Commandant Sohin van het Alfa Sterrenschip!

Commandant Sohin van het Alfa Sterrenschip!

Cristian Won
2 januari 2012

Groeten van het Alfa Sterrenschip!

Beste broeders en zusters, het doet ons groot genoegen jullie te vertellen over de niet te stoppen vooruitgang die wij boeken, die meer en meer de mensen hindert die anoniem samenzweren om het materialistische en egoïstische leiderschap in hun wereld van macht te behouden die zij tot op heden over de aardse bevolking hadden.

Wij besparen op niets van onze kant, en werken met onophoudelijke inspanningen zodat de krachten van goedheid, eerlijkheid en Licht hen zullen overwinnen, en zij voor altijd onttroond zullen worden uit de regeringsposities en uit de distributie van de rijkdom die Gaia gelijkwaardig en met grote gulheid deelt met al Haar kinderen. Het is duidelijk voor hen, de duisteren, dat zij, hoewel zij dit niet gewild hebben, het voorbeeld van hun Moeder moeten volgen die iedereen gelukkig wil zien, zonder te hoeven lijden onder enige tekorten.

Degenen die nog steeds vasthouden aan de occulte macht van het lot van de mensheid en die, tot op heden, geregeerd hebben in totale straffeloosheid, en die geen aarzeling of wroeging voelen over de consequenties van hun acties op de totale mensheid, noch over de impact die hun rampzalige beslissingen hebben veroorzaakt op de natuur van deze prachtige planeet, zijn zich eindelijk bewust van de Krachten van het Licht. Deze Krachten van het Licht, gevormd door een krachtige en effectieve coalitie onder jullie zelf, de Lichtwerkers, en onze respondenten van andere werelden, bereiken nu het punt dat zij [de duisteren] uit hun kantoren en occulte bunkers verdrongen worden om plaats te maken voor een Nieuwe Wereldregering die aangevoerd wordt door leiders met een goed hart, wiens altruïstische bedoelingen hun volledig leiden naar de verbetering van de conditie voor alle inwoners van Gaia, zonder onderscheid in ras, taal, grenzen of ideologieën.

De opkomst van het Internet en de moderne sociale media netwerken (die, natuurlijk, ingegeven werden door ons in de geesten van jullie wetenschappers en technici om de wereldwijde ontwaking van de gehele wereldbevolking te promoten), hebben voldaan aan het doel dat gepland werd door het bewustzijn van alle broeders en zusters die gekomen zijn om ieder van jullie te helpen in deze tijden van overgang en verheffing van het gehele menselijk ras.

Dankzij de communicatie tussen jullie zelf, werd het mogelijk de ogen te openen van zelfs de meest nederige en simpele geesten van de inwoners van Gaia, zonder gecensureerde of afgezwakte informatie, noch inmenging door informatiebronnen die in het geheim gemanipuleerd worden door de grote corporaties, zoals de oliemaatschappijen of de grote financiële entiteiten. In plaats van het helpen van kleine bedrijven, zodat zij een levensweg voor zichzelf kunnen bepalen, doen corporaties en oliemaatschappijen precies het tegenovergestelde, door het geven van meer fondsen aan de banken, die precies degenen zijn die de inwoners verstikken met misdadige rentes en hun weigering aan cliënten van commerciële en hypothecaire leningen die zij nodig hebben om het hoofd boven water te houden en te overleven in deze driedimensionale wereld.

Geloof me als ik jullie zeg dat wij dit misbruik van macht over de massa niet zullen toestaan, wij zullen het niet langer tolereren en zullen alles doen in onze macht om hen te verhinderen door te gaan jullie te manipuleren, onze broeders en zusters die onderdeel zijn van dezelfde Kosmische Entiteit, en wij gaan radicaal de samenstelling en de chaotische, corrupte en verouderde functionering van jullie sociale en economische systeem veranderen, tot een eerlijker, meer doorzichtige en ethische verdeling van rijkdom.

Nu zijn wij net het jaar 2012 van jullie geschiedenis binnengegaan, zoals geteld door de kalender die door de meesten van jullie gebruikt wordt (met uitzondering van een aantal Aziatische landen, die hun eigen jaartelling hebben), en het is een jaar, zoals jullie al weten, van grote verandering en een serie van veranderingen in het menselijk leven, zoals het zich tot op heden heeft ontwikkeld.

Het is een jaar van ingrijpende veranderingen die jullie allemaal kunnen zien, die plaats zullen vinden zonder de inmenging van egoïstische belangen van grote ondernemingen of regeringen met onwaardige en corrupte politici, totdat de overwinning is bereikt tegen het einde van het jaar voor iedereen die verlangt naar de verdwijning van sociale onrechtvaardigheden en de overwinning van gelijkheid, gerechtigheid en internationale samenwerking tussen al degenen die het menselijk ras op Planeet Aarde, of Gaia, vormen.

En het zal een verbetering van de omstandigheden zijn voor alle inwoners van jullie prachtige blauwe planeet – groot en klein – omdat door alleen het verhogen van het bewustzijn en het intellect van de mens, dat het overheersende ras is hier, het ook mogelijk zal zijn om ogenschijnlijk de omstandigheden te verbeteren in jullie interactie met dieren – meer of minder ontwikkeld – en met de planten, bossen, bergen, zeeën en oceanen.

Op deze manier zullen de plannen van de Schepper, uitgedrukt in zijn niveau van fysieke manifestatie, en Gaia, als Planetaire Logos, in Haar totaliteit, als Zij zichzelf verheft tot een hoger niveau van bewustzijn waar het kwaad, corruptie en duisternis alleen nog maar onderdeel van het verleden zijn, plaats maken voor een ongekende drang naar de Nieuwe Aarde, die graag wil verschijnen, zoals een baby die geboren wordt uit de schoot van zijn moeder.

Het is tijd. En wij zijn blij en enthousiast om onze broeders en zusters in de quasi oneindige spiraal te kunnen vertellen over evolutie in het hele gecreëerde Universum.

Wees gelukkig, want jullie langverwachte moment is eindelijk aangebroken!

Met diepe Vrede en Liefde voor jullie allen,
Commandant Sohin

Channeler: Cristian Won
Vertaling: Puk