Cristian Won met Alfa Sterrenschip commandant Sohin

Alfa Sterrenschip 

Gechanneld door: Cristian Won
21 februari 2010

Groeten van Sterrenschip Alfa!

Er zijn vele mensen op jullie planeet die ontwaken naar de nieuwe realiteit. Er is in feite altijd maar een realiteit geweest. Wat er gebeurt, is dat elk wezen realiteit op een specifieke manier beleeft. “Realiteit” voor een mier is niet dezelfde als die van een olifant, een walvis, een vogel of een mens. Iedereen leeft en voelt het leven – zijn leven – afhankelijk van de ervaringen die je hebt, de omgeving waarin je beweegt, de omringende omstandigheden, etc. Net zoals een operazangeres die staande ovaties krijgt na een succesvolle recital niet dezelfde realiteit beleeft als een gevangene die veroordeeld is tot de doodstraf, en die in de dodencel zit in afwachting van zijn executie.

Dus, hoeveel werkelijkheden kunnen er zijn? Een? Twee? Duizenden? Miljoenen? Wat afwijkt is de manier waarop de getuige het ziet, zoals de spreuk zegt: “Het is maar hoe je het bekijkt”, dus het hangt af van de waarneming van de getuige. Maar de realiteit is dat wat echt is, dat wat waar is, onafhankelijk van de waarneming van het individu of elk levend wezen. De waarheid is dat het enige ware God is. Alles wat wij zien, horen, ruiken, proeven en voelen is slechts onze waarneming van het scenario dat God heeft ontworpen, alles van Zijn bestaande schepping. Onze zintuigen, de vijf fysieke zintuigen of andere meer subtielere, die gebruikt worden op meer subtiele vlakken of in subtielere dimensies, sturen ons naar de waarneming van wat wij meemaken, een waarneming die onjuist kan zijn, niet authentiek, niet echt. Dan zouden wij de echte werkelijkheid niet zien, maar een subjectieve werkelijkheid, een product van onze geest.

Bijvoorbeeld als wij iets proeven, een olijf bijvoorbeeld die wij te bitter vinden, of wij proeven wijn die zuur geworden is, dan is onze reactie er een van afkeer, of walging. Als tweede voorbeeld introduceert een vriend je bijvoorbeeld bij een van zijn/haar vrienden; en misschien mag je die persoon niet omdat hij/zij te arrogant is, of onplezierig, of zelfs een beetje vulgair. In het eerste voorbeeld hadden wij een onaangename reactie door gebruik van onze smaak. In het tweede voorbeeld, voelen wij een afwijzing vanuit onze geest. Beide zijn hulpmiddelen die wij hebben, en wij gebruiken ze omdat ze ons helpen omgaan met de omgeving, met andere woorden, met de buitenwereld. Dus wij kunnen zeggen dat onze geest ons zesde zintuig is, omdat het ons in staat stelt beslissingen te nemen op basis van de situaties waarin wij leven, die ook bepaalt of de ervaring een positieve levenservaring is (en ons dus gelukkig maakt) of een negatieve (die maakt dat wij ons heel ongelukkig voelen).

Wat ik bedoel, mijn dierbare broeders, is dat onze geest als een venster is naar de buitenwereld, waar je doorheen kijkt naar alles wat jou omringt, wat ervoor zorgt dat je je goed of slecht voelt, of, met andere woorden, gelukkig of ongelukkig. Daar leiden wij uit af of wij gelukkig zijn, het hangt allemaal af van de manier waarop wij de realiteit zien. Dus ons geluk, het geluk van alle mensen, als denkende wezens met een vrije wil, hangt niet alleen af van de situaties die wij ervaren (alhoewel die ook van invloed zijn op alles), maar ook, in grotere mate, van hoe jouw geest de indrukken van buiten voelt en analyseert.

Waarom reageert de ene persoon op een bepaalde situatie geheel verschillend dan een andere persoon in dezelfde situatie? Een psychologisch verwarde man liep op straat, liep naar een andere man en sloeg hem in het gezicht. De man die geslagen werd, werd woedend omdat hij vond dat hij onrechtvaardig werd aangevallen en sloeg de man nog harder terug. Toen liep de verwarde man naar een andere man en sloeg hem ook in het gezicht. Het slachtoffer was beledigd door de plotselinge aanval van deze gek en begon de aanvaller uit te schelden en tegen hem te schreeuwen, hij balde zijn vuist naar de man maar sloeg hem niet. Nogmaals wierp de verwarde man zich op een slachtoffer en sloeg hem in het gezicht. De aangevallen man realiseerde zich dat de aanvaller onevenwichtig was en niet besefte wat hij deed, dus hij sloeg hem niet terug, noch werd hij boos op hem. Hij vroeg de verwarde man zelfs of hij hulp nodig had.

Deze drie mensen hebben dezelfde situatie ervaren, maar reageerden op verschillende manieren. Mensen in deze wereld zijn zo. Sommigen behandelen hun medemens volgens de gedachte: “Oog om oog, tand om tand”, terwijl de meer geëvolueerde wezens boos worden maar niet aanvallen. En tenslotte de meest spiritueel ontwikkelde mensen zijn degenen die anderen helpen, hun emoties onder controle houden en zelfs aan de aanvaller hulp aanbieden. Daarmee brengen ze de sublieme leringen in de praktijk van de Meesters van Wijsheid, zoals Meester Jezus, het kosmische wezen, over hoe te leven in liefde, mededogen en genade, zoals hij zijn discipelen leerde “de andere wang toe te keren” als zij door iemand werden geslagen.

Liefde en verdediging, evenals de wens te helpen, zijn gevoelens die van binnenuit ons komen, vanuit ons spirituele hart, en zij ontstaan spontaan in de geëvolueerde mens. Dit zal de waarheid zijn voor de mens die de Nieuwe Aarde zal bevolken als alle testen voorbij zijn en zij een zelfzuchtig leven hebben afgewezen en streven naar het helpen van andere broeders en zusters op elke mogelijke manier.

Met Vrede en Liefde,

Sohin, Commandant van Alfa Sterrenschip

Channeler: Cristian Won