Cristian Won channelt Jezus van Nazareth

Cristian channelt Jezus van Nazareth

April 23, 2011

J E Z U S    V AN     N A Z A R E T H

“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.”

Toen ik dat zei, bedoelde ik niet alleen dat de christenen zich konden redden. Ik bedoelde dat alleen zij die mijn leringen in de praktijk brengen in hun dagelijkse leven, in staat zouden zijn om God te bereiken. Wees die christenen, moslims, boeddhisten of hindoe’s. Omdat alle godsdiensten een algemene basis hebben en een goed mens zal een van degenen zijn die de grondslagen van alle godsdiensten volgt. In feite veranderen alleen maar sommige aspecten van godsdienst tot godsdienst, maar de morele grondslag volgt dezelfde patronen in alle.

Wat de Waarheid betreft, die is Uniek; er is niet een waarheid voor elke godsdienst of elk spiritueel pad. Ontdek dit met het hart van ieder van jullie, dat is de plicht van ieder mens.

En hoe staat het met het leven? Wat zou het leven zijn zonder de Liefde die het laat bloesemen en het prachtig maakt? Kan het leven gekleurd worden met meer geluk en blijdschap door de Liefde met anderen te delen die jullie in je hart voelen?

Alhoewel jullie de wereld op de kop zien, ondanks het feit dat je niet lief hebt wat je hoort of ziet, ga dan zelfs nog door met liefde en deel die Liefde met anderen. Ik leerde jullie dit toen ik met jullie op Aarde was: “Houd van God zoveel je kunt, en houd van je buurman zoals je jezelf lief hebt.”

Wees de motor van verandering; schep geen vijanden op Aarde; breek liever alle banden met dat je wat je tot slaaf maakt van ongewenste mensen of situaties. Hoe minder bagage je draagt, hoe aangenamer en sneller je zult reizen.

Wees ten slotte de instrumenten van God, en handel altijd om Hem te dienen en Hem te bevallen. Doe het op die manier en geen van de daden die je doet zullen eindigen in mislukking (behalve als je die nodig hebt om er doorheen te leven als een transformerende ervaring).

Ga voort zonder vrees, altijd vooruit en met je denken gericht op je doel en ik verplicht mijzelf om jullie aan de hand te leiden totdat je dat lichtende wezen wordt dat op je te wachten staat.

Ik houd van jullie met totale en ongeconditioneerde Liefde. Doe het zelfde aan anderen; niets in deze wereld zal jullie een grotere Vreugde geven.

Jezus van Nazareth

Channeler: Cristian Won

Vertaling: Winny