Commander Sohin van Alpha Ruimteschip

Commander Sohin van Alpha Ruimteschip

Cristian Won
8 mei 2011

Gegroet vanaf het Alpha Ruimteschip!

Overeenkomend met de bedoelingen van de sprekers, zullen jullie weten of ze werkelijk komen om jullie te helpen of dat ze andere dingen in hun hoofd hebben. Dit advies kun je in alle sferen gebruiken, niet alleen in de aardse sfeer.

Tot maar enkele jaren geleden moesten jullie zeer waakzaam zijn bij communicaties die jullie ontvingen (sommige contactees weten dit heel goed, zoals Sixto Paz en Eugenio Siracusa, onder andere) want er kwamen op de oppervlakte van jullie planeet bepaalde bezoekende beschavingen wier belang meer van wetenschappelijke (voor hun wetenschap, natuurlijk) dan spirituele aard was. Ze waren niet gekomen om jullie spiritueel te helpen evolueren, maar om jullie gedrag te bestuderen en ook jullie genetica en om te begrijpen hoe jullie interne organen werkten.

Jullie noemden hen “de Grijzen” (the Greys) door de kleur van hun huid. Er zijn beruchte, droevige ontvoering gevallen waarbij leden van jullie menselijke ras in hun kleine laboratorium ruimteschepen opgestraald werden waarin ze door die kleine wezens werden geobserveerd en bestudeerd.

Dezen gaven ons allemaal dezelfde reputatie, dat buitenaardsen (extraterrestials of ET’s) waren gekomen om jullie te kidnappen en te terroriseren en op die manier stopten ze ons allemaal in dezelfde ‘zak’ – het maakte niet uit wie we waren, of welke bedoeling wij hadden.

En ook de wens van sommige filmmakers om sensationele en beangstigende films te produceren die bijdragen aan de verspreiding van die leugen, dat we allemaal komen met dezelfde zelfzuchtige en egoïstische bedoelingen.

Maar sedert enkele jaren, dichtbij de wending van het millennium, besloot de Galactische Federatie om tussenbeide te komen om de bevolking van de Aarde te beschermen en om de overeenkomst en het complot op te heffen die de Grijzen hadden georganiseerd met enkele leden van de regering van de Verenigde Staten. Alhoewel andere landen zich bewust waren van dit complot, was het specifiek het militaire bewind van de Verenigde Staten dat deze overeenkomst had gemaakt met de Grijzen, speciaal het militaire commando van dat Noord Amerikaanse land.

De Federatie kwam tussenbeide om de onschuldige bevolking te beschermen, het meest in de Verenigde Staten, want velen van hen werden als guinea pigs(marmotjes of proefkonijnen) gebruikt, met goedkeuring van het militair en bepaalde bureau’s van Noord Amerikaanse Geheime Spionnen.

De Galactische Federatie kwam tussenbeide met een complex aan logistieke plannen, beginnend bij het onbruikbaar maken van de technologie van die bezoekers, en eindigend met gevangenneming in hun eigen ruimteschepen, ze verbanden hen van de planeet en stuurden ze terug naar hun eigen oorspronkelijke Zonnestelsel, dat wat dichtbij dat van jullie is.

Toen eenmaal het eerste deel van het plan, de evacuatie van de Grijzen was voltooid, werd er een rooster dat gevormd werd door een soort energie die onbekend is aan jullie, een rooster dat zelf-intelligent is – zonder zelf leven te hebben, want het werd geweven door onze technologie – en dat in staat is om het soort bezoeker te onderscheiden dat probeert toegang te verkrijgen tot jullie atmosfeer en grond.

Nou, als een bezoeker of bezoekers geen zuivere en altruïstische bedoeling hebben om de bevolking te helpen en deze hulp mogelijk een heel scala aan karakteristieken heeft, dan zal het energierooster de toegang van hen tot deze planeet beletten.

Op deze manier maakt de Galactische Federatie zeker dat geen beschaving van buiten met bedoelingen die gelijk zijn aan die van de Grijzen, zich kunnen bemoeien met het Ascentie proces waartoe jullie het recht hebben, bij uitdrukkelijk besluit van Hij Die Alle Liefde en Alle Genade Is.

We ontkennen niet dat er gelegenheden waren waarbij we drastische maatregelen hebben moeten adopteren voor sommige beschavingen die met vijandige bedoelingen kwamen, of die minstens zonder intentie kwamen om jullie te helpen; maar je kunt deze gevallen op de vingers van een hand tellen omdat de grote hoeveelheid van bezoeken die jullie gehad hebben sedert het begin van het nieuwe millennium die van (jullie) broeders waren die kwamen om hulp te bieden, en niet om mineralen te onttrekken uit de korst van jullie planeet.

Ik heb dit aan jullie uitgelegd zodat jullie kalm zijn, wetend dat jullie proces van opheffing naar de vijfde dimensie beschermd wordt door ons allemaal, maar ook door de precieze technologie van het energetisch rooster dat Gaia omgeeft sedert enkele jaren van jullie Aardetijd. De interne gebeurtenissen die op jullie planeet gebeuren waarin jullie zelf een leidende rol spelen en waar jullie weet van hebben omdat je die dagelijks bij je nieuwsuitzendingen ziet, die zijn een volgende zaak waarover we zullen spreken later in een ander communiqué. Moge het Licht van de Oneindige en Eeuwige Schepper van alle werelden jullie omgeven en jullie vullen met Vrede en Liefde.

Bron: Commander Sohin

Channeler: Kris-Won

Vertaling: Winny