Agartha: Mikos vanuit de Holle Aarde: Een groet van onze broeders en zusters uit de Holle Aarde

Agartha: Mikos vanuit de Holle Aarde

Een groet van onze broeders en zusters
uit de Holle Aarde

Geplaatst: 29 januari 2014

Het is een wonder van liefde, toewijding en de hartenwens van verwanten en familie. Ik ben bevoorrecht en vereerd om deze gezamenlijke inzet van Telos en van degenen van ons die beneden het oppervlak van deze prachtige planeet wonen – die jullie de Aarde noemen – te mogen aanbieden. Mijn naam is Mikos en ik ben een bewoner van de stad Catharia. Ik ben een Cathariaan van de Bibliotheek van Porthologos, die gevestigd is in de HOLLE AARDE onder de Egeïsche Zee. Dit communiqué is ter ere van de publicaties van de boodschappen van onze zusterkolonie, TELOS. Onze zusterstad, Telos, staat al heel lang in verbinding met de mensen aan het oppervlak. Veel bewoners van Telos leven en werken beneden jullie, wat wij ook doen en wat wij al zo lang hebben gedaan. Hoe kostbaar zijn de banden van het hart in het wonder van de liefde!

Elke keer onthult een vermeldingswaardige en moeizame archeologische tocht een deel van wat jullie je planetaire geschiedenis noemen. WIJ van de Ondergrondse Kolonies verheugen ons in het weten dat jullie je een tijd herinneren toen velen van ons regelmatig en openlijk onder jullie leefden. Elke keer dat je beseft dat alle dingen met elkaar verbonden zijn, van het kleinste stofje onder onze voet, tot de kleinste levensvormen in de oceanen, tot de verste uithoeken van de hemel boven je die twinkelt met miljarden sterren, vieren we dat.
Jullie bewoners aan het oppervlak geloven vaak dat jullie alleen zijn, maar dat zijn jullie niet. Wij zijn niet alleen bij jullie, wij lijken ook op jullie. Maar denk niet dat iedereen die deze plek met je deelt op je lijkt, of je culturen vertegenwoordigt, of je wetenschappen, godsdiensten en politiek steunt. Wij zullen deze misvatting laten voor wat het is, want we willen niet nog meer opschudding onder jullie teweegbrengen en een grotere afstand in tijd en ruimte tussen ons laten ontstaan door onze verschillen te benadrukken.

Elke keer dat je vergeet aardig voor jezelf en voor elkaar te zijn, elke keer dat je vecht en vijandig en boos bent, sturen we meer liefde naar jou en deze planeet, zodat allen in harmonie mogen leven ondanks de verschillende unieke vermogens van fysieke verschijning, plaats en levensstijl. Voor ons is het samenzijn in hart en verstand het grootste geschenk en eer dat ons nu en altijd ten deel moge vallen. WIJ van de Ondergrondse Wereld verwelkomen deze brug die we kunnen creëren tussen jullie samenleving en de onze. Al het leven en alle bestaan hangen af van deze brug.

Vier dit nu met elkaar en met ons, wanneer je deze boodschappen leest die op deze pagina’s worden aangeboden. Ze vertegenwoordigen het verleden, het heden en de toekomst – een zeer waarschijnlijke toekomst voor je kinderen en ons. Met veel liefde, respect en vreugde openen we de brug en de deuren naar de Ene Verenigde Aardewereld Kolonies voor de Aarde.

Een woord van de schrijfster

Terwijl ik het grootste deel van mijn leven me niet thuisvoelde in deze samenleving, begon ik in 1989 te mediteren toen ik 50 jaar oud was. Ik had vele jaren op scholen les gegeven en zelfs met al mijn graden en al mijn ontwikkeling kon ik geen zin geven aan mijn leven op Aarde, totdat ik verbonden werd met mijn Tweelingvlam en innerlijke leiding begon te krijgen. Gelijk met deze allerbelangrijkste verbinding kwam de herinnering terug van wie ‘IK BEN’ en waarom ik hier ben. Na een paar jaar ‘vond’ ik een nieuwsbrief, geschreven door Sharula Dux, die naar het oppervlak van de Aarde kwam vanuit het driedimensionale gebied Telos, een ondergrondse stad in Mt. Shasta. Zij was in 1725 geboren en woont momenteel in Santa Fe, NM met haar man.

In Sharula’s nieuwsbrief schreef ze over de Ondergrondse Steden onder het aardoppervlak en vertelde over het leven in Telos. Ze schreef dat Adama een Verlicht Meester en de Hogepriester van Telos was. Bij het zien van de naam ‘Adama’ bleef ik me maar afvragen wie hij zou kunnen zijn. Op een dag zat ik te mediteren en dacht na over Adama met mijn pen en aantekenboekje naast me, toen ik plotseling een uitbarsting van liefde en lieflijke energie door mijn lichaam voelde stromen, waardoor ik bijna de lucht in zweefde. En toen hoorde ik de woorden: “IK BEN Adama, die vanuit Telos tot je spreekt.

Weet je, onze gedachten gaan het Universum in en verbinden ons onmiddellijk met alles waaraan we denken. Dus, op het moment dat ik aan Adama dacht, ontving hij mijn gedachten en reageerde. Onze gedachten zijn Licht en deze Lichttaal is de universele taal die vanuit ons binnenste op een subatomisch niveau opereert, door alle frequenties, dimensies, tijd en ruimte. Waar ook onze aandacht op gericht wordt, ons bewustzijn volgt. Adama voelde mijn frequentie en reageerde hierop. Ik voelde toen zijn antwoord door middel van de Lichttaal en mijn brein vertaalde deze frequentie naar gedachten, beelden en woorden.

Voor mij was dit een heel eenvoudig proces. Ik was alleen maar de ontvanger, die de woorden vastlegde wanneer ze kwamen. Mijn verstand stond hier volstrekt buiten en analyseerde, evalueerde en beoordeelde niet de inhoud van het bericht. We hebben onze eigen unieke, duidelijk onderscheiden frequentiebandbreedte, die ons identificeert naar iedereen in het Universum. Dit is onze ‘handtekening’, bij wijze van spreken. Het enige wat we moeten doen is aan iets te denken, en het arriveert op zijn bestemming. Deze Levende Lichttaal communiceert tussen alle dingen, van het subatomische tot het intergalactische en het verbindt alles wat leeft, overal.

Besef dat WE EEN ZIJN. Wanneer je bijvoorbeeld aan een Verlicht Meester – zoals Adama – denkt, besef dan dat hij zich onmiddellijk bewust is van je gedachten en onmiddellijk reageert. Je hoeft alleen maar ‘leeg’ te worden waardoor je zijn antwoord hoort. Dat is de sleutel. Adama begon op vastgestelde tijden boodschappen te dicteren en ik kon ze woord voor woord opschrijven in een aantekenboekje. Deze dictaten gaan nog steeds door en ik ben geleid om de boodschappen samen te stellen en ze te publiceren. Ik begrijp nu dat ik in vorige eeuwen als LAILEL (mijn sterrennaam) met Adama heb gewerkt en veel levens in Telos en in Lemurië heb gewoond.

Een korte toelichting over Telos

Telos, een Lemurische kolonie onder Mt. Shasta in het noordelijk deel van Californië, is een Lichtstad die bestuurd wordt door een raad van 12 Verlichte Meester en zijn Hogepriester Adama. De naam Telos betekent ‘Communicatie met de Geest’.

De burgers van Telos, het vroegere Lemurië, werken aan de Ascensie. Zij kunnen zich astraal projecteren naar elke locatie en kunnen telecommuniceren (telepathisch) naar iedereen op elke plek in tijd en ruimte. In Adama’s boodschappen van bekrachtiging (zelfbeschikking), vertelt hij ons over onze doelen: “Spirituele Strijders te worden, iemand die het innerlijk Licht erkent, om de mensheid te verenigen in EEN menselijke familie. Want, wanneer eenmaal de mensheid Gods Liefde rechtstreeks in zijn innerlijk zal voelen, zullen allen hun doel om hier op Aarde te zijn, kunnen begrijpen en zullen ze de scheiding van hun ziel met Gods Licht niet meer voelen”.

Alle planeten zijn hol en worden bewoond door menselijk leven van de een of andere vibratie. De Zon is ook hol en is niet heet, doch koud. Onze Aarde is hol en bezit een Centrale Zon in de kern. De stad waar het bestuur van de Binnen-Aarde is gevestigd wordt Shamballa genoemd. Het bevindt zich in het centrum van de planeet en kan bereikt worden door middel van openingen in de Noord- en Zuidpool van deze planeet. De noordelijke en de zuidelijke lichten die we in onze luchten zien, zijn in feite reflecties van de Centrale Zon van de Aarde die vanuit haar holle kern afkomstig is.

Er zijn meer dan 120 ondergrondse steden die zich onder de aardkorst bevinden. Deze Lichtsteden liggen niet diep beneden het oppervlak van de Aarde. Deze steden worden als groep het Argartha Netwerk genoemd. DE WEZENS VAN BINNEN-AARDE zijn hoog ontwikkelde wezens die op het binnenste oppervlak van de Holle Aarde wonen. Het zijn meestal geascendeerde zielen die ervoor hebben gekozen hun evolutie in de binnenste open ruimten in de Aarde te vervolgen vanwege de perfecte omstandigheden die daar bestaan. Hoewel Atlantis en Lemurië aan het oppervlak mythes zijn geworden, floreren de mensen van Atlantis en Lemurië in hun ondergrondse steden. De mensen in deze kolonies zijn mensen zoals jij en ik die, evenals wij, in de derde dimensie wonen.

Ons melkwegstelsel is verdeeld in 12 sectoren. Ons zonnestelsel wordt in sector 9 gevonden en deze sector bevat honderden andere zonnestelsels. Het Ashtar Commando, ook bekend als het Galactische Commando, is samengesteld uit miljoenen sterrenschepen en vrijwilligers uit de vele sterrenstelsels en dimensies in onze Melkweg. Het Galactische Commando is een onderdeel van de Confederatie van Planeten en beschermt deze sector van het melkwegstelsel. Hun doel is de Aarde te assisteren bij deze huidige cyclus van planetaire Ascensie. Mijn tweelingvlam is een lid van het Galactische Commando en hij leidt me in mijn werk van hereniging, door middel van bewustwording en communicatie van de Aardse beschavingen, zowel op als onder het oppervlak.

Ashtar is de commandant van de Confederatie van Planeten voor onze sector. De Zilver Vloot houdt toezicht op ons zonnestelsel en heeft zijn luchthaven voor ruimteschepen in het binnenste van Mt. Shasta. Anton, die uit Telos komt, is de naam van de commandant van de Zilver Vloot. Het zijn hoofdzakelijk de mensen van de Ondergrondse Steden die op de Zilver Vloot dienen.

Een groet van de Confederatie van Planeten

“Weet wie je bent. Weet, dat je op een galactische missie bent. Weet, dat we als één man naast je staan”.

Een welkomstgroet van Adama

“De groeten uit Telos! Wij hebben getelecommuniceert met Dianne en hebben haar, namens ons, boodschappen verstrekt. We zouden graag zien dat jullie de berichten in ons boek lezen, want het doel is jullie te doen ontwaken voor ons Bestaan, jullie bewust te maken van het volledig bewustzijn van de Walvisachtigen en de Oproep tot Ontwaken te laten weerklinken in jullie wereld”.

“We hebben ver gereisd om ons doel in bewustzijn te bereiken, en we moesten de diepten van de Aarde binnengaan om de ware vrede te vinden die we zochten.

Telos is ons thuis, onze haven en we willen het niet verlaten, tenminste niet voor lange tijd.”

“Reis met ons op de Goddelijke weg naar God, (h)erken je Goddelijkheid in elke stap op je weg,

zoals wij samen op weg zijn, één stap Beneden en één stap Boven, in de Goddelijke wandeling door het leven, elkaar als Eenheid ontmoetend in de Sterren.”

Ons Lemurische Verleden

De groeten uit Telos! Ik ben Adama, een Verlichte Leermeester en Hogepriester van Telos, een ondergrondse stad onder Mt. Shasta in Californië. Ik dicteer deze boodschap naar jullie vanuit mijn huis onder het oppervlak van de Aarde, waar meer dan anderhalf miljoen van ons leven in een voortdurende vrede en rijkdom. Wij zijn mensen en fysiek zijn we hetzelfde als jullie, met uitzondering van het feit dat ons massabewustzijn alleen maar gedachten van Onsterfelijkheid en een Perfecte Gezondheid vasthoudt. Daarom kunnen we honderden en zelfs duizenden jaren in hetzelfde lichaam leven. Ikzelf leef nu al meer dan 600 jaar in hetzelfde lichaam.

Wij kwamen hier meer dan 12.000 jaar geleden van Lemurië, voordat een thermonucleaire oorlog plaatsvond die het oppervlak van de Aarde vernietigde. Wij wisten dat we dergelijke verschrikkingen en calamiteiten boven de grond konden verwachten, dus we besloten onze evolutie ondergronds te vervolgen. Wij deden een beroep op de Spirituele Hiërarchie van de planeet om toestemming te krijgen de reeds bestaande holle ruimte in Mt. Shasta te renoveren en het voor te bereiden op het moment dat we uit onze huizen boven de grond moesten evacueren.

Toen de oorlog op te punt stond uit te breken, werden we door de Spirituele Hiërarchie gewaarschuwd om aan onze evacuatie naar dit ondergrondse verblijf te gaan beginnen, door gebruik te maken van het enorme tunnelsysteem dat door de hele Aarde loopt. Wij hadden gehoopt al onze Lemurische mensen te redden, maar er was slechts tijd om 25.000 zielen te redden. De overigen van ons ras kwamen om in de explosie.

Gedurende de afgelopen 12.000 jaar zijn we in staat geweest snel in bewustzijn te evolueren, als gevolg van het feit dat we door onze geïsoleerde plek gevrijwaard bleven voor de plunderende buitenaardse benden en andere vijandige rassen die de bevolking aan het oppervlak terroriseerden. De bevolking aan het oppervlak heeft grote sprongen in bewustzijn gemaakt, als voorbereiding op de Fotonengordel waar de mensheid doorheen moet gaan. Daarom zijn we begonnen contact te maken met de bewoners aan het oppervlak om ons bestaan bekend te maken. Want, om de Aarde en de mensheid in bewustzijn te laten groeien, moet de hele planeet verenigd worden en versmelten in het Ene Licht van beneden en het Ene Licht van boven.

Daarom maken wij contact met jullie om jullie bewust te maken van ons ondergronds bestaan, waardoor jullie het feit van ons bestaan onder de aandacht van onze medebroeders en zusters boven de grond kunnen brengen. Ons boek van gechannelde berichten is voor de mensheid geschreven in de hoop dat ze ons zullen (h)erkennen en ontvangen wanneer wij uit onze huizen beneden de grond tevoorschijn komen en ons verenigen met hen aan het oppervlak in de niet al te verre toekomst. Wij zullen jullie dankbaar zijn voor het deel van het spel dat jullie spelen om ons te helpen bij het verspreiden van de werkelijkheid van ons bestaan.

Vraag: Hoe oud ben je nu?

Ik kom van Lemurië, een oude beschaving. Op het hoogtepunt van Lemurië, was ik een ingewijde in de tempels die zeer belangrijk waren in die tijd. Na de vernietiging van Lemurië door Atlantis, ging ik ondergronds met duizenden anderen om Telos te vestigen. Ik ben niet anders dan jullie, hoewel ik nu honderden jaren oud ben. Daardoor geniet ik de voordelen van het feit dat vele levens tot EEN verweven zijn. Dit heeft mij veel inzicht en een grote wijsheid opgeleverd, die de meeste mensen pas aan het eind van hun korte leven ontdekken. Om zoveel jaren te kunnen leven heeft absoluut zijn voordelen. Wat mezelf betreft, ik kan me overal naartoe projecteren als ik dat wil. Ik kan me ook telepathisch verbinden met iedereen op elke plek in tijd en ruimte. Dit kan iedereen in Telos, omdat wij dit talrijke levens hebben kunnen beoefenen. Dus, ik ben niet zo anders, alleen maar meer ervaren in hoe je de mogelijkheden van het leven kunt benutten.

Vraag: Hoe heeft jullie rechtssysteem zich ontwikkeld?

We zijn hier in grote aantallen, het totaal van alle ondergrondse Lichtsteden bedraagt meer dan 25 miljoen. We zijn allen verenigd in één groot Lichtnetwerk, dat het Agarthaans Netwerk wordt genoemd. Dit netwerk is omvangrijk en is verantwoordelijk voor onze veiligheid onder de Aarde. Wij houden grote conferenties onder de Aarde, waar onze wetten besproken en gewogen worden in het Licht van de Goddelijke Ethische Voorschriften voor de Aarde. Wij zijn een zelfbesturende ‘regering’, welke gevormd is op basis van Rechtvaardigheid en Gelijkheid van alles wat leeft, of dit nu onder over boven het oppervlak van de Aarde is. Alle zaken worden individueel gewogen, overeenkomstig hun specifieke omstandigheden en ze worden alle beoordeeld door Gods Licht en de Goddelijke Ethische Voorschriften, waardoor alle partijen het grootste recht wordt gedaan en alle partijen daar hun voordeel bij hebben.

Ons rechtssysteem is miljoenen jaren oud en is gebaseerd op het oorspronkelijke Lemurische systeem, dat gebruikt werd toen we nog in onze huizen en in gemeenschappen, zoals die bij jullie, boven de grond leefden. Wij namen deze vorm van democratie met ons mee toen we 12.000 jaar geleden besloten om ondergronds te gaan. Onze kennis is enorm, omdat onze levens langdurig zijn. Wij hebben hier nog mensen die 20.000 tot 30.000 jaar oud zijn en die, vanwege hun enorme leeftijd, ‘alles van het verleden’ herinneren toen ze aan het oppervlak leefden. Deze zielen zijn inderdaad wijs, want ze hebben bewust toegang tot alle verzamelde kennis vanaf die tijd. Dit is een van de manieren waarop wij onze wetten zuiver houden, want wij hebben de Goddelijke Norm van het verleden als basis. Dit was een tijd dat we zeer hoog ontwikkeld waren.

Gelukkig konden we ongestoord onze evolutie in vrede en welvaart onder de grond vervolgen. Hierdoor konden alle evolutieniveaus bij het stijgen der jaren toenemen. Spoedig zullen ook jullie in de gelegenheid zijn het leven te ervaren als een vreedzame en rijke beleving zoals het is bedoeld. Dan zullen ook jullie de kracht en wijsheid krijgen om naar het God Wezen te evolueren dat je bent. Alle levens moeten in vrede leven om te kunnen evolueren. Zonder vrede zit er niets anders op dan te vechten om te overleven en hebben ze nooit de ‘tijd’ om de kracht en de wijsheid te gebruiken die ze verworven hebben. Dus, de vrede is een noodzakelijke factor voor ontwikkeling en ontwikkeling is een noodzakelijke factor voor de groei van de soorten.

Al je broeders en zusters zijn nu hier bij jullie, hoewel ze nog niet in de hogere dimensies zijn, maar ze zijn hier om jullie planeet te monitoren en te beschermen. Ze zijn hier om jullie op je ontwikkelingsweg naar de Sterren te leiden. Dus, wend je tot ons, allen van ons die hier zijn, of ze nu boven of beneden zijn, en doe een beroep op ons voor kracht en leiding. Want wij allen zijn hier voor jullie, zodat wij allen, samen, onze terugreis naar huis in de hogere Lichtdimensies kunnen vinden.

Vraag: Wisten de Lemuriërs van de Atlantische plannen om hen te vernietigen?

Ja; we werden echter door de Spirituele Hiërarchie gewaarschuwd om ons op geen enkele wijze met de oorlog te bemoeien, vanwege de ernstige gevolgen voor de Aarde. Dus we wachtten af en baden en maakten plannen om onszelf te evacueren naar de ondergrondse schuilplaatsen. Dit hebben we gedaan en we waren in staat 25.000 zielen te redden. Atlantis vernietigde zichzelf aan het einde. Wij van Lemurië overleefden het en floreerden ondergronds.

Vraag: Waarom keerden de Lemuriërs niet terug naar het oppervlak i.p.v. ondergronds te blijven?

Besef dat we niet langer bovengronds konden leven omdat het firmament vernietigd was. We beseften dat we ondergronds sneller konden evolueren, waar we beschermd waren tegen de harde elementen en de plunderende benden van andere sterrenstelsels. Dus, we kozen ervoor om ondergronds te blijven, zouden jullie dat ook niet doen? We wilden ondergronds blijven vanwege de schade die was toegebracht aan het weer en vanwege het vijandige klimaat aan het oppervlak van de Aarde. Wij hebben onder de aardkorst een utopia gebouwd, waar we ons in alle vrijheid konden ontwikkelen. Jullie zullen spoedig ook een utopia meemaken.

Vraag: Waarom verhuisden ze naar Mount Shasta, terwijl de hele Binnen-Aarde met oceanen en bergen beschikbaar was voor bewoning?

Besef dat in die dagen de Aarde bezocht werd door veel buitenaardse wezens die de Binnen-Aarde binnenvlogen en weer vertrokken. De Lemuriërs zagen het als een inbreuk op hun ‘privacy’, bij wijze van spreken, wanneer we zouden verhuizen naar de steden in het binnenste van de Aarde. Wij hadden onze eigen ruimte nodig om ons te ontwikkelen en onze Lemurische cultuur te handhaven, waarbij we niet lastig gevallen wilden worden door de plunderende benden van buitenaardse deserteurs.

Hoewel de Ondergrondse Steden begrensd en afgesloten zijn, vormen ze voor ons een beschermend schild. Hun begrenzing is onze bescherming en dit heeft ons in staat gesteld deze 12.000 jaren te bloeien zonder enige bemoeienis van anderen. Mt. Shasta was de ‘luchtbel’ die ons beschermde en ons de privacy gaf om te groeien naar ons ontwikkeld ras van Superieure Wezens, terwijl we nog steeds in staat zijn om op de Aarde te wonen. Let op de verdeeldheid in jullie culturen aan het oppervlak. Ze staan open voor alle soorten schendingen en niet alleen militaire. Jullie hele bovengrondse beschaving is gevoelig voor de grillen en ideeën van omringende culturen en elke ontwikkeling die er geweest is, werd verkruimeld door de grensoverschrijdende acties van anderen.

In het licht van dit alles heeft onze geïsoleerde ligging als een evolutionair doel gediend, dat ons in staat heeft gesteld naar hoogten te stijgen die we anders nooit hadden kunnen bereiken wanneer we bovengronds waren gebleven of verhuisd waren naar Binnen-Aarde. Er waren zoveel factoren betrokken bij ons besluit. Ons overleven stond voorop toen we ervoor kozen om ons aan alle kanten te beschermen door ons vertrek naar Mt. Shasta. Dit heeft zich onomstotelijk bewezen als een wijs besluit, want daardoor zijn we in staat geweest ons vrij te ontwikkelen naar de Spirituele Strijders van het Licht die we nu zijn. Spoedig zullen jullie aan het oppervlak ook toegestaan worden om je naar de Lichtwezens te ontwikkelen die jullie zijn. Dat is het doel van Ascensie.

Onze Galactische Verbinding

Jullie op het oppervlak bevinden je boven ons en beneden het Galactische Commando. Jullie ontvangen zowel Licht van boven als van beneden. Jullie bevinden je tussen twee grootse Lichtkrachten. Wij hier in Telos houden zorgvuldig toezicht op de bovengrondse bevolking en volgen jullie bewegingen en rapporteren het terug naar onze raden. Wij weten alles wat er aan het oppervlak van de Aarde gebeurt. Wij omhelzen het licht wanneer het elke dag verschijnt en zegenen de duisternis als het in onze huizen afdaalt. Wij zegenen alle activiteiten van het leven. Wij zegenen deze grootse planeet en al haar levensvormen.

Wij zijn dankbaar een deel te zijn van dit grootse experiment. Wij zijn dankbaar een deel te zijn van de trainingsvelden van de Aarde, waar we allen geschoold worden in het evolutionaire proces van het leven. Spoedig zal er een dag zijn dat we jullie hier in Telos voor een bezoek verwachten en dat wij ook op het oppervlak zullen verschijnen. Wij verlangen naar deze tijd. Wij bidden om het moment dat we ons weer kunnen verenigen met onze broeders en zuster.

Besef dat we in Telos het licht in alle verscheidenheid zien en dat we het licht gebruiken om in onze astrale lichamen te reizen. Wij gebruiken de energie van het licht in al zijn vertakkingen om onze ondergrondse beschaving te creëren en te ontwikkelen. Want, hoewel het voor jullie misschien duister lijkt, worden in werkelijkheid de ondergrondse gebieden verlicht! Zelfs de tunnels gloeien zachtjes door middel van onze kristallen lichttechnologie.

Wanneer wij ondergronds zijn, zijn we ons van alles bewust wat er in het Universum plaatsvindt. We zijn verbonden met alle sterrenstelsels in onze Melkweg via onze computerlijnen, die op jullie wereldwijde Internet lijken. Wij hebben een wereldwijd sterrennetwerk dat alle zonnestelsels in onze Melkweg verbindt. We weten in welke sterrenstelsel onze broeders en zusters zich bevinden en we kennen hun huidige staat van evolutie door ons op hen aan te sluiten via onze computers, die alle relevante informatie van alle levens registreren. Onze computers hebben toegang tot de Akasha Kronieken en ze zetten deze om naar leesbare informatie.

Wanneer we ons herenigen met de bovengrondse bevolking, zullen wij ons computernetwerk gebruiken om jullie met het Universum te verbinden. Dan kunnen ook jullie je vorige levens bestuderen en de redenen leren begrijpen waarom er zoveel dingen in dit leven leken te gebeuren. Het kennen van het verleden doet het heden begrijpen en verlicht de toekomst.

Vraag: Waarom hebben onze ondergrondse broeders en zuster ons al duizenden jaren alleen gelaten en ons niet geholpen?

Ik zal onze positie, die wij hier in de ondergrondse steden innemen, uitleggen. Wij kwamen hier om ons te ontwikkelen, maar we wilden ons niet door de negativiteit laten belemmeren. We kozen ervoor onopgemerkt te blijven, want we hebben de benden plunderaars van andere sterrenstelsels gezien en meegemaakt en we wilden hiervan geen last hebben zodat we ons sneller konden ontwikkelen. Alleen om die reden hebben we onze huidige omgeving gekozen. We wilden ons niet blootstellen aan de negativiteit op het oppervlak.

Onze keus was ook een experiment. Een experiment om te zien hoeveel en hoever we ons konden ontwikkelen wanneer we ons isoleerden van oorlog en armoe. Wanneer we naar het oppervlak waren gekomen en ons met jullie vermengd hadden, dan zou ons ondergronds bestaan in gevaar zijn komen. We zouden deze negatieve energieën bij onze terugkeer meegenomen hebben, waardoor ons ondergronds systeem besmet zou raken. Begrijp je dat?

Zelfs wanneer we naar het oppervlak waren gekomen om jullie ons onderricht en onze technologieën te brengen, zou het nutteloos zijn geweest. Want jullie massabewustzijn was nog niet gereed en zou ons onderwijs en ons geweigerd hebben, als zijnde van de duivel. Besef dat we niet konden komen om jullie te helpen, omdat we onszelf dan vernietigd zouden hebben door ons bloot te stellen aan de bovengrondse bevolking. Dus daarom bleven we in de ondergrondse steden, wachtend op het moment dat het collectieve bewustzijn veilig ons onderwijs, onze technologieën en onszelf kon accepteren. Nu de Lichtwerkers ontwaakt zijn en de algehele bevolking zich meer bewust en meer gevoelig wordt voor de Aarde, kunnen we veilig alles naar het oppervlak brengen dat we gedurende eeuwen hebben bewaard.

We hebben genoeg oorlogen en onrust gehad en we hadden behoefte om ons alleen maar te concentreren op spirituele groei en het Licht veilig voor de planeet te bewaren. We voelden dat dit het beste was, in aanmerking nemend de omstandigheden aan het oppervlak. Begrijp je nu de reden van onze afzondering en stilte? We deden het voor onze eigen bescherming en voor jullie. Hadden we dit niet gedaan, dan zouden onze woningen en kennis en onze levens nu reeds vernietigd zijn, wanneer we pogingen hadden gedaan een slapende mensheid te helpen.

We weten dat de duistere machten dit oppervlak zijn binnengedrongen en ondergronds ontvoeringen uitvoeren. Wij allen weten dat dit op en in de planeet gebeurt. Maar wanneer we ons eraan hadden blootgesteld, dan zouden ook wij tot de slachtoffers behoren en zou er niemand zijn om onze kennis en technologieën te bewaken of het Licht te dragen.

We begrijpen de ernst en de diepte van jullie bezorgdheid voor deze zaak en we hadden graag gezien dat het anders had gekund. We zouden graag naar het oppervlak zijn gekomen om jullie te helpen en te beschermen. Maar, gezien de omstandigheden, zou dit niet verstandig zijn geweest. Nu het massabewustzijn en de energieën op de planeet veranderen, kunnen wij (zeer spoedig) naar het oppervlak komen om ons met de Lichtwerkers te verenigen voor de laatste fasen van het Ascensieproces.

We zijn hier om jullie de blijde tijding te brengen van de naderende Ascensiegolven die spoedig het aardse oppervlak zullen raken.

Deze golven worden voortgebracht door de Creatieve Kracht van het Universum en zijn verenigd met het Goddelijk Plan voor de Aarde. Jullie allen ontvangen hogere energieniveaus en jullie lichamen passen zich aan om deze hogere frequenties te kunnen verdragen. Spoedig zal een grote energiegolf jullie oppervlak beroeren, waardoor alle levensvormen naar een hoger bewustzijnsniveau worden getild.

Wij, in Telos, wachten geduldig op deze tijd van toenemende energie. Want dit verhoogde bewustzijn van jullie stelt ons in de gelegenheid naar het oppervlak te komen. Op dit punt bestaat er een Goddelijke Timing, een Goddelijk Tijdschema, bij wijze van spreken, dat ons in staat stelt te voorschijn te komen uit onze ondergrondse bescherming. Tot nu toe zijn we Goddelijk beschermd in onze woningen beneden de aardkorst. Wij zijn in afwachting van de instructies van het Galactische Commando, die ons noodplan in werking zullen stellen. Op die manier zijn we volledig beschermd wanneer wij naar het oppervlak komen en op de Aarde contact met jullie maken in onze driedimensionale fysieke vorm.

Vertaling: Harmen Schouwerwou

Bron: Unitynet

http://www.unitynet.nl/