Commander Sohin van Alpha Spaceship

Commander Sohin van Alpha Spaceship

Gechanneld door: Cristian Won – 14 december 2014

Lieve mensen! De tijd gaat verder en velen tussen jullie in worden al ongeduldig, vragen jezelf af of het waar is dat de tijd zich aan het versnellen is, waarom dan komt het moment voor het Eerste Contact nooit?

Het is mogelijk dat, rationeel gezien, door je zelf dit af te vragen je wel correct kunt zijn; maar in waarheid bewijzen jullie alleen maar dat je weinig vertrouwen hebt in wat de ‘Schepper van alle dingen’ doet.

Er is een reden achter alles dat er gebeurt; en er is ook een reden achter de dingen die zich nog niet in de stoffelijke laag manifesteren.

Waarom heeft het Eerste Contact tussen jullie en ons niet al plaats gehad? Er is niet alleen een reden maar diverse redenen die zeggen waarom wij nog geen openlijk contact hebben gemaakt met de mensheid van deze planeet.

De eerste en misschien de hoofdreden is, dat we geen grootschalige tussenkomst kunnen uitvoeren want dat zou tegen een van de Universele Wetten ingaan die ons verbiedt om op een grote wijze tussenbeide te komen bij de evolutie van een menselijk ras.

We zijn tot jullie beschikking om je te helpen bij de verandering naar de Nieuwe Periode: maar dat moet alleen dat zijn, een hulp, geen totale tussenbeide komst.

We kunnen jullie veel dingen helpen begrijpen; maar het zijn jullie die het besluit moeten nemen om te transformeren en om een stevige en resolute stap in je evolutie als menselijk ras te maken.

Als een kind naar school gaat, beantwoorden zijn ouders niet voor hem/haar hun vragen van zijn examens; ze laten hem/haar die beantwoorden, anders zou het kind nooit de lessen leren die hij zelf moet leren. Ze kunnen hem/haar helpen met zijn/haar huiswerk, maar het is het kind zelf dat door de proefwerken heen moet gaan die hem gegeven zijn door zijn “leraar”.

Volgens het bovenstaande voorbeeld, wat zou er gebeuren als het kind zou vechten op het schoolplein met andere kinderen? Zouden de ouders van de kinderen naar school komen om de andere kinderen te straffen met wie hun kind ruzie had? Dat zouden jullie niet doen, wel?

Jullie zouden met je kind praten, om hem uit te leggen dat hij zijn verschillen moest oplossen zonder met zijn klasgenoten te vechten, en als het probleem niet zou worden opgelost, dan zou je met de ouders van de andere kinderen gaan praten, of misschien met de hoofdleraar of mentor van de klas waar je kind naar toe gaat.

Het feit dat meer en meer tussen jullie in aan het wakker worden zijn voor de werkelijkheid van wat er gebeurt, komt omdat zij hun blinddoek van hun ogen weghalen en nu duidelijk zien dat hun wereld niet wordt beheerd door vriendelijke mensen, die gemotiveerd worden door het streven van welzijn van alle mensen, maar die in de plaats hiervan slechts geïnteresseerd zijn in hun eigen voordeel; dat is wat de verandering langzaam laat beginnen, ja, maar krachtiger en op een effectieve manier dan als de verandering zou komen uit buitenaardse beschavingen.

Dit is weer een zwaarwegende reden waarom we nog niet tussenbeide zijn gekomen, en eerder om jullie te helpen om de verandering op te wekken door je psyche’s te motiveren in plaats van agressieve acties te ondernemen op een directe wijze, die ongetwijfeld tegen het respecteren van je vrije wil zouden ingaan, en dat is jullie recht als menselijk wezen in dit kwadrant van de Galaxy.

Wij, jullie Galactische broeders houden buitenmate van jullie. Jullie zijn niet gewend aan liefhebben met zo’n intensiteit. De meeste menselijke wezens van jullie planeet hebben lief op een egoïstische manier, altijd wachtend op een voordeel/gunst, iets als uitwisseling voor hun liefde. Wij hebben jullie eigen welzijn lief, zonder er iets voor terug te verwachten, zelfs niet jullie dankbaarheid.

 Dit is dezelfde liefde die ons er toe beweegt om jullie bij deze reis te vergezellen naar het worden van de Ziel, naar een begrijpen van wie jullie werkelijk zijn, en naar een intens begrijpen van wat het is waarom je in dit lichaam bent gekomen om te doen.

Als jullie de motieven begrijpen voor dit alles, dan zullen jullie je bewust zijn dat deze verandering globaal moet worden gedaan, allen als een team, en niet alleen denken je zelf te redden, bijvoorbeeld, zou er een soort planetaire ramp gebeuren.

Weet dat wij van jullie houden met een Liefde die bevrijdend is, die obstakels elimineert, die ongunstige omstandigheden overstijgt en die van vredevolle oplossingen voorziet zonder het misbruik van macht. Door een intelligent en goed-georganiseerde vorm.

Ontvang al onze Liefde en de Liefde van al onze broeders die jullie vergezellen bij deze evolutionaire sprong waar jullie, moedig en resoluut op de rand van staan, om een hoofdrol in te spelen. Wij vergezellen jullie in dit avontuur, weet dat jullie niet alleen zijn.

En als deze sprong is gemaakt, omdat jullie dit wilden doen, zul je van ons een onmeetbare hulp ontvangen om snel ascentie te maken en om een van de meest geëvolueerde rassen van de Galaxy te worden, die jullie gracieus “De Melk Weg” hebben genoemd.

Vrede en Liefde voor jullie. En ook Licht en Harmonie.

Bron: Commandant Sohin van het Alpha Ruimteschip

Kanaal: Cristian Won

http://acinfrench.blogspot.pt/2014/12/espanol-comandante-sohin-desde-la-nave.html

vertaling winny