven om uit te kijken naar de ingang en om vreemden weg te houden van het binnengaan van de “holle aarde.”

Legenden van de Macuxi mensen suggereren dat degenen die de mysterieuze grot binnen gingen 3 dagen reisden, en alleen maar afdalende gigantische trappen afliepen, waarvan elke stap ongeveer 83 cm mat.

Na de derde dag, lieten ze hun fakkels achter en zette hun reis voort  “in” de Aarde, verlicht door lampen die reeds aanwezig waren in de grotten. Reuze lantaarns, ter grootte van een watermeloen, fel schijnend als de zon.

Boeddhisten geloven (en geloven nog steeds) dat miljoenen mensen leven in Agartha, een ondergronds paradijs geregeerd door de koning van de wereld.

Related Cosmic Disclosure Season 2 – Episode 2: Agarthans: Advancing the Frontier – Summary and Analysis | Corey Goode and David Wilcock

Zoals je kunt zien, zijn er tal van mondelinge legenden en oude teksten die niet alleen spreken van de holle Aarde, maar ook over het mythische gebieden die er bestaan op onze planeet.

In feite, noemen veel oude teksten die kunnen worden herleid naar een aantal oude tradities, het bestaan van wezens van een ‘andere’ wereld BINNENIN onze eigen wereld.

Related The UFO Underground: Breakaway Civilizations and Inner Earth Mysteries

Een zo’n wereld is genoemd in het Tibetaanse boeddhisme en oude hindoe tradities en heet de Shambhala.

Shambhala hetgeen een Sanskriet woord is en wat zich laat vertalen naar “plaats van vrede” of “plaats van stilte”, wordt niet alleen in het boeddhisme genoemd, maar er wordt ook naar verwezen in oude teksten zoals de Kalachakra Tantra en de oude geschriften van de zhangzhung cultuur.

Shambhala is het land van de duizend namen.

Van Shambhala wordt gezegd dat het een verborgen koninkrijk is dat bestaat binnenin onze eigen planeet, een magische plek welke we onmogelijk kunnen bevatten en zeer moeilijk te vinden is.

Spirituele plek of fysieke locatie?

Interessant, volgens de Dalai Lama, en een toespraak die hij in 1985 gaf:

“Alhoewel er mensen zijn met een speciale verwantschap daadwerkelijk in staat kunnen zijn om er naartoe te gaan door middel van hun Karmische verbinding, is het niettemin geen fysieke plek die we daadwerkelijk kunnen vinden. We kunnen alleen maar zeggen dat het een Zuiver gebied is, een zuiver Land in het menselijk rijk. En tenzij men de verdienste en de feitelijke Karmische associatie heeft, kan men daar niet daadwerkelijk aankomen”. – De Esoteric Codex: Theosofie.

We kunnen verwijzen naar de hierboven genoemde spirituele principes die ooit Atlantis geleid hebben, gegeven door de Griekse filosoof Plato en andere geleerden. Manly P. Hall historicus, auteur en 33ste graad Vrij Metselaar legde uit toen hij schreef:

“Voordat Atlantis zonk, trokken zijn geestelijk verlichte ingewijden, die beseften dat hun land ten dode was opgeschreven omdat het was afgeweken van het pad van Licht, zich terug uit het noodlottige continent. Met hen meedragend de heilige en geheime leer, deze Atlantiërs vestigde zich in Egypte, waar zij de eerste goddelijke heersers werden. Bijna alle grote kosmologische mythen die de basis vormen van de verschillende heilige boeken van de wereld zijn gebaseerd op de Atlantische Geheime Rituelen”. -De Geheime Leringen van Alle Tijden: Een Encyclopedische Overzicht van Maçonnieke, Hermetische, Kabbalistische en Rozenkruisers Symbolische Philosophy.

Related New Science In Human History and Cataclysm | DNA Shows 15,000 Years Ago, Hunter-gatherers Were Replaced by Mystery Group of People

De moderne theosofische traditie legt verder uit dat:

Shambhala, daarentegen, hoewel geen erudiete Oriëntalist het tot nu toe gelukt is het geografisch te lokaliseren, is een daadwerkelijk land of district, de zetel van de grootste broederschap van spirituele adepten en hun leiders op Aarde vandaag. Van Shambhala op bepaalde momenten in de geschiedenis van de wereld, of beter gezegd van ons eigen vijfde wortelras, komen voort de boodschappers of gezanten voor spiritueel en intellectueel werk onder de mensen.

Veel mensen hebben geprobeerd Shambhala te vinden, en hebben er jaren naar gezocht over de hele planeet.

Edwin Bernbaum, Ph.D., docent, auteur en geleerde van vergelijkende godsdienstwetenschappen en mythologie suggereert dat Shambhala in feite rond is, maar geïllustreerd wordt als een acht-bladerige lotus bloesem, wat een symbool is van het hart Chakra.

In zijn geschreven boek De Weg naar Shambhala, geeft Bernbaum aan dat de weg naar Shambhala niet HELDER is.

In feite, is Shambhala een fysieke plek die wordt gezegd werkelijk te bestaan binnen het menselijke, maar is ook een plek die wordt beschouwd als een geestelijke wereld, niet beperkt tot de fysieke wereld.

Sommigen zouden zelfs zeggen dat het een bovennatuurlijke plek is die zelfs in een andere dimensie bestaat.

Dit artikel wat is gepubliceerd door Michael Wood, een BBC-journalist, maakt interessante referenties over Shambhala. Wood beschrijft het koninkrijk van Shambhala als een verloren imperium ‘begraven’ ergens in de Himalaya. Volgens Wood, leven de inwoners van Shambhala in vrede en harmonie en zijn trouw aan de principes naar voren gebracht door het boeddhisme. Shambhala is een plek waar oorlog, verdriet en verdriet niet bestaan.

Zoals een commentator op de Kalachakra tantra het uitdrukt:

“Het land van Shambhala ligt in een vallei. Het is slechts toegankelijk door middel van een ring van besneeuwde bergtoppen gelijkend op de blaadjes van een lotus … In het centrum is een negen verdiepingen tellende kristallen berg, die staat over een heilig meer, en een paleis versierd met lapis, koraal, edelstenen en parels. Shambhala is een koninkrijk waar de wijsheid van de mensheid wordt gespaard van de verwoestingen en de corruptie van de tijd en de geschiedenis, klaar om de wereld in haar uur van nood te redden.

De profetie van de Shambhala stelt dat elk van zijn 32 koningen zal regeren voor 100 jaar. Als hun bewind voorbij is, zullen omstandigheden in de buitenwereld verslechteren. Mannen zullen geobsedeerd worden met oorlog en macht nastreven voor hun eigen belang en materialisme zal al het geestelijk leven overwinnen. Uiteindelijk zal een boze tiran naar voren komen om de aarde te onderdrukken in een despotische heerschappij van terreur. Maar net als de wereld op de rand van de totale ondergang en vernietiging lijkt te zijn, zal de mist optrekken om de ijzige bergen van Shambhala te onthullen. Dan zal de 32ste koning van Shambhala, Rudra Cakrin, een machtig leger leiden tegen de tiran en zijn aanhangers in een laatste grote slag, zij zullen worden vernietigd en de vrede zal worden hersteld.”

Origins of Shangri-La By Michael Wood.

Het land van Shambhala: Een koninkrijk van een andere dimensie?

Maar wat als Shambhala wel degelijk bestaat? Wat als het niet is gelegen binnen onze planeet, maar in een andere dimensie zoals vele auteurs hebben voorgesteld? Wat als we er niet in geslaagd zijn om verloren land, zoals Shambhala en Atlantis te vinden omdat ze in een andere dimensie verblijven die tot op dit moment onbekend voor ons zijn geweest?

Interessant genoeg zijn er vele oude culturen die het hebben over deuren en poorten naar andere dimensies.

Interessant, en gelegen in het hedendaagse Peru, vinden we de “Poort van de Goden” op Hayu Marca. Legenden spreken ervan dat in het verre verleden, grote helden het  land van de goden binnen kwamen, en genoten van een welvarende en glorieus onsterfelijk leven.

Volgens de legende, vluchtte in de tijd van de Spaanse verovering, een Inca priester genaamd Amaru Muru, uit de tempel van de zeven stralen met een heilige gouden schijf bekend als “de sleutel tot de goden van de zeven stralen.” De priester verborg zich in de bergen van Hayu Brand bang dat de Spanjaarden de sleutel zou kunnen afnemen van hem.

Later kwam de priester bij de “Poort van de Goden” in Hayu Marca, waar hij de sleutel aan een aantal priesters en sjamanen van het gebied toonde. Nadat ze een ritueel hadden verricht, opende de deur terwijl er een blauw vanuit straalde. De priester, Amaru Muru overhandigde de gouden schijf aan een van de sjamanen en ging door de deur heen, hij werd nooit meer gezien.

Wat als Shambhala is gevestigd in een andere dimensie? En wat als alle oude culturen die spreken over dit ‘mythische’ land eigenlijk verwijzen naar dezelfde plek, gelegen in een andere dimensie waartoe we vandaag de dag niet in staat zijn om toegang toe te krijgen?

Vreemd genoeg, niet ver van de “Poort van de Goden” op Hayu Marca komen we de Nazca Palpa lijnen tegen.

Daar, tussen honderden en zelfs duizenden oude symbolen vinden we er een die zowel fascinerend als mysterieus is en eenvoudig gezegd, niet zou moeten bestaan in Peru.

Weergegeven in een zeer afgelegen gebied, zittend bovenop een dorre hoogvlakte, waardoor er verwarring was onder degenen die in staat waren om het direct waar te nemen is het oude mandala symbool.

De Mandala wordt beschouwd als een ritueel symbool in Indische godsdiensten en vertegenwoordigt het universum. Vandaag is de mandala geworden tot een algemene term gebruikt om een diagram, of een geometrische patroon dat de kosmos vertegenwoordigt te beschrijven. De Mandala symboliseert ook het idee dat het leven in feite een nooit eindigende cyclus is. Maar wat doet het in Peru? Wie het heeft gemaakt … en met welk doel?

De oude hindoes waren een van de eerste mensen op de planeet om een Mandala spiritueel te gebruiken, maar de meest bekende Mandala die meesten van ons kennen is in feite gemaakt door boeddhisten. In het oude Sanskriet, betekent Mandala ‘cirkel’, ook als de weergave van het symbool kan worden gedomineerd door een reeks van pleinen of driehoeken, de mandala als geheel is een concentrische creatie.

Is het mogelijk dat het oude mandala symbool gelegen in de nabijheid van “de poort van de Goden” aangeeft dat duizenden jaren geleden, oude culturen op de hoogte waren van het bestaan van andere-dimensionale rijken zoals Shambhala ?

En zo ja, is het mogelijk dat het oude Mandala symbool het ultieme bewijs is dat deze theorie ondersteunt?

Shambhala is altijd waakzaam betreffende het doen en laten van de mensheid: het ziet alle gebeurtenissen van de Aarde in zijn ‘magische spiegel’ en de kracht van zijn denken dringt door tot in verre landen. Ontelbaar zijn de inwoners van Shambhala. Talrijk zijn de prachtige nieuwe krachten en prestaties die worden voorbereid voor de mensheid.

(Nicholas Roerich, Shambhala: Op zoek naar het nieuwe tijdperk, Rochester, VE: Inner Traditions, 1990)

Referenties:
Agharta And The Golden City Of Shambhala
Shambhala – New World Encyclopaedia
Mysteries of the Kingdom of Shambhala
Origins of Shangri-La

Over de auteur

Ivan:

Ivan is een freelance schrijver, hoofd redacteur van ancient-code.com, hij schrijft ook voor EWAO, Deel Kennis, Svemir Online en Ancient Origins.

Bron: http://sitsshow.blogspot.nl/2016/08/Shambhala-and-the-Hollow-Honeycomb-Earth-according-to-Ancient-Buddhism.html

Vertaling: Martien