Commandant Sohin van het Alfa Ruimteschip

Commandant Sohin van het Alfa Ruimteschip

Channeler:  Cristian Won
11 maart 2010


Groeten van Sterrenschip Alfa!

Wij zijn allemaal samen begonnen aan een onderneming, een avontuur dat geen vergelijking kent met ook maar iets dat in het verleden door de inwoners van deze planeet is ervaren. Sommige mensen hebben gezegd dat wij op dit moment in dezelfde situaties leven zoals die plaatsvonden in de oude tijden van Atlantis, maar dit is niet het geval. Dat is omdat de kwantumsprong die jullie nu op het punt staan te maken, jullie direct zal leiden naar de 5e dimensie van bestaan, zoals wij tot in detail hebben uitgelegd in één van onze eerdere verklaringen. Nooit eerder zijn de inwoners van Gaia geascendeerd naar zo’n hoog dimensie niveau. Dat is waarom wij zeggen dat jullie op het punt staan van het ervaren van een werkelijk unieke en speciale verschijning op deze planeet. Er is nooit zoiets als dit geweest, er zijn geen precedenten; je kunt deze magnifieke momenten niet vergelijken met ook maar iets van de gebeurtenissen in het verleden.

Het is met enorme vreugde dat wij jullie allemaal begeleiden in deze aanzienlijke evolutionaire sprong, en wij danken en roepen lof over de Schepper van alles DAT IS dat het ons is toegestaan deze ervaring te doorleven samen met onze broeders van de planeet Aarde. Wij delen met jullie onder anderen al deze informatie zodat jullie kunnen genieten van deze momenten en bewapend zijn met de kennis over en het bewustzijn van wat er gebeurd. Als wij, jullie bezoekende oudere broers, jullie niet geïnformeerd zouden houden over wat er achter de schermen gebeurd – om maar even gebruik te maken van de taal van musical en theater – of we zouden kunnen zeggen “achter het gordijn van illusie dat door de donkere kant is gecreëerd”, dan zouden jullie je aandacht alleen focussen op de meest indrukwekkende en schokkende gebeurtenissen zoals de aardbevingen en tsunami’s die plaatsvinden op het oppervlak van Moeder Gaia, of misschien op de economische en financiële crisis die jullie nu beleven, of de overtredingen en plunderingen die zullen toenemen naarmate de dagen voorbij gaan.

Niettemin, ondanks deze situaties die ongetwijfeld moeilijk zijn om in te leven terwijl zij plaatsvinden en die wij zelfs “traumatisch” zouden kunnen noemen voor sommige mensen, zoals de inwoners van Haïti en Chili die de twee meest recente aardbevingen hebben ervaren, willen wij jullie vragen je niet te concentreren op de meest moeilijke en negatieve zaken, maar op alles dat positief is, om de situatie te kunnen dragen. Als de dokter ontdekt dat zijn patiënt koudvuur in een arm of been heeft, zal hij dat lid moeten amputeren – zelfs als het zeer traumatisch is voor de patiënt – om ervoor te zorgen dat de patiënt blijft leven. Als de patiënt na zijn operatie alleen maar denkt aan zijn verloren ledemaat, zal hij psychologisch en misschien zelfs fysiek niet kunnen genezen. Zijn geest zal onvermijdelijk wegzakken in wanhoop en lijden. Als hij aan de andere kant meewerkt met het revalidatiepersoneel en zich inspant om verder te gaan in zijn nieuwe situatie, dan zal hij zich kunnen aanpassen aan een nieuw leven, gelukkig zijn en positief denken. Hij zal dankbaar zijn dat hij een moeilijke operatie heeft overleefd ondanks dat hij een ledemaat is verloren, en zal doorgaan met leven met zijn dierbaren.

Besteed geen aandacht aan films die alleen maar omgaan met negatieve aspecten, omdat zij alleen de overgangsfase waar je doorheen moet benadrukken. Velen van jullie leven in angst vanwege dit soort films die de duisteren geïnspireerd hebben in de geest van sommige scriptschrijvers, regisseurs en filmmakers om door te gaan met hun plan voor dominantie over anderen, de angst voor de toekomst uitdagend in hun kwetsbare en gevoelige geesten.

Het is waar dat vele dingen zullen gebeuren. Maar elk van jullie zal op die tijd en plaats zijn waar je moest zijn om door de ervaring heen te gaan die resulteert uit dat speciale moment. Er zijn geen toevalligheden, en er is een reden voor alles, zelfs in die momenten waarin je onthutst bent en niets begrijpt.

Als je jezelf bevindt in het midden van een gebied dat is verwoest door een aardbeving of een tsunami, twijfel er dan niet aan dat je daar bent om al diegenen te helpen die hulpeloos zijn en bang in die situatie, omdat wij niet begrijpen wat er gebeurt of waarom. Maar jij, die bent ontwaakt en weet dat het een overgang is waar de mensen van deze planeet doorheen gaan, zult weten wat je moet doen in deze moeilijke tijd. Jij zult weten dat je de medemens moet helpen vanuit dat perspectief die je in een bevoorrechte positie heeft gebracht.

Het is geen toeval en geen kansbepaling dat sommige mensen dingen weten en anderen niet. Het is geen toeval dat je deze woorden leest. Maar het meer weten dan anderen brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee, dus je wordt opgeroepen om anderen te assisteren die niet begrijpen wat er gebeurd. Zij weten niet dat dit noodzakelijke veranderingen zijn – alhoewel onplezierig – voor de genezing van de gehele planeet GAIA, om haar wonden te helen en te ascenderen naar een voorheen onbekend niveau dat haar zal veranderen in een planetair lid van de Galactische Federatie door haar eigen verdienste.

En hoeveel inspanning leveren jullie, dierbaren, om het waard te zijn te behoren tot dit nieuwe tijdperk van het Licht! Die pogingen van jullie om te evolueren en het te verdienen door je eigen inspanningen voor je Hemelse Vader is zeer ontroerend en vervult ons met diepe vreugde en geluk!

Ga door zoals je tot op heden doet, want echt, ik zeg jullie dat onze gezamenlijke Vader-Moeder vol van geluk is over de grote evolutionaire stap die jullie bereiken, dankzij de intenties en inspanningen van duizenden van jullie. Jullie aantallen nemen meer en meer toe, omdat mensen van deze planeet de sluier voor hun ogen verwijderen en beginnen te begrijpen dat zij misleid zijn gedurende honderden, duizenden incarnaties in deze driedimensionale dualiteitswereld.

Het is tijd om te ontwaken! Het is tijd om volwassen te worden! Het is tijd voor iedereen om samen te werken zodat het aantal mensen dat de waarheid begrijpt en op de trein stapt meer en meer toeneemt. Dat is waarom ik jullie zeg: Stap op de trein en reis met ons naar de eindbestemming, die Ascentie is!

Ik omhels jullie met diepgaande liefde en respect,

Commandant Sohin van het Alfa Ruimteschip

Channeler: Cristian Won