De Lemurische Verbinding, door Aurelia Louise Jones – 5 mei 2016

De Lemurische Verbinding,

door Aurelia Louise Jones 
5 mei 2016 / door ContraMary

Michael Isherwood heeft het gepubliceerd

De Lemurische Eeuw vond plaats ongeveer tussen de jaren 4.500.000 voor Christus tot aan ongeveer 12.000 jaren geleden. Tot aan het zinken van Lemurië en later van Atlantis, waren er zeven grote continenten op deze planeet. De landen die horen bij het reusachtig continent van Lemurië hielden landen in die nu onder de Stille Oceaan zijn maar ook Hawaii, de Oosterse Eilanden, de Fijji Eilanden, Australië en Nieuw Zeeland. Ook landen in de Indische Oceaan en Madagaskar. De Oosterse kust van Lemurië breidde zich ook uit tot aan Californië en deel van Brits Columbia in Canada toe.

Een lange tijd voor de val in bewustzijn, woonden de Lemuriërs in een vijf dimensionale frequentie of dimensie en waren in staat om zich heen en weer te laten schuiven van de vijfde tot aan de derde, door hun wil, zonder enig probleem. Dat kon gedaan worden wanneer het gewenst werd, door bedoeling en met harte-energieën.

Het Lemurische ras was een mengsel van wezens die hoofdzakelijk uit Sirius kwamen, uit Alpha Centauri en een klein aantal van hen ook van andere planeten. Uiteindelijk vormden deze rassen, omdat ze zich onderling mengden de Lemurische beschaving. Om minstens te zeggen, dat het best een geweldig mengsel was. Lemurië was echt de wieg van de beschaving op deze planeet, het “Moederland” dat hielp bij de uiteindelijke geboorte van veel andere beschavingen. Atlantis kwam op een later tijdstip.

Het continent van Lemurië tierde een paar miljoen jaren, als een staat van het paradijs en magie. Uiteindelijk vond er, door oorlogen, tussen de twee grote continenten, grote verwoesting plaats op Lemurië en op Atlantis. Vijf en twintig duizend jaren geleden streden Atlantis en Lemurië, de twee hoogste beschavingen in die tijd, over “ideologieën”. Ze hadden twee verschillende ideeën over hoe de richting van andere beschavingen op deze planeet zou moeten gaan. De Lemuriërs geloofden dat andere minder ontwikkelde culturen alleen gelaten moesten worden om door te gaan met hun eigen evolutie in hun eigen snelheid overeenkomstig wat zij begrepen en hun pad.

De Atlantiërs geloofden dat alle minder ontwikkelde culturen onder de macht zouden moeten worden gebracht door de twee meer geëvolueerde beschavingen. Dit veroorzaakte een serie van thermonucleaire oorlogen tussen Atlantis en Lemurië. Later, toen de oorlogen voorbij waren en het stof was gevallen, waren er geen winnaars.

Tijdens deze verwoestende oorlogen verwaardigden mensen die hoog beschaafd waren zich naar best lage niveaus, totdat ze zich uiteindelijk de futiliteit realiseerden van dergelijk gedrag. Ten slotte werden Atlantis en Lemurië de slachtoffers van hun eigen agressie, de thuislanden van beide continenten werden enorm verzwakt door die oorlogen. De mensen, werden door het priesterschap geïnformeerd dat minder dan 15.000 jaren hun continenten totaal zouden zinken. In die dagen, want de mensen leefden tot een gemiddelde van 20.000  tot 30.000 jaren, gewoonlijk, begrepen zij dat velen die de verwoesting hadden veroorzaakt, zouden leven om de vernietiging te beleven.

In de tijd van Lemurië was Californië deel van het Lemurische land. Toen de Lemuriërs zich realiseerden dat hun land ontworpen was om te vergaan, vroegen zij bij Shamballa-de Lesser, het hoofd van het Agartha netwerk, om toestemming om een stad te bouwen onder Mount Shasta om hun cultuur en hun records te bewaren.

Om toestemming voor hen te worden toegestaan om een stad te bouwen en deel te worden van het ondergrondse Agartha Netwerk, moesten ze bewijzen dat ze hun lessen van oorlog en agressie geleerd hadden. Ze moesten ook bewijzen dat ze hun lessen geleerd hadden van vrede om weer geaccepteerd te worden als leden van de Confederatie. Toen de toestemming kwam om hun stad te bouwen, werd er begrepen dat dit gebied de cataclysmen zou overleven. Er bestond reeds een hele grote koepel grot in Mount Shasta. De Lemuriërs construeerden hun stad die ze Telos noemden wat ook de naam was van dit hele gebied in die tijd, inclusief Californië en een groot deel van de VS die we nu het zuidwesten noemen. In Telos waren ook de landen ten noorden van Mount Shasta ingehouden, langs de west kust naar een deel van Brits Colombia. Telos betekent Communicatie met Spirit, eenheid met Spirit, begrip van Spirit.

Toen Telos gebouwd was, was dat bedoeld om een maximum aan 200.000 mensen te bevatten. Toen de cataclysmen begonnen, konden slechts 25.000 het op tijd maken om in de berg te gaan en zij werden gered. Dit getal is ongeveer wat er overbleef van de Lemurische cultuur in de derde dimensie. De geregistreerde opnamen (the records) waren al verhuisd van Lemurië naar de ondergrondse stad van Telos en de tempels waren gebouwd. Toen de ’ontploffing’ die het continent manifesteerde verwoestte, kwam die een beetje vroeger dan verwacht werd, en dit is waarom er zo veel mensen het niet ‘op tijd’ maakten in de berg. Het is bekend dat Lemurië, het geliefde Moederland, ’s nachts onderging. Het continent zonk zo zachtjes dat bijna iedereen zich totaal niet bewust was van wat er gebeurde. Praktisch allen sliepen tijdens die gebeurtenis. Er was geen ongewone weersconditie die nacht. Overeenkomstig een doorgeving door Lord Himalaya die gegeven werd in 1959 via Geraldine Innocenti, de tweelingvlam van El Morya, legde hij uit dat een groot deel van degenen van het priesterschap dat trouw was gebleven aan het Licht en hun heilige roeping, zoals kapiteins op een zinkend schip, hun posten bleven bewaren, en onbevreesd voor het einde, zongen en baden zij terwijl ze onder de golven gingen.

“Voordat het Lemurische continent zonk, werden de priesters en priesteressen van de Tempels gewaarschuwd voor de komende cataclysmische veranderingen en diverse Focussen van het Heilige Vuur werden naar Telos getransporteerd en andere werden naar andere landen getransporteerd die niet zouden worden aangedaan/geraakt. Veel van die Vlammen werden naar het continent van Atlantis gebracht naar een specifieke plek en werden een aardig tijd onderhouden door dagelijks spirituele gebruiken. Vlak voordat Lemurië zonk keerden bepaalde van deze priesters en priesteressen terug naar hun tehuizen op dat continent en gingen vrijwillig naar beneden met het land en Haar mensen, assistentie gevend door hun straling en troost en onbevreesdheid. Ze  boden deze hulp om de vrees tegen te gaan, die altijd komt met een cataclysmisch gebeuren. Deze liefdevolle weldoeners omgaven, door de straling van hun door God beheerste energieën en hun opoffering, de aura’s van de mensen in een deken van vrede en hielpen bij het scheppen van vrijheid van angst zodat de etherische lichamen van de levensstromen niet zo ernstig zouden bang zijn, en dus de mensen reddend in toekomstige belichamingen om nog grotere tragische consequenties te krijgen.”

Lord Himalaya tot de “Brug van Vrijheid” dispensatie in 1959, zei: “Veel leden van de priesterschap zetten zichzelf in kleine groepen strategisch neer in diverse gebieden en ze baden en zongen toen ze onder het water gingen. De melodie die ze zongen was dezelfde die nu bekend is als “Auld Lang Syne”. Het idee achter deze daad was dat elke vreselijke ervaring een diep litteken en trauma achterlaten in het etherische lichaam en in de cellulaire herinnering van de mensen en het heeft diverse belichamingen nodig om te healen. Door de daad en de opoffering van de priesters, die verkozen om samen te blijven in groepen en om tot het laatste te zingen, werd veel vrees tot bedaren gebracht en een bepaald niveau van harmonie werd gehandhaafd. Op deze wijze werd veel schade en trauma aan de zielen die omkwamen enorm verminderd. Er werd gezegd dat degenen van het priesterschap, samen met de musici, zongen en baden totdat de golven en het water tot aan hun monden was gekomen. Toen was het dat zij ook omkwamen. Tijdens de nacht, toen de massa’s sliepen, onder een sterren blauwe hemel, was het allemaal voorbij; het geliefde Moederland was ondergegaan onder de golven van de Stille Oceaan. Niemand van het priesterschap had hun post verlaten en niemand was getuige van enige vrees. Lemurië ging onder in waardigheid!

“Auld Lang Syne” was het laatste lied dat ooit gehoord werd op het land van Lemurië.

Het lied dat zij zongen, sommige volkeren op Aarde hebben dit lied weer opnieuw gebracht via het Ierse volk en er werden zeer profetische woorden daarin gezet, zoals: “Should auld acquaintances be forgot,” (Zouden oude bekenden worden vergeten.”) Inderdaad, wij zijn die oude bekenden die opnieuw ons verenigen, degenen van ons uit het stoffelijke rijk met degenen van onze geliefden, vroegere vrienden en familie leden van Telos, “maar onzichtbaar” voor ons huidige zicht en hopelijk niet voor veel langer.

Hoor dit goed in jullie hart, mijn vrienden, de volgende paar zinnen. Voordat ons Geliefde Lemurië totaal zonk, werd er geprofeteerd dat op een dag, in een verre toekomst, velen van ons als een groep bijeenkomen en dit lied opnieuw zingen, met het absolute weten dat de “Victorie van de Aarde” is gewonnen. De tijd waarin we nu leven brengt de viering van deze lang verwachte dag, en de vervulling van die ongelooflijke voorspelling. Wij initiëren nu het begin van de lang verwachte “Her-vereniging”. (“Reünie”)

Het is bijna met tranen in mijn ogen dat ik jullie nu van Adama laat weten dat velen van jullie die nu deze woorden lezen bij die dappere zielen waren die je leven opofferden voor het grote nut van het collectief. Laten we applaudisseren voor jullie moed van toen en laten we ons verheugen voor onze terugkeer samen, opnieuw, om door te gaan met onze grote Lemurische missie om de planeet en de mensheid te helpen bij haar glorieuze ascentie.

In Telos is een aspect geweest van hun missie om het evenwicht te bewaren en de energieën van ascentie bewustzijn voor de planeet tot een tijd die oppervlakte bewoners het voor zichzelf kunnen doen. Nu is de tijd gekomen voor onze twee beschavingen om dit samen te doen als “Een Hart”.

De Aarde, na het Zinken van de Twee Continenten.

Tegelijkertijd dat Lemurië naar beneden ging, begon Atlantis te schudden en verloor delen van zijn land en dat ging nog 200 jaren door, tot aan de laatste fase, waar de rest van het continent totaal zonk. Nog 2000 jaren na de Lemurische en Atlantische rampen was de planeet nog aan het schudden. Want de Aarde, om twee grote landmassa’s te verliezen binnen 200 jaren, was nog steeds getuige van de effecten van de thermo-nucleaire wapens, de Aarde had zo geleden van een grote teruggang en trauma, dat het diverse duizenden jaren kostte om dat in evenwicht te brengen en weer herbergzaam te worden. Honderden jaren na de verwoesting van beide continenten werd zoveel puin in de atmosfeer geworpen dat de Aarde nooit meer helder in het daglicht werd. De atmosfeer werd heel koud omdat het zonnelicht niet in staat was om goed door het dikke giftige atmosferische puin kon komen en er kon maar weinig voedsel groeien. Een groot percentage van de dieren en planten kwam om.

Waarom is het dat er zo weinig bewijs vandaag is van deze twee overblijfselen van die twee grote beschavingen?

De reden is dat de steden op de planeet die niet zonken tot puin werden geschokt of werden door aardbevingen weggesmeten of bij enorme getijde golven die vaak zo ver gingen als 1.000 mijlen (1600 km) het land in gingen en die verwoestten de meeste steden en woningen op hun pad. De menselijke condities in de beschavingen die deze cataclysmen overleefden werden zo ernstig/wreed en moeilijk dat door de constante aarde activiteit en de mensen werden zo angstig dat de kwaliteit van leven van die beschavingen zo snel verslechterde. Want zij die deze calamiteiten overleefden met de honger en armoede en ziekte wat hun erfenis was.

De oorspronkelijke hoogte/grootte van de mensheid op deze planeet was ongeveer 12 feet = 3 m 60. De Hyperboreanen waren en zijn nog 12 feet hoog en geen van hen leeft op de oppervlakte in deze tijd. In de tijd waarop Lemurië zonk, waren de Lemurianen verminderd tot aan 7 feet grootte (2m10) en zijn heden nog 7 tot 8 feet groot (2m10 – 2m40). En er is nog een verdere verlaging geweest van hoogte op deze planeet, want de meesten van ons op de oppervlakte zijn 6 feet groot of minder (1m.80). Als onze beschaving zich ontwikkelt zal dit worden herstelt. Zelfs nu, worden de mensen op de oppervlakte van deze planeet veel groter dan dat ze 100 jaren geleden waren.

De Regering van Telos

In Telos zijn twee vormen van regeren. De koning en koningin: Ra en Rana Mu, opgestegen meesters die ook tweelingvlammen zijn, vormen het ene aspect van de regering van Telos. Ze zijn de uiteindelijke regeerders van Telos.

De tweede vorm van regeren is de plaatselijke Raad, de Lemurische Raad van Licht van Telos, bestaand uit 12 opgestegen meesters, waar 6 mannen en 6 vrouwen dienen bij de raad om het goddelijke mannelijke met het goddelijke vrouwelijke in evenwicht te brengen. Een dertiende lid, het hoofd van de HogePriesters van Telos, in deze tijd Adama, die dienst doet als leider van de raad om het laatste besluit te maken als er een gelijk aantal stemmen is in de besluiten door de raad.

Leden van de raad die geselecteerd zijn volgens het niveau van spirituele bereiking dat ze bereikt hebben, innerlijke kwaliteiten, volwassenheid en hun gebied van expertise. Als er een lid van de raad besluit om naar een ander niveau te gaan van dienst, wordt de vacature bekend aan onze mensen en degenen die een zetel willen innemen bij de raad kan dit inbrengen. Alle inschrijvingen worden zorgvuldig bestudeerd door de raad, de leden van de priesterschap en de koning en koningin van Telos. De koning en koningin hebben het laatste woord over wie wordt verkozen bij de inschrijvingen om bij de raad te komen.

De Stad Telos

Telos is best een grote stad, er zijn ongeveer anderhalf miljoen van ons die hier wonen. Ook zijn we niet verdeeld in diverse dorpen en we delen allen de lokale regering, velen van ons wonen in diverse gebieden. Wat wij de stad Telos noemen is verdeeld in 5 niveaus van diverse vierkante mijlen onder Mt. Shasta.

Het eerste niveau: Het grote percentage van ons volk woont onder de koepel op het eerste niveau. Dit is ook zo waar de administratieve en publieke gebouwen en diverse tempels zijn gesitueerd. In het centrum van dit niveau staat onze hoofd tempel, genoemd de tempel van MaRa, een piramide vormig soort bouwsel. Dat kan 10.000 mensen in een keer herbergen. Deze tempel is toegewijd aan het priesterschap van Melchizedek. De piramide is wit, met de deksteen, genoemd de “levende steen” aan ons gegeven door Venus.

Het tweede niveau: Dit is waar alle productie en maaksels van de behoefte van de mensen en de stad plaats vindt. Het is ook een gebied voor diverse scholen voor kinderen en volwassen klassen. Veel meer van ons volk woont ook op dat niveau.

Het derde niveau: is totaal in gezegend voor onze hydroponische (water cultuur) tuinen waar al ons voedsel voorraad wordt verbouwd op 7 acres land, dat een dieet produceert dat heel interessant en grappig is, en die veel variëteit levert. Onze methoden van tuinieren is zo effectief dat zeven acres land alles is dat nodig is om overvloedig te groeien en een zeer grote variëteit levert om anderhalf miljoen mensen te voeden, en dat gezonde, sterke lichamen schept die zich niet verouderen.

De hydroponische tuinen zijn in staat om op constante basis planten te produceren. We kunnen veel sneller voedsel laten groeien, en gebruiken ontwikkelde watercultuur technologie met heel weinig grond en veel water zonder het gebruik van chemicaliën zoals jullie op de oppervlakte doen. Ons voedsel is totaal organisch en in de hoogste vibratie.

Onze vorm van tuinieren heeft geen bemesting nodig en put de grond niet uit. We zetten wel organische mineralen in het water voor de planten. Onze kroppen worden ook vergroot en versneld door het grote licht, energie en de liefdesvibratie van Telos. Dit is de magie van ons 5 dimensionale bewustzijn dat jullie spoedig zullen ontdekken, heel waarschijnlijk in deze decade (tien jaren) of vroeg in het volgende.

Het vierde niveau bevat enige watercultuur tuinieren, sommigen maken een groot gebied voor de natuur, een park setting met klein meren en fonteinen.

Het vijfde niveau is totaal toegewijd aan de natuur. Er zijn grote bomen, meren, parkachtige atmosfeer en dit is de plek waar we al onze dieren houden. Op dit natuur niveau zijn veel planten en dieren bewaard die jullie niet langer meer zien op de oppervlakte. Onze dieren zijn allemaal vegetarisch en eten elkaar niet op. Ze leven naast elkaar in totale harmonie, zonder angst en zonder agressie naar mensen en naar elkaar. Telos is echt de plek waar de leeuw en het lam naast elkaar liggen en samen slapen in totaal vertrouwen.

Het Nieuwe Lemurië

Aan ieder die deze woorden leest, laten we tegen jullie zeggen dat Lemurië nooit totaal is vernietigd zoals het wordt gezien in jullie huidige timing. Het bestaat tot op deze dag nog in de vierde en vijfde dimensionale frequentie, en nog niet zichtbaar voor jullie drie dimensionale visie en waarneming. Terwijl de sluier tussen die dimensies doorgaat om steeds dunner te worden, willen we jullie verzekeren dat in een niet te verre toekomst, jullie geliefde Lemurië, in Haar nieuwe Schittering en Glorie, Zichzelf zal onthullen op een heel stoffelijke en tastbare manier.

Als jullie je openen voor een hoger bewuste wijze van leven en jullie je zuiveren van alle vervormde en onjuiste geloofsstelsels die jullie omhelsd hebben in de laatste millennia, zullen jullie in staat zijn om je geliefde Moederland opnieuw waar te nemen en uiteindelijk toegestaan worden om daar in te stappen door Haar met alle Liefde en Schittering te zien dat Zij jullie heeft te bieden. Jullie zullen opnieuw worden uitgenodigd om ons heel tastbaar op deze plek van het paradijs te ontmoeten. In de tijd van de ontploffing/explosie werd Lemurië en wat Zij vertegenwoordigde voor deze planeet, opgeheven naar de 4dedimensionale frequentie. Het ging door te gedijen en te evolueren tot het niveau van volmaaktheid en schoonheid die het nu heeft bereikt met degenen die in staat waren om daar in die tijd aan mee te doen.

Als deze informatie tranen in je ogen brengt en je hart opent om die pijnen te healen die zo’n lange tijd begraven lagen in jullie, laat ze stromen, laat ze stromen. Laat de stroom van jullie tranen healing brengen aan elk deel van je wezen. Laat jou dat echt voelen, en omhels het in je hart door de ademhaling. Laat herinneringen en pijnen volledig worden gevoeld zonder iets te onderdrukken. Zo zullen jullie je healing voortbrengen, stukje bij beetje. Terwijl je inademt door de ademhaling, zal jullie GodZelf al die indrukken voor altijd oplossen. Vraag je Hoger Zelf om jullie bij te staan om die herinneringen te on-dekken die je afhouden van het ontvouwen van je nieuwe glorieuze werkelijkheid.

In jullie dagelijkse meditatie, vragen we jullie om dit werk getrouw te doen totdat je voltooiing voelt. Verbind je met ons en met onze Liefde van hart tot hart. Je kunt vragen om onze assistentie, en we zullen hier bij je zijn als je dit meest belangrijke innerlijke werk doet. Iedereen in Telos is zeer verlangend om allen bij te staan die in jullie hart uitreikt naar ons. Wij zijn een beschaving die grote hart openingen heeft bereikt en onze vibratie klopt met het Hart van de Goddelijke Moeder. Geleidelijk zullen de diep zittende pijnen worden opgeheven en zullen jullie veel lichter worden. Het opruimen van deze pijn zal jullie ook helpen bij het waarnemen wie jullie werkelijk zijn. Het zal je toestaan om reuzen stappen te maken in je volle, spirituele, emotionele en stoffelijke opstanding.

De Nieuwe Dag, de Nieuwe Wereld staat op het punt geboren te worden. Velen van ons hebben onze lessen van Liefde geleerd en het Nieuwe Lemurië, het verloren paradijs staat op het punt om zich opnieuw te ontvouwen. Lemurië, het deel dat trouw bleef aan het Licht en Haar heilige roep werd opgeheven naar de 4dedimensie in de tijd van de cataclysmen. Het werd nooit totaal vernietigd, alleen het 3de dimensionale aspect ervan wel. Lemurië ging door te gedijen en zich te ontwikkelen naar een vijf dimensionaal bewustzijn op deze dag, en bestaat volledig in de hogere dimensie.

En Telos, ons geliefde Telos en alle prachtige mensen die er leven, zijn onze “Poort” naar deze prachtige plek.

http://www.lemurianconnection.com/about-lemuria-and-telos/

Image ~ untoldtruthforhumanity.blogspot.com

Illuminations Now Shortlink : http://wp.me/p2wHrN-4c3

vertaald: winnyd@stralendetoekomst.nl