Commandant Sohin van het Interstellair Ruimteschip Alfa

Commandant Sohin van het Interstellair Ruimteschip Alfa

Channeler: Cristian Won
8 maart 2010

Groeten van Sterrenschip Alfa!

Wij ontdekten in de gedachten van sommige van jullie dat je onze boodschappen zeer aardig vindt, maar dat ze details zoals data, namen, adressen, gebeurtenissen, etc. missen. En dat brengt je aan het twijfelen of deze boodschappen echt zijn en dat zij inderdaad van de commandant van een interstellair moederschip komen.

Laat mij uitleggen waarom wij geen precieze details geven over wat wij doen – omdat dat onze intentie is, wij houden jullie geïnformeerd over hoe gebeurtenissen plaatsvinden met respect voor ons gezamenlijke werk en laten jullie weten hoe wij vooruitgang boeken met respect voor onze missie om de macht van de duistere krachten waarmee wij te maken hebben te onthullen, verminderen en ontwapenen.

Als wij jullie via onze channeler Kris-Won (van het Alfa Moederschip) zeer accurate en gedetailleerde rapporten zouden geven over wat de stappen in onze missie van verlossing en redding zijn, dan bestaat er geen enkele twijfel dat de duistere machten de kennis van deze feiten zouden vergaren om tegen ons te gebruiken. Als dit zou gebeuren, zou het proces van de bevrijding van de mensheid op planeet Aarde worden vertraagd en, meer nog, zou het worden beïnvloed in haar functie en expressie. Ik zou het succes van de missie niet op het spel willen zetten, nee, omdat de overwinning van het Licht al voorgeschreven is door de Vader-Moeder en er is geen terugkeer mogelijk van zijn voorschrift en wil. Maar het zou de overwinning vertragen, het een paar jaar langer laten duren, of misschien zelfs een paar decennia. Wij zijn er zeker van dat jullie, net zoals wij, jullie bondgenoten uit de ruimte, gretig zijn om de Machiaveliaanse en verzwakkende machten die vasthouden aan de macht weg te vagen, en hen voor eens en altijd van deze planeet te verbannen, welke is gekozen om een van de geëvolueerde planeten van deze Melkweg te worden.

Dat is dus de reden dat wij jullie niet teveel details geven over onze gezamenlijke missie. Ik verontschuldig me hiervoor omdat ik weet dat jullie vele vragen hebben en de meeste daarvan blijven onbeantwoord. Echter, wij kennen ze allemaal. Dat kunnen wij jullie verzekeren. En te zijner tijd zullen alle vragen worden beantwoord. Hopelijk kunnen wij snel ons Eerste Contact vieren, dat volgt op het verslaan van de Duisteren, en dan beantwoorden wij jullie vragen aan ieder van jullie, zonder een bemiddelende schakel. Klinkt dit goed voor je? Mooi!

Als de verzwakkende machten eenmaal verdreven zijn van de Aarde, zullen jullie onderdeel worden van de Intergalactische Federatie, met het volle recht door ons geholpen en ondersteund te worden. Jullie kennis van natuurkunde zal worden vergroot, dat zich uitzonderlijk zal reflecteren in de technologie op Aarde op zo’n manier die jullie je op dit moment zelfs niet eens kunnen voorstellen!

Op dezelfde manier zal jullie technologie en medicatie zich ook op een snelle manier evolueren, hen naar het niveau brengend van de rest van de confederatie planeten. Maar ook kun je rekenen op de leden van de mensheid, als zij eenmaal is teruggekeerd naar het Licht en de Waarheid. Zij zijn de vertegenwoordigers van de Planetaire en Buiten-Planetaire raden, die de verbindingen zullen zijn tussen de Raden en de mensen van Gaia; en natuurlijk zijn jullie ook de dragers van de vooruitgang en de ontwikkelingen die jullie zullen bereiken, in de kamers waar het lot van de confederatie werelden is beraadslaagd.

Mogen jullie harten gevuld zijn met vrede en plezier, omdat de verandering die wij aankondigen haar licht zal laten schijnen binnen een paar van jullie Aardjaren! Veeg alle twijfels terzijde die in je geest verschijnen. Zij verschijnen omdat jullie niet voldoende naar binnen keren, en overmatig aandacht besteden aan de gedachten die in je lagere geest worden gegenereerd. Verander je frequentie! Ga dieper naar binnen! Kijk minder televisie en lees minder kranten, en luister meer naar je innerlijke stem!

Als je dit doet, zul je minder in twijfel en angst leven, wat de werkelijke bolwerken zijn van de duistere machten, omdat angst datgene is waarop zij hun macht baseren. Vertrouw op ons en vertrouw in de waarheid van onze verklaringen, omdat zij jullie zullen helpen voort te gaan in geloof en vertrouwen om het proces van Ascentie op planeet Aarde te bereiken. Dit is de tijd van Gaia! Het is jullie moment! Geniet ervan met het geluk en blijdschap voor haar aanstaande succes!

Geheel de uwe met grote Liefde en Vrede,

Commandant Sohin van het Interstellair Ruimteschip Alfa

Channeler: Cristian Won