Cristian Won channelt St. Germain

St. Germain

Cristian Won
25 juli 2011

”Leer lief te hebben, en jullie zullen de authentieke vreugde herkennen, en die heeft niets te maken met de sterke emoties van zintuigelijke pleziertjes.”

Het zijn bepaalde te vertrouwen bronnen die ons, de Meesters van de Witte Broederschap, toestaan om door te geven en om jullie die zoeken naar Licht en Waarheid, de middelen te geven waardoor jullie uit illusie en bedrog kunnen gaan en welke jullie vele levens hebben onderworpen zodat jullie het enige kunnen omhelzen dat Echt en Waar is.

Ik, Saint Germain, samen met andere Meesters van Wijsheid en Liefde, trachten iedere dag, de meeste van jullie uit de besmette wateren te laten gaan waar de meeste van de mensheid in wonen, om in staat te zijn om in de zee van Goddelijk Bewustzijn te stromen, waar jullie worden gereinigd en geheeld.

Niemand van ons zal rusten, weet dit, totdat allen die geroepen werden om te ontwaken uit deze bedrieglijke droom, doe het.

Jullie die deze zinnen lezen, die uitkijken naar een manier uit de middelmatigheid van een leeg en frivool leven, of uit onbruikbaar afval. Jullie die aspiratie hebben, niet om de waarheid te onderscheiden maar om daar volledig binnen te gaan en om te baden in zijn al omvattend Licht.

Als jullie je zelf willen bevrijden uit vorige belastingen en willen vooruitgaan met een ferme stap naar de volgende drempel die jullie wacht, met een deur die op een kier staat, laat dan alles los uit je denken dat je gevangen houdt, wat je blind houdt voor de prachtige en stralende Werkelijkheid die JULLIE ZIJN, niet anders dan degenen die om jullie heen zijn in de wereld en in het Universum; en dat het enige dat jullie kan helpen de sluier weg te halen van de illusie en op de deur volledig te openen die nu op een kier staat, is de Goddelijke Kracht van LIEFDE.

De soevereine Liefde die zonder een seconde na te denken, geeft, zonder te denken wat je zou kunnen overkomen als je ongeconditioneerde, onbeperkte liefde gaf, een liefde die je hart en je denken reinigt, en degenen uit de scherpe klauwen redt die jullie willen blijven afleiden en entertainen in de wereld van schaduwen en bedrog.

Leer lief te hebben, en jullie zullen de authentieke vreugde herkennen, en die heeft niets te maken met de sterke emoties van zintuiglijke pleziertjes.

Denk je dat dit moeilijk is en onbereikbaar? Vraag God om hulp, zodat Hij je helpt om de knop om te draaien en verandert de stroom van Goddelijke Liefde. Hij zal jullie zeker bijstaan, vanuit je innerlijke geweten, dat permanent verenigd is met het Opperste Bewustzijn, als de elektrische stroom die stroomt om het positieve met de negatieve polen te verenigen.Herinner je dat JULLIE ALLES ZIJN, en dat in jullie, jullie oneindige mogelijkheden bezitten om elke taak te ondernemen waar toe jullie besluiten. Je moet het alleen vanuit je Innerlijke Ziel doen, want er is geen andere raadgever die meer betrouwbaar is dan hij.

Bron: Saint Germain

Channeler: Cristian Won

Vertaling: Winny