Commander Sohin van Sterrenschip “Alpha Centaurus”

Commander Sohin van Sterrenschip “Alpha Centaurus”

Cristian Won
 March 6, 2011

Groeten van het Alfa Sterrenschip!

Ik ben Sohin, opperbevelhebber van het Sterrenschip “Alpha Centaurus”. Ik heb een bemanning van 348 mensen onder mijn bevel, waaronder mijn vertegenwoordigers, tijdelijke bezoekers, en de bemanningsleden die als reguliere missie hebben regelmatig naar de oppervlakte van jullie planeet te reizen om taken uit te voeren, waaronder het nemen van monsters en het saneren van jullie oceaanwater en andere punten op Aarde waar sommige van jullie regeringen, zonder ook maar een beetje besef, zeer vervuilend radioactief materiaal in de grond van Gaia hebben opgeslagen.

Gaia is onze liefdevolle Moeder, en zij moet al het onontwikkelde en immorele gedrag accepteren dat sommige leiders van jullie ras hebben. Leiders die, in hun onwetendheid, niet hebben nagedacht over de verschrikkelijke en verzengende effecten die het dumpen van radioactieve materialen in de grond van sommige landen, die worden geregeerd door corrupte personages die zichzelf verkopen voor gunsten, meestal financiële, op Gaia heeft.

Maar zeg me, wat is het doel van zulke economische winsten of politieke gunsten voor die doortrapte leiders, die alleen worden gedreven door egoïstische motieven, als dat betekent dat jullie bossen worden vernietigd vanwege het ongecontroleerde kappen van bomen, waarvan sommige heel oud, jullie oceanen en zeeën worden vervuild, of het laten exploderen van nucleaire wapens die worden gelanceerd met het excuus van het “uitvoeren van testen” om de nationale veiligheid te garanderen?

Economische of politieke beloningen ten koste van de vernietiging van jullie natuurlijke omgeving? Is het het werkelijk waard om jullie bodem en oceanen te vervuilen in ruil voor een aantal gunsten van sommige landen door hun gewetenloze leiders?

Nee, dat denk ik niet, en ik weet dat niemand van jullie gelooft dat het dat waard is, om niet noodzakelijke schade aan te richten aan de planeet die jullie onderdak geeft.

Als ons Eerste Contact plaatsvindt, zullen wij jullie trainen in het gebruik van alternatieve energiebronnen, vrij van ook maar enige vervuilende elementen die worden geproduceerd in bijvoorbeeld jullie fabrieken en elektriciteitscentrales. Op deze manier zullen jullie niet hoeven zoeken naar plaatsen waar jullie dit zeer vervuilende afval moeten begraven ondergronds of onder water.

Ik wil jullie duidelijk maken dat het gebrek aan besef bij zulke leiders ons veel werk geeft, maar toch, wij doen het vanuit ons hart om Gaia’s leed te verlichten, gezien hoe de mens het Fysieke Lichaam van Gaia vervuilt.

Die radioactieve materialen zouden millennia lang onder de grond van de planeet gebleven zijn als wij deze residuen niet hadden verwijderd en hen hadden overgebracht naar ons Moederschip, waar wij onze technologie gebruikten om ze te neutraliseren en om te vormen in niet vervuilende elementen. Want het is onmogelijk ze compleet te vernietigen; zij kunnen alleen omgevormd worden, maar niet vernietigd, zoals jullie Aardse Wetenschappers heel goed weten.

Nu, dat is één van de meest relevante werkzaamheden die ons Sterrenschip uitvoert.

In de komende jaren zullen wij ook velen van jullie nodig hebben om aan boord van dit Sterrenschip te werken, of aan boord van andere Sterrenschepen. Voor deze taken zullen jullie goed worden geïnstrueerd en opgeleid, ik weet dat.

Ook onze bemanning bestaat, net zoals die van andere Moederschepen en kleinere schepen, uit mensen van verschillende planeten en zonnestelsels, maar zij zijn wel lid van de Galactische Federatie.

Het personeel aan boord van een Sterrenschip komt, voor het grootste deel, van dezelfde planeet, maar de bemanning zal altijd vermengd zijn met leden die komen van andere plaatsen in het Sterrenstelsel.

Op deze manier wordt een broederschap gevormd tussen verschillende rassen, die de banden tussen ons versterkt.

Daarnaast, gegeven het feit dat elke beschaving zich specialiseert in een bepaald gebied (zoals medicatie, biologische landbouw, zorg voor en herstel van het milieu, wetenschappelijke bijdragen, etc.), is het feit dat vertegenwoordigers van elk specifiek gebied werken in het gebied dat zij beheersen van nut voor het optimaal functioneren van het Sterrenschip, waarbij goede resultaten worden gegarandeerd evenals het succes van de missie die door dat Sterrenschip wordt uitgevoerd.

Zoals ik heb gezegd, zullen sommigen van jullie nodig zijn om met ons samen te werken aan boord van Alfa Sterrenschip, dus wij zullen zorgvuldig moeten kiezen uit mensen onder jullie.

De capaciteiten van sommigen van jullie zijn geanalyseerd, zodat onze ontmoeting een aantal van jullie deze mogelijkheid kan bieden, met het vertrouwen dat die mensen zullen instemmen lid van onze bemanning te worden.

Ik zeg dit op voorhand tegen jullie, zodat jullie allemaal weten dat dit in de nabije toekomst gaat gebeuren, en zodat ons voorstel de betreffende mensen niet zal verrassen; dat ze worden gekozen door ons als partners aan boord van het Alfa Sterrenschip en ook aan boord van andere Sterrenschepen.

Er is niet veel tijd meer voor jullie beschaving om lid te worden van de Galactische Federatie, en die gedachte vervuld ons met grote vreugde.

Het is voor ons een grote eer jullie op deze manier te assisteren, op elke manier mogelijk voor ons.

Dat is wat wij doen, en dat is de reden dat wij gekomen zijn.

Met Vrede en Liefde,

Commandant Sohin

Channeler:  CristianWon

Vertaling: Puk