Cristian Won channelt meester Kuthumi

Cristian channelt meester Kuthumi

29 mei 2011

“Wij, de Opgestegen meesters van de Witte Broederschap, zullen de verandering die geleidelijk zal ontstaan in alle westerse en oosterse werelden, ondersteunen vanuit onze geheime positie maar op een vertrouwde manier.”

Ik ben Meester Kuth-Humi (Kuthumi)

Mijn dierbare kinderen, het is een plezier om eens te meer bij jullie te zijn. Ik houd ervan om dit door verschillende kanalen te doen om niet aan het ego bij te dragen van een van de kanalen die misschien denkt dat zij/hij de enige is met dit vermogen en autoriteit om mijn boodschappen bekend te maken aan al hun broeders en zusters in God.

Het kanaal dat ik nu gebruik draaide muziek waar je gewoonlijk met oor telefoons naar luistert om “jezelf in symfonie te kunnen afstemmen” maar ondanks het feit dat het erg mooi is, vroeg ik hem om Bach te spelen, omdat ik daar zo veel van houd! Specifiek de: Toccata in Re Minor” – ik houd speciaal van dat muziekwerk.

Toen ik in mijn stoffelijk lichaam woonde, in mijn laatste incarnatie, deelde ik mijn stil verblijf in een grot in Tibet met iemand anders die voor mij woonde, mijn spirituele broeder Meester Morya. Wij beiden waren gewoon om muziek te interpreteren met onze beider piano’s, en dat werk is het waar ik ‘t meest van genoot om te interpreteren.

Johannes Sebastian Bach was een muziek genie en hij zou ons een groot genoegen hebben gedaan met wat meer meesterstukken als hij enkele jaren meer had geleefd. Maar in die tijd, stierven mensen op jonge leeftijd.

Ik ben me bewust van het feit dat velen van jullie de wereld van vandaag zien en zich afvragen hoe het mogelijk is dat een Nieuwe Periode van Vrede, Liefde en Licht te voorschijn kan komen in deze tijd van economische crisis in een stuiptrekkende wereld.

Maar ik zeg jullie dat deze sociale bewegingen die eerst in Noord Afrika opkomen en dan doorgaan naar Spanje als een voorspel naar totale politieke, sociale en economische vernieuwing in geheel Europa, de wereld zal veranderen.

Deze bewegingen zijn niet toevallig (per ongeluk); beschouw ze zelfs niet als alleen lokale, sociale conflicten in sommige landen van ernstige interne problemen. Deze sociale conflicten zijn weer een voorspel voor een revolutie die de wereld zal veranderen, niet met bloed zoals bij de Franse of Russische Revoluties, maar zullen een vredige revolutie worden waarin de duidelijke, eenvoudige en bescheiden mens de machtige mens tegemoet zal treden en hem zal vertellen dat hij niet van de wereld houdt op de manier waarop hij die bestuurt.

De volkeren zullen zichzelf plaatsen op de hoogtes van de machtigen, ze zullen hen in de ogen kijken en hen vertellen dat ze een wereld willen met meer gelijkwaardige gelegenheden voor iedereen, niet zoals de huidige waar alleen enkelen van het werk profiteren en waar bijna iedereen lijdt.

Het kleine land Tunesië was het eerste om wakker te worden uit de lethargie en het hielp andere landen in de Arabische wereld te ontwaken. Spanje doet nu hetzelfde met dapperheid en moed van al jullie landgenoten, specifiek de jongeren wier generatie niet wil dat er op hen gestapt wordt door degenen die de macht hebben.

Het was geen toevalligheid dat Spanje het land is geweest waar de lont van de toorts in Europa is ontstoken. Het begon, ja, met een timide ontwaken in IJsland, alhoewel dit een te klein land is om als een voorbeeld te dienen om aanstekelijk te zijn voor anderen, bijvoorbeeld zoals de rest van de Europese landen.

Wij kozen Spanje uit om de sociale revolutie te beginnen om diverse redenen. Het voornaamste was omdat Spanje een buitengewoon strategisch land is om een brug te zijn tussen het oude Europa en Latijns Amerika (bedoeld wordt een verbinding tussen Europa en Amerika). Omgekeerd is er ook een heel interessante verbinding tussen Europa en de Arabische Wereld, door hun situatie in het zuiden van het continent.

Nog een reden is dat de Spaanse jeugd een echte “vechtjas” is en zij weten(zullen weten) om met intelligentie te handelen en op de manier die Mahatma Gandhi leerde, vanuit een plek van geweldloosheid en met een ‘niet-samenwerkende’ politiek met degenen die een positie hebben van autoriteit en die politieke en financiële macht hebben.

Wij, de Opgestegen Meesters van de Witte Broederschap zullen de verandering die geleidelijk zal ontstaan in alle westerse en oosterse werelden, ondersteunen vanuit onze geheime positie maar op een vertrouwde manier.

We groeten jullie vanuit de heilige stilteplekken van de Broederschap van de Opgestegen Meesters.

Moge de Liefde en Wijsheid al jullie stappen besturen.

Bron: Meester Kuthumi

Channeler: Kris-Won

Vertaling: Winny