Cristian Won met Plejadiërs

Cristian Won  met Plejadiërs

op 2 oktober 2014

Gezegend zij degenen die geloven zonder enig soort van bewijs.

De vijandige hordes  van het licht zullen vallen als leeuwen die gek geworden zijn door de dappere die uit de Matrix zijn gestapt en die hen vurig tegemoet zullen komen, in een poging om het laatste proces te versnellen naar de prachtige bestemming die de mensheid van deze planeet opwacht.

Maar die moedige Licht Werkers, de Strijders van Spirit in deze overgangsfase, zijn geen mensen die makkelijk worden geïntimideerd. Ze zullen al hun moed en stevige vastberadenheid zetten op het bestrijden van de laffe krachten van het duister, die hun controle op de bevolking niet willen laten varen, die zij tot nu hebben vastgehouden.

Hun moed en vastberadenheid is zodanig dat wij zelfs denken dat ze zullen slagen in hun doelstelling om het huidige menselijke ras te bevrijden, met of zonder onze tussenkomst – ook al stemmen sommige van onze Galactische Bondgenoten niet in met onze beoordeling van de situatie en nog steeds denken dat onze hulp aan de inheemse Licht Werkers van jullie ras ter zake is en zelfs noodzakelijk, voor het succes van jullie ascentie.   

Soms is dat een kwestie van nuances. Misschien hangt het af van de resultaten die jullie krijgen langs het pad in deze belangrijke periode om de macht weg te gappen van jullie corrupte leiders en andere karakters die zichzelf hebben omgeven met een immens duister rijk door jullie regeringen, bestuurs entiteiten, jullie ambtenaren, jullie employeés en het menselijke wezen in het algemeen, te bedriegen.

Droevig is het einde die deze verwaande, naar macht-hongerende karakters, die egoïstisch faalden om hun economische macht te gebruiken die God in hun handen heeft geplaatst om het lijden van de wezens die lijden te verminderen.

In hun onwetendheid denken zij dat ze die rijkdommen bezitten, terwijl in waarheid zij alleen maar tijdelijke conservators zijn van die overvloed die gebruikt zou moeten worden om Gods Plan op Aarde te helpen ontvouwen, niet om exclusief hun opgepompte rekeningen te verrijken.

Wij zijn jullie Plejadische broeders en we willen jullie via dit kanaal graag laten weten van onze broederlijke verplichting aan jullie, en van onze belofte dat jullie op elke wijze zullen worden geassisteerd als dit nodig is, zou het geval zijn dat jullie er niet in zouden slagen in een van jullie schermutselingen met de gedegenereerde krachten die de wereld tot nu toe hebben geregeerd.

Wij monitoren dagelijks ieder van hun bewegingen, maar ook de bewegingen van hen die met hun ellende glibberen en hun blindheid zeulen met ambitie, hebzucht en egoïsme die ongehoord zijn in een denkend ras zoals dat van jullie.

Echt, wij achten onszelf gedrongen om tussenbeide te komen, we staan klaar om dit te doen op een snelle en effectieve wijze, vallen krachtig de zwakke punten aan die we kennen van onze vijanden die jullie tussen jullie in hebben.

Maar wij moeten dit doen op een manier die niet tegen onze Gallactische verplichting in gaat van non-interventie op massale en militaire wijze tegen jullie corrupte leiders; want hun vrije wil moet worden gerespecteerd en ingewilligd worden omdat dit deel is van jullie levensstijl en jullie overeenkomsten als menselijk ras voor de belichaming van jullie Monaden op deze planeet waarop jullie allen nu wonen.

Wij zijn vele buitenaardse beschavingen die jullie beschermen en die waakzaam zijn voor jullie veiligheid, om de duistere karakters niet alle natuurlijke bronnen te laten overnemen voor hun eigen voordeel en om jullie in een staat te houden van quasi slavernij en permanente dienst.

Hun egoïstische en duistere daden verbijsteren ons, en die zijn even vreselijk voor de meest ontwikkelde beschavingen die jullie vergezellen in deze overgangstijden en die van vitaal belang zijn om jullie zeer verwachte Ascentie te verkrijgen.

Vrees niet, heb geen twijfels of achterdocht omdat ook al worden de dingen erg in deze laatste schermutseling tussen het licht en het donker, we de duisteren niet laten wegkomen met hun plannen. Hun politieke, sociale en economische bewind staat aan de rand van de ineenstorting, en wat verdrietig is, is dat alhoewel zij dit weten, zij star doorgaan met het proberen om hun macht vast te houden over het hele aardse, menselijke ras.

Ontvang onze broederlijke omhelzing en onze opnieuw verklaarde verplichting aan ons verbond met jullie krachten om welzijn en geluk opnieuw in te stellen die jullie verdienen te hebben, omdat het jullie erfenis is en jullie recht als Kinderen van God die jullie zijn.

Vrede, Liefde en Welzijn.

Bron: De Plejadiërs

Channel: Cristian Won

vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl  Engels-Nederlands