Agartha, de Binnenste Wereld van de Aarde Hoofdstuk 27: Hoe de Aarde zal veranderen.

Agartha, de Binnenste Wereld van de Aarde

Hoofdstuk 27

Hoe de Aarde zal veranderen.

Winny – 27 februari 2014

Ik schreef al eerder over het boek Agartha en vertaalde enkele hoofdstukken eruit. Het was een verhaal van Timothy Brooke die met zijn vader een schipbreuk kreeg. Zijn vader en de hele bemanning verdronken. Hij zat half bewusteloos op een balk en werd door Mannul gered, en naar de Binnen Aarde gebracht. Daar was hij een tijdje en kreeg een opdracht om de mensheid te vertellen dat er mensen wonen in de Aarde. Maar de mensen wilden dit niet horen in Zweden. Na een tijd ging hij terug met zijn hond Titch, een Deense dog, en met zijn Oma. Beiden sloten een Eenheids Verbond met een partner. Tim met Sisilla die hij eerder had ontmoet in Agartha. Hij ging veel steden langs in Agartha en beleefde veel.
Pag. 147.
Ik was heel tevreden op de weg terug naar huis. Het was prachtig geweest, en ook vermoeiend die dag en Titch sliep met zijn kop op mijn schoot terwijl ik stevig gaapte. Thuis wachtte me goed voedsel en een gepassioneerde vrouw die geduldig luisterde naar alles wat ik had te vertellen. Zij had ook voldoende om over te praten.

Toen ze klaar was ging de deurbel en een man die ik nog nooit eerder had gezien, kwam binnen, voordat we de deur konden openen. Ik denk dat hij een mens was, want zo verscheen hij. Maar je weet het hier nooit…!

Hij leek enigszins te gloeien. Hij was groot, maar dat zijn ze hier allemaal. Hij droeg een glimmende zilveren cape en een brede, geborduurde riem. Hij had krullend zwart haar dat op zijn schouders hing en een gezicht dat attractief was, maar niet specifiek jong. Zijn neus was prominent aanwezig, maar goed gevormd. Zijn ogen glinsterden als juwelen. Je voelde je goedgekeurd als je aan de ontvangende kant was van zijn glimlach. Hij strekte zijn armen uit en omarmde mijn vrouw en toen mij. Die omarming was als elektriciteit, die je van alles ontblootten behalve van een duidelijk, vriendelijk NU.

“Ik ben Alberto Abertas, “kondigde hij aan.

Mijn vrouw Sisilla voegde eraan toe: “De wijste man van heel Agartha!”

“Ik ben gekomen omdat jij een boek schrijft over ons deel van planeet Aarde,” ging hij verder en ging in een stoel zitten.

“Mijn andere naam betekent Opening. Ik werk samen met de Graaf Saint Germain en met Meester Hilarion. Ik ken Sisilla’s ouders en ik wil jullie feliciteren met je Liefdes Vereniging. Ik wil ook de plannen bespreken die we hebben voor de toekomst van de planeet, waar nu de aandacht op ligt. Oppervlakte bewoners hebben er geen idee van wat ze kunnen verwachten en wij moeten hen informeren.”

“Ik realiseer me dat er iets moet worden gedaan,” knikte ik instemmend.

“Planeten die in de buurt zijn beginnen de effecten te voelen in de atmosfeer die door oppervlakte-bewoners veroorzaakt worden – vergiftiging, trouweloosheid en dergelijke.”

“De ontwikkeling aan de oppervlakte is te negatief geworden,” stemde onze gast daarmee in, “De hele galaxy staat ‘stand by’. Wij hebben lang en hard gewerkt om de krachten van het kwaad te verbannen en we zijn aardig succesvol geweest. Het is tijd om die Aardse energieën te vermeerderen. Ik ben gekomen om je voor te bereiden de oppervlakte bewoners te waarschuwen over wat er spoedig zal gebeuren. Jij hebt een belangrijke rol in dit verband, Tim, omdat jij de leider bent voor de oppervlakte bewoners die hier per ongeluk aankomen. Zij hebben geen idee van de problemen en die zijn talloos.

“We gaan praten over dichtheid/density. In de natuurkunde zijn diverse soorten dichtheid. Mensen hebben maar een soort dichtheid, terwijl andere werelden normaal een lichtere dichtheid hebben. Ons ruimteschip en wat jullie spirits en geesten noemen, bijvoorbeeld, hebben het vermogen om onzichtbaar voor jullie te zijn. Jullie hebben geen idee van het onzichtbare leven om je heen.

“Planeet Aarde heeft de Vrije Wil om mee te spelen. Ik gebruik het woord “spelen” opzettelijk, omdat wij de vrije wil op veel negatieve manieren gebruiken. Op andere planeten is de vrije wil beperkt en in toom gehouden. Geweld en egoïsme worden niet toegestaan. Jullie wil heeft zich in de verkeerde richting ontwikkeld. Jullie gebruiken die voor het kwade en roepen krachten op die niet zouden moeten worden toegestaan te bestaan.

“De hele galaxy gelooft unaniem dat het tijd is voor de Aarde om op een positieve manier te her-structureren. Op dit moment in de tijd is het werk reeds begonnen. Het wordt hoog tijd om jullie mooie planeet te reinigen van alle rommel die het dreigt te verstikken met Moeder Aarde. We gaan dit spoedig doen.”

“Wat gaan jullie doen? vroeg ik. “Is er echt een kans om de Aarde te redden?”

“Ja!” Zijn antwoord echo’ de in de heldere avondlucht en voelde aan als een zwaard die in alle hoeken en gaten doordrong. Hij ging verder: “We zullen het veilig stellen dat al jullie wapens verkruimelen zodat ze nooit meer kunnen worden gebruikt. Woede en agressie zijn concepten en gevoelens die moeten worden verbannen. Jullie moeten je gaan realiseren dat die symbolen van het kwaad geen plaats hebben in de wereld van Liefde die op Aarde zal heersen. Geweld moet eindigen en wel NU.

“Wij raden jullie aan om in vrede te leven en spiritueel te zijn. Jullie beloning hiervoor is om automatisch een hoger niveau van leven te bereiken. Jullie moeten je kinderen op vroege leeftijd leren om elkaar geen kwaad te doen en om anderen te behandelen zoals ze zelf behandeld willen worden. Jullie moeten je trainen om vriendelijke gedachten te hebben en om vriendelijk te zijn. Het zelfde gaat op voor jullie regeringen. We zitten al in het proces om eerlijke en effectieve daden proberen te bereiken in de naam van de mensheid. Stop met wedijveren; het is geen race!

“Heel spoedig zal de gehele planeet worden geëvacueerd. De Aarde zal naar de vijfde dimensie gaan en de oppervlakte zal worden gezuiverd. Als de frequentie van de Aarde omhoog gaat, zal elektriciteit ophouden te functioneren. Er zullen massale landingen zijn van lichtschepen van de Galactische Federatie in alle landen, in steden en op het platte land. Iedereen die levend is zal in de schepen worden genomen. Wij zullen de negatieve en positieve zielen scheiden, de drie dimensionale en de vijf dimensionale. En er zal een grote reformatie komen van menselijke zielen op arde.

“Als jullie eenmaal in de schepen zijn, zullen jullie in staat zijn om de transformatie van de Aarde gade te slaan. Dit zal een fantastisch gezicht zijn. Jullie zullen dingen gaan kennen die kosmische geheimen zijn geweest.”

“Ik denk dat ik ga flauwvallen,” kreunde ik.” Nu realiseer ik me waarom ik hier ben en wat ik moet doen. Veel mensen van boven zullen hier eindigen, nietwaar?”

“Precies.” Onze nieuwe vriend glimlachte. “Jullie beiden, Sisilla en jij zullen de vluchtelingen coördineren. De nieuwe Aarde zal verruimd worden naar het vijf dimensionale aan de binnenkant en aan de buitenkant. De woestijnen zullen verdwijnen en in plaats daarvan zullen er tropische paradijzen zijn.

“De binnenkant en de oppervlakte zullen worden her-verenigd. Er zullen voldoende Wereld Bomen zijn. Ga een daarvan binnen en je gaat een prachtige uitbreiding van de Aarde in…”
“Dat stukje begrijp ik niet,” onderbrak ik hem verward. “De bomen zullen van binnen een andere omgeving hebben? Maak je een grap?”

“Dat kun je misschien denken,” lachte Alberto. “Er zullen veel dingen gebeuren maar het is te vroeg om ze nu te bespreken omdat jullie vorm nu nog te stoffelijk is. Dat zal ook gaan veranderen. Realiseer je dat jullie in staat zullen zijn om elementalen te zien en er mee te werken?”

“Absoluut! Wij zijn al vrienden, en mijn hond ook, Titch.”

“Dieren zien ze en vinden het spijtig dat jullie dat niet doen. Maar Moeder Aarde is verlangend om zich te transformeren en om een nieuw uiterlijk aan te nemen dat niet wordt vernietigd door menselijke economische transacties, door hun vergiften en het egoïstisch vellen van bossen, dat cruciaal is voor het wildleven en voor de zuurstof productie.

“Jullie moeten weten dat onze technologie lichtjaren vooruit loopt op die van jullie. Wij zullen onze kennis met jullie delen als de tijd rijp is. Er zullen veel alternatieven zijn in communicatie en in entertainment. Iedere huishouding zal worden voorzien van een machine die licht energie transformeert in materie. Dat zal jullie verzorgen van kleding en voedsel. Er zullen welzijn programma’s zijn die in de nodige financiële bronnen zullen voorzien. Niets hiervan kan in detail worden onthuld vóór de aankondiging van de eerste golf van veranderingen.

“Jullie zullen nieuwe methodes hebben van transport, om auto’s te maken en treinen en verouderde vliegtuigen. Grote veranderingen gaan het transport en de infrastructuur gebeuren . Nieuwe technologie zal jullie geneeskunde transformeren. Onze technologie zal de vreselijke vervuiling om jullie heen omkeren. Jullie hele milieu zal snel veranderen.

“Er zullen geen oorlogen zijn. Mensen zijn over de hele wereld broeders en zusters. Jullie zullen in staat zijn om door het universum te reizen. Er zal een totale inter-galactische samenwerking zijn.

“Dit is maar een fractie van jullie onmiddellijke toekomst. Sisilla en Timothy, jullie moeten beiden begrijpen dat jullie krachten zullen worden gebruikt tot het uiterste bij deze verbazende transformatie, die al duizenden jaren geleden door de Galactische Raad werd gepland. Ik moet nu gaan, maar ik zal terugkeren omdat we deel zijn van een groep die zal coördineren bij diverse missies hier en op Aarde.

Zo snel hij was gekomen, verdween Meester Alberto Abertas, schepper van deze nieuwe epoch. Ik zat als bedwelmd, totdat mijn vrouw mij omhelsde. Haar gezicht was gestreept van tranen van geluk.

“Wij zijn de gekozenen die de Aarde zullen terug helpen naar de schoot van de Schepper – de Grote spirit, die de Kosmische Bron is van het Universum, ”snikte ze. Ik was blij dat ik in staat zou zijn om de volgende morgen Grootmoeder dit te vertellen en haar echtgenoot. Zij moesten ook een opdracht hebben in deze veranderende wereld.

(w: ’s nachts blijft het licht, maar het is toch avond en de mensen die van de oppervlakte komen rusten dan toch) 

Einde hoofdstuk 27 pag 150

vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl