Cristian channelt Adonis

Cristian channelt Adonis

March 1, 2011

Mijn naam is Adonis. In het Oude Griekenland werd ik aanbeden als een God van Olympus, en als het toppunt van schoonheid van het mannelijk menselijk lichaam. Zo werd de Godin Aphrodite beschouwd als het toppunt van vrouwelijke schoonheid.

Maar ik ben geen God, net zoals ook Zeus, Aphrodite, Heracles, Athena of Apollo dat niet waren. Ik was een gewone man, maar door mijn fysieke schoonheid werd ik zo aanbeden door vrouwen dat ze me verheven naar de altaren van de Grieken.

Zoals jullie nu allemaal wel weten is er maar één God, en de “goden”, of halfgoden zoals sommigen hen noemden, waren menselijke mannen en vrouwen die uitblonken in sommige dingen of die heldendaden hadden verricht in een ver verleden. Mensen hebben legendes om hen heen gecreëerd, hen superhumane krachten toegekend.

Het is waar dat de voorstelling van de mens geen grenzen kent.

De oude inwoners van Griekenland waren geobsedeerd door fysieke schoonheid, iets wat je kunt onderstrepen als je kijkt naar de schilderijen en, meer specifiek, naar de beelden van artiesten uit die tijd, die de mannelijke en vrouwelijke lichamen weergaven waarmee het beeld werd geschapen dat elk van hen zich kon reproduceren en kinderen kon baren.

Elke ziel kan het type lichaam kiezen waarmee zij willen defileren als zij geboren worden op Aarde, en dat zal een lichaam zijn dat zich het meest aanpast aan het type ervaring dat de ziel zal meemaken tijdens zijn reis door het materiële leven.

Dan zou je kunnen zeggen: “Als dat zo is, zou iedereen een lichaam van onvergelijkbare schoonheid kiezen, zowel als man als als vrouw”. Nu, dit is niet zo, omdat mooie mensen andere problemen hebben dan diegenen die niet zo’n mooie verschijning hebben; vraag het iedereen die, net als ik, een prachtig lichaam had of nu heeft.

Een man of vrouw met een meer gewoon uiterlijk zal minder worden opgemerkt, en zijn of haar fysieke imperfectie zal hem of haar dwingen zich meer in te spannen zowel intellectueel, creatief en/of in een ambacht. Aan de andere kant kan de ontgoocheling van een mooi persoon als zijn of haar schoonheid met het verstrijken van de tijd verdwijnt, hen in de dieptste depressie doen belanden, vanwege het geloof dat hij of zij de macht van aantrekking over anderen verloren is.

De huidige tijden, met films, televisie, muziek of mode catwalks zijn gevuld met zulke gevallen.

Mijn advies is, en dat is waarom ik hier ben, verlies de moed niet als je fysiek niet bevallig bent; met andere woorden, als je lelijk bent! Want je hoeft niet alle testen af te leggen of problemen te doorleven zoals de mooie mensen in de geschiedenis. En aan diegenen die mooi zijn of prachtig is mijn commentaar om je bewust te zijn van het feit dat er piek- en euforische momenten zullen zijn, maar ook momenten van verdriet en teleurstelling; maar centreer je aandacht niet alleen maar op fysieke schoonheid.

Denk er allemaal aan dat jullie in essentie spiritueel zijn, dat het fysiek dat jullie hebben alleen maar een schil is, en dat wat werkelijk belangrijk is van binnen zit. Innerlijke schoonheid is belangrijker, veel belangrijker dan uiterlijke schoonheid!

Houd dat in gedachten als je oog valt op de persoon die jouw partner zal worden, kijk meer naar hun innerlijk, naar hun waarden, doelen, manier van denken, en beoordeel hen niet alleen op een mooi of lelijk uiterlijk. Speciaal jonge mannen en vrouwen!

Een groet voor ieder die dit leest, en mijn dank aan de channeler die mijn gedachten opgevangen heeft om ze jullie te sturen.

Adonis

Channeler: Cristian Won

Vertaling: Puk