Commander Sohin van het Alfa Sterrenschip!

Commander Sohin van het Alfa Sterrenschip!

11 juli 2021

Groeten van het Alfa Sterrenschip!

Het feit dat ik je niet zo vaak schrijf als vroeger, betekent absoluut niet dat ik je ben vergeten, geliefde broeders en zusters.

Toch zijn er andere zaken die mijn volledige aandacht nodig hebben, want als we de mensen van deze prachtige blauwe planeet willen helpen transcenderen naar een hogere sfeer, dan verdient een dergelijke taak dat we onszelf er volledig tegenaan gooien, en dan blijft er weinig extra tijd over voor andere dingen.

Om dit doel te bereiken, zijn alle van ons gekomen, en we doen het met veel plezier en toewijding omdat we weten dat, uiteindelijk, onze inspanning, welke niet klein is, bekroond zal worden gezien met het succes van onze missie.

Dat je niet denkt dat ik mijn communicatie heb verbroken [met u], is dat de reden waarom ik weer een keer ben afgedaald om verbinding te maken met de geest van mijn contactpersoon en je een bericht stuur waarin ik de hoop in je hart wil blijven aanmoedigen, en ik smeek je, heb alstublieft een beetje geduld, wacht op het moment van je uiteindelijke bevrijding waarvan we allemaal weten dat u wenst dat het komt, hoe eerder hoe beter.

Je hebt geweten hoe te reageren op sublieme wijze, ook jezelf spontaan en belangeloos aanbieden, handelingen welke we zeer op prijs we weten te stellen.

Het is met deze bilaterale samenwerking tussen alle beschavingen die u bezoeken in deze tijden van grote transcendentie, en de bijdrage van u allen, onze zeer waardevolle aardse bondgenoten, dat we in staat zullen zijn om zonder twijfel de retrograde Duistere krachten te verslaan, welke in hun doodsstrijd zijn van het ijdele overleven terwijl ze nog steeds verankerd blijven in hun oude manier van leven.

Een nieuwe Gouden Eeuw nadert, waarin er geen ruimte is voor degenen die nog steeds doen alsof ze door gaan met de trend die heeft bestaan tot nu toe, waar slechts een paar mensen met een immense kracht doen alsof ze nog steeds het grootste deel van hun medemensen domineert, totaal vreemd aan hun lijden en ontberingen.

Sirians, Orians, Pleiadiërs, Swans, Andromedanen, en vele beschavingen verenigen zich onze inspanningen om al die mensen met een donker hart en een ellendige geest van hun platformen van verslavende kracht te verwijderen, en samen met u op te richten van een nieuwe orde gebaseerd op gelijkheid, liefde en broederschap.

Een nieuwe ongekende en absoluut revolutionair systeem zal de verouderde financiële systeem dat ze pretenderen te verlengen veranderen, maar hun tijd is gekomen tot een einde, en ondanks het mislukken van onze volhardende pogingen om hun houding te veranderen, zijn we nu verplicht, samen met onze aardse bondgenoten, om ze te verwijderen uit de macht en de politieke leidende posities te veranderen naar die personen die echt geïnteresseerd zijn in het bevorderen van het welzijn van de burgers, de ontwikkeling van uw steden en de omgeving waarin je leeft te beschermen.

Onze liefdevolle en grootmoedig Schepper heeft u voorzien van een buitengewoon mooie natuur op deze planeet, en het is uw plicht om er zorg voor te dragen omdat jullie zelf Haar bewoners zijn, jullie maken deel uit van Haar, jullie moeten vooral degenen zijn die geïnteresseerd zijn in het handhaven van de schoonheid en zuiverheid van Gaia, net zoals ze eerder was, en hoe we haar nu helpen te herstellen, te genezen, en haar aarde, water, innerlijk vuur (magma), lucht (atmosfeer), en ether te zuiveren.

Al dat, zonder moeite te sparen, omdat de zuivering, reiniging en onderhoud van de vijf elementen die uw fysieke aard samenstellen van vitaal belang zijn om later een veel ambitieuzer en transcendentaal doel te bereiken, dat is de geestelijke verbetering van de mens op deze planeet.

Zodra je deze innerlijke spirituele vooruitgang hebt ervaren, wanneer je de laagheid en gewoonten nog aanwezig in je lagere lichamen eenmaal hebt vervluchtigd en je ze getransmuteerd hebt in goddelijke deugden en kwaliteiten, dan word je echte menselijk wezens, ver van de dierlijke instincten, en het liefdevol en broederlijke omhelzen van gevoelens die gepast zijn van de Hemelse wezens die u geroepen bent te zijn in dit door ons aangekondigde nieuwe tijdperk.

Het zal dan zijn dat je dienst zal komen nemen in de lijnen van de onderscheiden Galactische Federatie, enkel bestemd voor beschavingen die hebben geleerd om samen te leven volgens dezelfde principes waar de Engelen en Wezens van Wijsheid mee leven en te wonen in het quasi-oneindige heelal.

Het zal met grote tevredenheid van onze kant zijn om je dan welkom te heten in onze Federatie, waar we zullen samenleven met vreugdevolle samenwerking en grote hartelijkheid.

Vrede en Liefde

Bron: Commander Sohin

Channeler: Cristian Won

Vertaling: Alexander