Cristian Won met Commandant Sohin van Alpha Ruimteschip.

Cristian Won met Commandant Sohin
van Alpha Ruimteschip.

 5 september 2014

Gegroet vanuit het Alpha Ruimteschip !

Vanmorgen  werd me nieuws bevestigd waar ik al op zat te wachten sedert tientallen jaren geleden en ik wil dat met jullie delen.

Het heeft te maken met vervuiling die wordt gegenereerd door werkingen zoals auto uitlaten, fabrieksschoorstenen, vliegtuig turbines, of overtollige olie van schepen op zee.

Misschien zijn jullie je niet bewust van hoe vervuild jullie planeet heden is; maar wij, die dit al enige tijd weten, werden echt gealarmeerd door de toename van gassen in jullie atmosfeer, wat een kas effect heeft als resultaat, een toename in klimaat temperaturen, en een geleidelijk smelten van gletsjer gebieden.

Wij hebben heel hard gewerkt om de effecten van genoemde lucht vervuiling tegen te gaan en jullie hebben geen idee van de moeite en vastberadenheid van onze vloten en hun bemanningen welke zij in voorgenoemde taak hebben geïnvesteerd. 

Er zijn geen woorden om te beschrijven wat ze allemaal hebben gedaan om de schade tegen te gaan die velen van jullie regeringen toestaan plaats te vinden, zonder iets te doen om die te verhelpen, wetend wat die verslechterde toename in Aarde’s vervuiling inhoudt.

Vanuit onze ruimteschepen, de moederschepen maar ook de kleinere, voeren wij een uitgebreid monitoren uit van de vervuiling door niveauschommelingen in jullie woonruimte, om hun effecten te bestuderen en de schades die aan menselijke, dierlijke en planten  populaties worden veroorzaakt.

Het is geen verrassing dat jullie op plaatsen sightings zien van kleine en middelgrote voertuigen die hun taken uitvoeren van experimenteren, afstamming, classificatie, herstel, en schoonmaken van veel gebieden van jullie planeet die lijden door de aanval van gereedschap, elektrische centrales, enz, die door de mens zelf worden geschapen.

Niet alleen wij, jullie Galactische broeders, maar ook een grote variëteit aan wezens van andere aard helpen jullie om schadelijke effecten tegen te gaan door onbedachtzame daden, zoals wezens uit de binnenste Aarde die in de schaal/korst van de Aarde leven, Deva’s en Elementalen van aarde, water, vuur en lucht en goedwillende Entiteiten van zuiver Licht die gracieus zichzelf vanuit het hart aanbieden voor die herstel en transmutatie taak.

Zoals ik vermeldde in de eerste paragraaf van de boodschap van vandaag, werd ik geïnformeerd vanmorgen door bemanningsleden van mijn Alpha Ruimteschip dat in de diepten van de Stille en de Atlantische Oceanen bepaalde werktuigen zijn gevonden die daar werden geplaatste door beschavingen, eerder dan die van jullie, van deze zelfde planeet.

Onze wetenschappers zijn begonnen om die genoemde werktuigen te bestuderen en jullie zullen binnenkort worden geïnformeerd over de voordelen die deze apparaten zullen hebben voor alle levende wezens van de planeet.

Structuur en functioneren van gezegde werktuigen zijn niet complex voor de kennis van hoog-niveau die onze wetenschappers hebben; maar zij zeggen dat de morfologie van die apparaten enigszins vreemd is en zij vragen wat tijd om goed te weten hoe ze werken en om ze aan te passen voor reiniging en ont-giftende noden van jullie zeeën en oceanen, en boven alles van jullie lucht.

In latere communicaties zullen jullie worden geïnformeerd van de vooruitgang van onze technici wat dit betreft en we zullen jullie op de hoogte houden.

Probeer, broeders en zusters, minstens degenen die deze boodschap lezen, om zorgvuldiger te zijn met jullie milieu; recycle ruwe materialen die jullie gebruikt hebben en die opnieuw kunnen worden gebruikt, en probeer zo weinig mogelijk je land en zee woning te vervuilen.

We zullen spoedig weer met jullie in communicatie zijn. Vrede en Liefde.

Bron: Commandant Sohin

Kanaal: Cristian Won

vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl