Commandant Sohin vanuit het Alpha Ruimteschip!

Commandant Sohin vanuit het Alpha Ruimteschip!

Mei 6, 2012

Groeten vanuit het Alpha Ruimteschip!

Tot ons grote genoegen zijn, gedurende de laatste weken, steeds meer mannen en vrouwen -vooral vrouwen- boodschappen gaan channelen waarvan vele op het Internet zijn gepubliceerd.

We hebben ervoor gekozen je via channelings nieuws door te geven over al datgene dat gebeurt tijdens het Ascensie-proces. We vinden het ideaal dat slechts diegenen die openstaan voor het Eerste Contact en alles dat de Grote Onthulling van onze aanwezigheid aangaat, deze informatie makkelijk kunnen bereiken. Terwijl diegenen die de spot drijven met deze informatie of er eenvoudigweg niet in geloven omdat zij nog verbonden zijn met oude archetypen, zich niet op hun gemak zullen voelen als zij deze boodschappen lezen.

Op deze manier zullen de boodschappen slechts diegenen bereiken die bereikt dienen te worden!

Hoe dan ook, we zenden ook een hartegroet aan al diegenen die koppig in de Derde Dimensie willen blijven hetzij omdat zij zich daar comfortabel bij voelen (het is slechts een kwestie van gewoonte omdat zij hierin honderden of zelfs duizenden levens hebben geleefd), hetzij vanwege de angst om onbetreden paden te verkennen waardoor zij al het nieuwe afwijzen en ervoor terug deinzen. Dat nieuwe is precies een glimp van wat Gaia in de toekomst zal zijn, na de dageraad van het nieuwe paradigma dat wij allen voor jullie zullen creëren.

Niettemin zijn velen van hen geweldige mensen die anderen in nood zonder twijfel te hulp schieten, vrijgevig zijn, in wiens hart edele gevoelens wonen. Echter de Lotusbloem in hun hart is nog niet volledig geopend zodat zij zichzelf niet kunnen openstellen voor de Schepping van een Nieuwe Aarde en een nieuw biologisch, mentaal en spiritueel ontwerp van de Nieuwe Mens op deze planeet.

Zij zullen hun spirituele pad in andere werelden vervolgen. Wanneer zij hun sterfelijke lichaam verlaten zullen zij daarheen geleid worden en zullen zij in die werelden incarneren en verder groeien, in gezelschap van al diegenen die zijn zoals zij. Ze zullen worden aangetrokken door dezelfde sferen vanwege de Kosmische Wet van Aantrekkingskracht die de conditie van alle geïncarneerde zielen in verschillende werelden, sterren en dimensies beheerst.

Voor allen zoals jij die deze boodschap leest op het Internet, breng ik goed nieuws. Namelijk dat jullie de hoofdrol zullen spelen in de schepping van een heel nieuw ras dat zal gedijen op Gaia, deze mooie Aarde, en dat zal zorgen voor alle andere wezens die hier ook leven. Als Koningen der Creatie die jullie zijn, zullen jullie zorgen voor de puurheid van de lucht, oceanen en bossen, zoals door God gewenst voor al Zijn kinderen.

Velen van ons die beschavingen en culturen op vele planeten in dit Zonnestelsel, en zelfs verder weg, al sinds lange “tijd” helpen, kunnen een glimp opvangen van wat zich in de toekomst ook hier zal ontvouwen. Wij kunnen datgene dat hier gebeurt vergelijken met gebeurtenissen die op soortgelijke plaatsen zijn opgetreden, hoewel de omstandigheden in die vroegere gebeurtenissen op detailniveau wat kunnen verschillen.

Omdat, lieve aardse broeders en zusters, het proces waarin jullie nu leven uniek en oorspronkelijk is, weten jullie niet hoe gelukkig jullie zijn om nu op deze planeet geïncarneerd te zijn en deze Planetaire Ascensie ter plaatse te kunnen meemaken. Ik kan je verzekeren dat het bij wijze van spreken een gezonde jaloezie opwekt in velen die jullie bezoeken; dezen hadden ook graag deze ervaring van ascensie vanuit de eerste hand meegemaakt.

We willen dat jullie begrijpen dat als we plotseling, op dit moment, met onze interstellaire ruimteschepen boven jullie steden zouden vliegen (hetgeen velen van jullie, volgens mij, zouden wensen) er paniek uit zou breken tussen eenvoudige mensen omdat velen van hen zelfs nooit hebben nagedacht over het bestaan van andere menselijke wezens, gelijk aan of verschillend van jullie. Laat staan over bezoeken van deze wezens, en niet slechts in recente tijden.

Het zou een verwoestende en buitengewone schok zijn voor diegenen die onvoorbereid zijn om te merken, begrijpen en ervaren dat ze niet alleen zijn in het Universum!

Om die reden voeren we zulke acties nooit uit in welke wereld van de Derde Dimensie dan ook, tenzij de omstandigheden op Aarde dat vragen en wij voorbereid zijn om deze acties op het juiste moment en onder de juiste omstandigheden uit te voeren.

Vandaar dat degenen die ongeduldig wachten op het moment dat de wereld HIER en NU verandert, een beetje geduld moeten hebben. Zoals jullie zeggen is geduld de moeder van alle wetenschap.

Als we hier zijn, zoals degenen die dit lezen intuïtief aanvoelen, ondanks het feit dat zij ons slechts ’s nachts kunnen zien als hun lichaam rust, als wij hier zijn is dat omdat wij jullie helpen in je eigen groeiproces naar de Vijfde Dimensie. Dit zal jullie een stap dichter brengen bij de realiteit, zelfs al is het nog steeds niet de Absolute Realiteit. Hiervan kan slechts een glimp worden opgevangen in de Hogere Dimensies, dichter bij het Licht van onze Grote Schepper.

Vrede en Liefde,

Commandant Sohin.

Channeler: Cristian Won

Vertaling: Gaby