Mijn naam is Catalina Thomàs,

Mijn naam is Catalina Thomàs,

Cristian Won,

February 24, 2011

Stilte werd altijd zo veracht! Wij zijn gewend geraakt om continu geluiden te horen die onze aandacht naar buiten trekken, en ons niet toestaan om het plezier van innerlijke communicatie met de Heer te beleven, die de enige vrucht van alle plezier en zegening is.

Als er iets is dat de vrede die onze ziel zo wanhopig wenst kan geven, is het het cultiveren van een houding van innerlijke stilte. Omdat dit, meer nog dan het luisteren naar muziek, hoe ontspannend en plezierig dat ook kan zijn, maakt niet uit hoe zeer het ons laat vibreren en hoe het ons beroert, de stem van de stilte nog steeds oneindig belangrijker is. Daar waar alleen de melodieuze en zoete stem van de Heer resoneert met onvergelijkbare schoonheid in het meest diepgaande van ons wezen.

Ik ben een ziel toegewijd aan de Heer, al vele jaren nu, waarin ik mijn aardse bestaan gedeeld heb met dat van jullie allemaal. Velen van jullie ken ik al vele levens, in welke wij momenten gedeeld hebben van zeldzaam geluk, evenals verscheurende pijn en verdriet.

Mijn naam in mijn laatste incarnatie was Catalina Thomàs, en ik woonde op een plaats omringd door prachtige natuur in mijn kindertijd in het dorp Valldemossa, op het Eiland Mallorca in Spanje. Jaren later legde ik mijn geloften af en werd non in een klooster in Palma de Mallorca. Daar wijdde ik mijzelf volledig toe, in lichaam en ziel, via vasten en door beschouwing van een klein deel van de bezoeking die Jezus leed terwijl hij probeerde al onze zonden te verlichten.

Nu gaat een nieuw tijdperk beginnen, waarin de mens geen tempels en kerken nodig heeft die gebouwd zijn uit steen of hout, maar waarin zij de Schepper van alle dingen zullen eren vanuit de tempel van het individuele vlees die ieder van jullie is. De nieuwe man zal niet naar een moskee, een synagoge of een kathedraal hoeven reizen om het Woord van God te zoeken, omdat hij of zij het gemakkelijk in hem of haar zelf zal vinden.

Een priester zal niet nodig zijn om hem of haar te verbinden met de Superieure Autoriteit, zoals een kerk, omdat het al eeuwen bekend is dat deze zal verdwijnen en de weg zal vrijmaken voor een nieuwe Universele Religie.

Mijn ziel is bij jullie, en smeekt constant om de re-integratie van degenen die de weg kwijt zijn, zodat zij hun koers vinden om terug te keren naar de Vader.

Ontvang al mijn liefde en, degenen die dit kunnen, help mij met jullie persoonlijke gebed om de menselijke wezens terug te laten keren waar zij horen via erfelijke voorkeuren, naar de goddelijke kennis die wij zijn als kinderen van God, en daarom: broeders en zusters.

Mijn groeten aan iedereen die dit leest, evenals mijn zegeningen.

Moge wij elkaar op een dag kunnen ontmoeten, aan de tafel van de Heer, om met Hem al ons plezier kunnen delen dat wij hem hebben gevonden, voor nu en altijd.

Catalina Thomàs

Bron: Cristian Won

Vertaling: Puk