Cristian Won met Tulya ruimteschip

Cristian Won met Tulya ruimteschip

Gechanneld door Cristian Won – 7 maart 2015

Beste Broeders en Zusters,

Enkele jaren geleden hebben we contact gehad met jullie via dit zelfde channel en we doen het opnieuw vandaag.

We willen graag met jullie kunnen praten, leren hoe het jullie vergaat sedert onze laatste communicatie (in waarheid, is het de enige keer dat we contact legden met jullie) want er waren een serie gunstige omstandigheden dat deze communicatie plaats vond.

We vinden het fijn om op deze wijze met jullie uit te wisselen. Het is nuttig en praktisch om een verbinding tussen ons te vestigen: aan de ene kant het Tulya Ruimteschip en de andere kant: menselijke wezens die ontworpen zijn om deze boodschap te lezen want die werd in hun levensboek geschreven.

Drie jaren geleden gaven we jullie een eenvoudige manier om contact met ons te leggen, maar we merkten dat het innerlijke niveau van verbinding nog in een zeer inleidende fase zat en dat jullie nog meer je telepathie moesten ontwikkelen.

“Tulya” in de intergalactische taal het irdin, is een woord dat betekent “een groene recreatieve ruimte”. Zoals de parken op jullie planeet. Zoals een oase in de woestijn. Zoals een groen gebied in het midden van een kosmopolitische stad. Zoals de belendende tuin van een huis.

Het is een naam die zeer goed past bij ons ruimteschip want het grootste deel van onze opdrachten is het veilig bewaren van de flora en faun van jullie planeet, Gaia, zelfs op microscopische levels. Dat is heel belangrijk want het leven stamt oorspronkelijk uit cellulair niveau, en zo kon het ook eindigen, en alles dat gebeurt of sterft zit op cellulair niveau.

De verandering, dat het menselijk wezen van deze planeet op de rand staat van ervaring, voor zijn eigen evolutie en ten gunste van heel Gaia’s biologisch systeem, heeft zijn begin op een microscopisch niveau, direct in zijn genetische code, in zijn DNA. Hij zal de hele basis veranderen van zijn chemische, nucleaire en biologische stelsels, wat hem progressie zal brengen op een manier die hij nooit eerder heeft ervaren.

Tot aan nu toe zijn de DNA helix ketens dubbel geweest, maar zijn hele energetische stelsel wordt gebombardeerd, alhoewel geleidelijk, op zulke wijze dat hij aan het muteren is op atomisch niveau, en dat veroorzaakt een her-structurering van zijn genetische code, totdat zijn DNA keten verandert van 2 ketens tot 12 ketens en op latere datum, als jullie stoffelijke lichamen sterker en gewend zijn aan die genetische uitbreiding, dan zullen jullie opnieuw worden gebombardeerd op atomisch niveau en zal jullie DNA een 24 helix keten adopteren.

Niets zal hetzelfde zijn zoals tevoren op cellulair niveau, en daarom zullen jullie mentale, stoffelijke en spirituele vermogens toenemen in een versneld tempo. Jullie zullen in staat zijn om zulke buitengewone zaken te doen die jullie je alleen kunnen voorstellen in science fiction films. Maar vergeet niet dat de werkelijkheid ALTIJD verder gaat dan fictie.

Zoals de meesten van jullie weten is ALLES onderling verbonden, ook de verschillende lichamen die de ZIEL samenstellen. Als het stoffelijke lichaam is getransformeerd en zijn grond structuur muteert, dan worden ook al zijn subtiele lichamen waarmee het is verbonden beïnvloed.

Als het dus verandert op een atomisch en sub-atomisch niveau, zal er ook een mutatie komen in jullie psychische vermogens. Om je een voorbeeld te geven, in de nabije toekomst zal je ook in staat zijn om je stoffelijke lichaam te verlaten om naar het astrale niveau te gaan zonder te wachten tot je in slaap bent; of je zult in staat zijn om te weten hoe het met jullie geliefde mensen gaat zonder het gebruik van een of ander elektronisch apparaat, zoals het internet of de gsm. Maar je zult die toch nog enige tijd gebruiken totdat je je realiseert dat je ze niet nodig hebt om te communiceren.

Wij in het Tulya Ruimteschip, samen met andere broeders en zusters uit andere Zonnestelsels en verder in de Galaxy zijn bij jullie op deze moeilijke momenten van overgang, en ondersteunen jullie bij alle positieve projecten die de mensheid uitvoert om die snelle sprong in zijn evolutie te maken, en ook om jullie te ontmoedigen voor degenen die contraproductief zijn voor jullie ontwikkeling als menselijk ras op deze planeet.

Wij werken niet alleen vanuit onze positie als bezoekers, maar ook binnenin jullie eigen ras. Veel van de kinderen die worden geboren in jullie wereld zijn, in waarheid, jullie oudere broeders en zusters, zoals wij zelf, en zij infiltreren in jullie gemeenschap om jullie deze te helpen veranderen en zij werken samen met jullie aan de veranderingen die heel snel jullie kant opkomen. Dit zijn degenen die jullie noemen “Indigo”, “Diamantine”  of “Regenboog” kinderen.

In maar weinig jaren zullen jullie in staat zijn om te zien hoe veel zij gaan doen om jullie in dat veld te helpen. De kracht die deze kinderen zich laat opofferen en om hun vibratie te verlagen tot aan jullie niveau is de kracht van Liefde. Zij zijn bezield met een onveranderlijke wens tot dienen en zijn klaar om wat dan ook te doen wat moet worden gedaan om dat te helpen bereiken waar zij hier voor gekomen zijn te doen; om jullie naar een supra menselijke conditie te katapulteren, die van Goddelijke aard is met een grotere capaciteit die de algemene standaard zal worden van het hele menselijke ras op deze planeet.

Wees welkom dan, bij de aanloop van de innerlijke en buitenste verandering van jullie allen, welke je gehele ziel zal vullen met Licht en die jullie zal verenigen en je dichterbij zal brengen, aan de ene kant, naar jullie jongere broeders van de lagere koninkrijken en aan de andere kant tot aan de Goddelijke essentie die jullie in waarheid zijn en waarvoor jullie hier zijn gekomen om dat te ervaren.

Bron:  Tulya spaceship.

Kanaal Cristian Won

Vertaling van Spaans naar Engels: Gloria Rodriguez / Engels/Nederl   winny