Cristian Won channelt Iris

Cristian channelt Iris

March 3, 2011

Vrede aan mijn broeders en zusters. Ik ben Iris, vanaf de bodem van de oceaan en ik ben terug gekomen om even bij jullie te zijn en om jullie enkele gedachten van ons te vertellen. Ik zal beginnen door een vraag te beantwoorden die me direct werd gesteld en waardoor ik de dank kwam te weten voor de mentale connectie die ik met Kris heb geschapen.

Een scherpzinnige lezer vroeg me waarom we op de bodem van de oceaan leven omdat die wereld bij de derde dimensie hoort; en daarom is het nog een illusie meer als de rest van de stoffelijke manifestaties en die, volgens onze lezer, vormen zijn die door onze geest zijn geschapen.

Lieve mens, het feit dat je leeft in een drie dimensionale wereld betekent niet dat die fout of onrealistisch is. Die bestaat in de stoffelijke wereld; en daarom is die echt. En hij is echt voor jou en voor mij terwijl we erin leven, net zo als in jullie dromen, de wereld die je omgeeft en die door je geest is geschapen, ook werkelijk is voor je terwijl je aan het dromen bent. Dat betekent niet dat alle dromen het product zijn van je verbeelding: soms zijn het plekken waar je met je astrale lichaam naar toe bent gereisd en die, als je wakker wordt, je in verwarring brengen met je scheppingen terwijl je droomt.

En daarom zal het weten dat de wereld waarin je leeft, de schepping is van het Universele Denken of Opperste Bewustzijn, je helpen om ‘uit die droom te stappen’ dat het leven is; en terwijl je bewustzijn in de wereld zit, omdat je bepaalde ervaringen beleeft die je met je meeneemt als jullie je lichaam verlaten aan het eind van je leven, daarna gaat het ‘spel’ verder.

Niettegenstaande je in de wereld leeft en jullie je bewust zijn van alles dat je omgeeft, is het een illusie van het Kosmisch Denken en dat zal je helpen om je gelijkmoedigheid te handhaven in je leven, wat er ook in je leven op je afkomt. Speel dan jullie rol, en wissel uit met anderen terwijl je je bewust bent van alles dat illusie is, maar dat ook werkelijk is terwijl je in die wereld leeft.

Bijvoorbeeld, als je ons zou zien, zou je bewijzen dat er een paar stoffelijke verschillen zijn die tussen jullie en ons bestaan, omdat, duidelijk genoeg, jullie stoffelijke lichamen zich ontwikkeld hebben om lucht te kunnen inademen, terwijl die van ons ontwikkeld zijn om onder water te kunnen ademhalen. Onze stoffelijke lichamen verschillen een beetje, maar niet veel: maar, de ziel die hen leven geeft is precies dezelfde, er zijn geen verschillen tussen ons beider soorten.

En dat is de paradox, dat terwijl het stoffelijke Universum zich uitbreidt, wat betekent, het gaat verder en trekt naar buiten, dat onze zielen terwijl ze zich spiritueel ontwikkelen met stevige stappen naar het Ene toe vooruitgaan. Wat stoffelijk is gaat zelf op een afstand, het zal wegtrekken; aan de andere kant, wat spiritueel is, neigt tot verenigen.

Dat is een grote lering, de les die we leren als we aan het eind van het stoffelijke pad komen, of in de oceaan of op het vasteland, het maakt niet uit tot welk ras we behoren: we zijn allen Een, zonder uitzondering: niets bestaat voorbij dat Ene, die Eenheid in Bewustzijn. Wat er verschilt zijn de lichamen, maar onze zielen zijn alleen maar Een, en die behoren aan God.

Dank je dat je naar me geluisterd hebt en tot aan volgende keer, lieve mensen, ik omhels jullie.

Iris.

Channeler: Cristian Won

Vertaling: Winny