Cristian Won channelt Esmeralda

Cristian Won channelt Esmeralda

6 april 2021

Groeten aan al onze broeders en zusters,

Hier spreekt Esmeralda, ook lid van de bemanning van een klein ruimteschip wiens commandant Espallán is, die voorheen met jullie gesproken heeft, zoals ook mijn zuster Salomé, die ook eerder contact heeft opgenomen met jullie. Er zijn nog twee andere bemanningsleden van ons ruimteschip die nog niet met jullie gesproken hebben, maar die dat wel zullen doen als de tijd rijp is. Kris Won, het medium dat wij gebruiken om met jullie te communiceren, kent de namen van de twee bemanningsleden die nog niet met jullie gecommuniceerd hebben.

Mijn specificieke missie in het ruimteschip is voornamelijk om monsters van planten van het oppervlak van Gaia, jullie planeet, en van de zeebodem te verzamelen, te classificeren en, in sommige gevallen, genetisch te modificeren.

Ik voer ook kunstmatige fotosynthese behandelingen uit bij miljoenen bomen in al jullie werelddelen waardoor we voortdurend reizen tussen jullie bossen, vlaktes/prairies en bergketens.

In sommige gevallen geef ik speciale behandelingen aan o.a. rotsformaties, ravijnen, nauw kloven van sommige bergen om ondermijnende erosie te voorkomen die op lange termijn schade zou kunnen veroorzaken. Soms ook aan ijsbergen in de bevroren gebieden van jullie planeet, zoals o.a. Groenland, de Zuidpool of Alaska waar we koelgassen uitstoten om te voorkomen dat ze smelten als gevolg van de temperatuurstijging van de planeet die veroorzaakt wordt door de toename van zonnevlammen van jullie Ster, de Zon.

Velen van jullie leggen de schuld voor het veroorzaken van “het broeikaseffect” bij de uitstoot van gassen in de atmosfeer, zoals drijfgassen in spuitbussen, uitlaatgassen van auto’s of vliegtuigen, maar, hoewel het een negatief effect heeft op jullie zuurstofrijke atmosfeer, het is in beperkte mate. De hoofdreden van de temperatuurstijging waar jullie de laatste jaren onder geleden hebben, moet ik jullie vertellen, zijn de zonnevlammen die jullie atmosfeer bereiken in de vorm van straling en intense hitte.

Hoe dichter je planeet in je zonnestelsel bij de zon staat, hoe meer hij te lijden heeft van de effecten van de immense zonnevlammen die in de corona (buitenste atmosfeer van de zon) voorkomen, en jullie planeet is de derde dichtstbijzijnde planeet van jullie ster, na Mercurius en Venus.

De toename van zonnevlammen die duidelijk zichtbaar is voor jullie sterrenwachten wordt veroorzaakt door de binnenkomst van jullie ster, samen met alle planeten uit jullie zonnestelsel, in een strook die direct beïnvloed wordt door de fotonische en radio-actieve effecten van de Centrale Zon van de Melkweg.

Deze invloed van de Centrale Zon op jullie eigen Zon biedt de ideale structuur om het Kosmische Vuur te laten samenvallen met het Individuele Vuur van ieder van jullie, een gelegenheid die de Schepper van alle Universa heeft besloten te gebruiken als een ideaal plan om jullie allemaal te helpen de kwantumsprong te maken die jullie nu beginnen te ervaren en welke jullie zal ascenderen naar de 5e Dimensie, waarbij jullie stofwisseling en moleculaire samenstelling geregenereerd zal worden zodat jullie een meer kristallijn en doorschijnend voorkomen zullen hebben in plaats van de vleselijke en ondoorzichtig verschijning die jullie nu zijn.

Zoals ik jullie verteld heb is mijn beroep, in het ruimteschip onder het commando van Espallán, bioloog, om een term te gebruiken die jullie kennen, hoewel onze manier van werken lichtjaren verwijderd is van dat van biologen op jullie planeet. Met de ouderwetse middelen die jullie ter beschikking staan zouden wij nooit het werk in aardse laboratoria kunnen doen zoals wij nu doen wanneer we werken in zowel het mineralenrijk als het plantenrijk op het vasteland en ook in zeeën, rivieren en meren.

Nou, ik moet verder met mijn werk, maar niet voordat ik jullie er aan herinnerd heb dat in de tijd die wij met jullie doorbrengen, wij zullen werken aan het behoud, de bescherming en het onderhoud van jullie planeet en aan de voorbereiding van het land dat zal dienen als het leefgebied van de nieuwe mens die zal wonen op deze prachtige en heel speciale planeet in het Heelal: Gaia.

Ik stuur jullie een broederlijke omhelzing vanaf hier.

Bron: Esmeralda

Channeler: Cristian Won

Vertaling: Alja