Cristian Won met de Goddelijke Moeder op 2 oktober 2011, in Oxalc

Kris Won met de Goddelijke Moeder op 2 oktober 2011, in Oxalc

Het hart van de Goddelijke Moeder brandt van liefde en dankbaarheid voor de groepsgebeden die jullie voortbrengen.

In mijn hart stroomt eenzelfde dankbaarheid en erkenning van wat jullie dezer dagen allen in een groep in Portugal doen.

Als jullie alles konden inschatten dat je bereikt met deze wonderbaarlijke groepsgebeden; als jullie werkelijk bewust waren van de veroveringen die jullie gemaakt hebben, jullie allen die hier aanwezig zijn, met je gebeden en jullie liederen, zouden jullie dat elke dag doen, steeds weer, door de resultaten die je hebt verkregen met elkaar te delen

Ook wij vergezellen jullie bij je groepsgebeden, evenals een heel groot koor van engelen en aartsengelen dat ook aanwezig is als jullie bijeenkomen, om het effect te vergroten dat verkregen wordt met onvoorstelbare intensiteit, waarbij ze een thrombus of tornado van Licht en Liefde scheppen die alle duisternis die hij vindt, verdrijft uit belendende plekken en zelfs daar voorbij op andere, soms afgelegen plekken, waar deze hulp dringend nodig is om de naar binnen spiralende en achteruit lopende energieën te transmuteren. Dit draagt ook bij aan hulp voor zielen die in het duister verloren zijn, en in een duistere put zijn zonder een weg naar buiten.

Mijn allergrootste dank aan allen die hier aanwezig zijn.

Wij kennen de opofferingen en de inspanningen die velen van jullie geleverd hebben, maar de taak en het spirituele werk die worden uitgevoerd en de resultaten die ze genereren voor de hele planeet en de hele mensheid, loont zeer de moeite.

Jullie allemaal, ontvang de Liefde die de Kosmische Vader/Moeder naar jullie zendt vanuit Mijn hart, met grote dank en diepe vreugde.

Oxalc, 2 oktober 2011

Channeler: Cristian Won
Vertaling: Winny