Cristian Won channelt Commandant Sohin, St. Germain, Ashtar Sheran en Jezus

Cristian Won channelt Commandant Sohin, St. Germain, Ashtar Sheran en Jezus

4 mei 2010

Groeten van Alfa Sterrenschip!

KRIS-WON: Ik voel een plotselinge stijging van temperatuur in de kamer waarin ik channel. Ik geloof dat er meerdere entiteiten aanwezig zijn dan alleen Commandant Sohin…

SOHIN: Groeten aan jullie allemaal. Het is een voorrecht voor mij jullie in contact te brengen met een aantal van mijn spirituele Broeders. Allereerst geeft ik het woord aan mijn broeder St. Germain.

ST. GERMAIN: Ik maak gebruik van de gelegenheid die mijn broeder Sohin en onze broeder Kris-Won als channel mij geven om jullie een boodschap te geven die – alhoewel kort – van groot belang is in de moderne tijden waarin wij leven.

Jullie weten dat Gaia haar verschillende energieën aan het aanpassen is, zowel de fysieke als de subtiele, om haar evolutie te continueren in het planetaire proces van Ascentie naar een hoger niveau van vibratie. Wij weten dat jullie op het Internet uitgebreide serie versies laten circuleren met betrekking tot hoe en waarom de fysieke veranderingen plaatsvinden op Moeder Aarde die hun oorsprong hebben in Haar fysieke vorm.

Gaia corrigeert de rotatie van haar as zodat deze perfect recht is en niet ietwat gekanteld zoals zij tot op heden is geweest. Deze aanpassing in haar rotatie moet langzaam gebeuren, omdat het anders gewelddadige aardbevingen zou veroorzaken die fataal zouden zijn voor vele menselijke gemeenschappen, voor de dieren en de planten. Alhoewel Moeder Aarde langzaam haar rotatie verandert, zal dat onvermijdelijk enige Aardbewegingen en daarmee gepaard gaande overstromingen in bepaalde gebieden op de aardbol veroorzaken.

Wees voorbereid op deze gebeurtenissen, niet in angst, maar met het vertrouwen dat het noodzakelijk is voor het optreden van de verandering waarop jullie allemaal wachten. Houd vol en ben niet bang, omdat jullie hierin niet alleen staan; wij begeleiden legers en vertegenwoordigers van lichtwezens die jullie aanmoedigen en de moed geven om alle veranderingen aan te kunnen die in het verschiet liggen, met geloof en hoop dat hieruit het beste voortkomt. Na de storm zal de zon weer gaan schijnen, nog mooier en intenser dan ooit.

Nu maak ik plaats voor een andere Broeder die een aantal woorden aan jullie wil richten.

ASHTAR SHERAN: Ik omhul al mijn broeders en zusters van Planeet Aarde met een deken van licht en ik zeg jullie, laat alles wat er gebeurt gewoon gebeuren. Wij staan aan jullie zijde, zodat niemand die onzelfzuchtig leeft in bewustzijn en die bezorgd is om de rest van zijn broeders, onbeschermd zal zijn wanneer een structurele verandering plaatsvindt op bepaalde plaatsen van de planeet.

Elk van jullie die wandelt op het spirituele pad wordt gevolgd door ons via de centrale computers op onze schepen, en in het geval dat je in groot gevaar verkeert, zullen wij meteen reageren door je te redden; door je naar een andere plaats te brengen die veilig is. Dus zelfs als je weet dat vele veranderingen zullen plaatsvinden op jullie planeet, zul je ook weten dat jullie niets zal gebeuren, dat er over jullie gewaakt wordt en dat jullie beschermd worden door onze technologische apparatuur. Die apparatuur zal jullie, wanneer jullie hiermee eenmaal bekend zijn, versteld doen staan vanwege haar opmerkelijke verfijning en doeltreffendheid in operaties.

Vrees niets, dierbare vrienden, omdat wij jullie altijd zullen begeleiden, waar je ook gaat.

Dan maak ik nu plaats voor de laatste van onze drie metgezellen.

SAMANA, SANANDA, JESUA of JEZUS: Ha, ha, ha! Bedankt Kris-Won, voor het opschrijven van enkele van de namen waaronder ik bekend ben. Nu, eigenlijk zou één van hen volstaan hebben. IK BEN de energie die bekend staat als de Zoon, niet omdat ik de enige zoon van de Vader ben, want wij zijn allemaal kinderen van God, Zijn creaties, maar omdat ik tot het begrip gekomen ben dat mijn Vader en Ik Eén zijn en er geen echt verschil tussen Hem en mij is. Iedereen die deze Waarheid zal gaan begrijpen zal uitgroeien tot een ware Zoon van God, en zal de derde van drie aspecten of facetten van de Goddelijkheid uiten: Vader, Moeder en Zoon.

In het aspect van VADER, is Hij de Schepper van de hele Kosmos en al de myriade wezens die erin wonen; Hij spreekt tot ons via de stem van het bewustzijn binnen in ons. Het MOEDER aspect is alles dat zich manifesteert in de natuur die ons omringt, op planetaire, zonne-, galactische en kosmische niveaus; Zij spreekt ons aan door Liefde, dat het kernprincipe is achter alle kracht in het Universum. En in het aspect van de Zoon, zijn wij allen stukjes van dit aspect, levende en bewuste wezens die weten dat wij een schepping van de Goddelijke Wil zijn, en dat wij eens zullen terugkeren naar de Bron waar alles vandaan komt, die IS alle liefde, al het goede en al het licht, dat op vele verschillende manieren genoemd wordt door alle vormen van Haar Kinderen in de Kosmos.

Goedheid trekt goedheid aan. Alle verbonden wezens worden aangetrokken door de Wet van Aantrekking. Wanneer twee of meerderen van jullie samenkomen in Mijn naam, weet dan dat Ik daar zal zijn, Mijn zegeningen over jullie uitgietend, Mijn adem uitblazend in jullie harten, die vermoeid zijn door de dagelijkse worstelingen in de wereld, en die zo vermoeiend en moeilijk te overwinnen zijn. Ik weet het heel goed. Als Ik vandaag gekomen ben, is dat omdat jullie Mij zelf geroepen hebben, via jullie liefde en jullie wens om het Goddelijke Plan te dienen. Jullie willen jezelf opofferen als dat noodzakelijk is, om op het werkelijkheidsvlak te dienen dat nu een embryo is van de Nieuwe Wereld, die verschijnt dankzij de gezamenlijke inspanningen van jullie allemaal.

Ik omhels en zegen jullie, niet eenmaal maar duizenden keren.

Met Vrede en Liefde

Commandant Sohin, St. Germain, Ashtar Sheran en Jezus

Vertaling: Puk

Boodschap van Kris-Won, 30 mei 2010:

Ik vraag jullie allemaal een beetje geduld te hebben, vanwege een spiritueel proces waar ik op dit moment doorheen moet gaan. Er moet iets in mij ontspruiten waarvan ik weet dat het mijn Zelf ten goede zal veranderen. De beste beschrijving van het proces is een rups die in zijn cocon in een prachtige vrije vlinder aan het veranderen is.

Ik omhels jullie allemaal met liefde en jullie horen van mij zodra het proces voltooid is.

Cristian Won