Commandant Sohin van het Alfa Ruimteschip

Commandant Sohin van het Alfa Ruimteschip

Channeler: Cristian Won
18 maart 2010

Wij hebben met verrassing de ongerustheid van veel van de inwoners van de Aarde geobserveerd met betrekking tot wat er zal gaan gebeuren in 2012 zoals het voorspeld is door de Maya. De Maya waren directe afstammelingen van de Atlantiërs, en hebben altijd een zeer speciale band gehad met een aantal beschavingen vanuit de ruimte, speciaal met die van de Pleiaden en de Zwaan. Van hen verkregen zij een grote hoeveelheid informatie over de verdeling van tijd in maanden en dagen, de oorsprong van de mensen op deze planeet, en de verschillende cycli die zichzelf herhalen in cirkels voor de verschillende koninkrijken die planeet Aarde bevolken. Eveneens werden zij getraind in de kunst van het voorspellen van de toekomst, en zij bereikten een grote precisie in het voorspellen van alle gebeurtenissen die tot op heden hebben plaatsgevonden.

Een van hun voorspellingen, waarschijnlijk de meest bekende en moeilijke voor aardse bewoners in deze tijd vanwege de belangrijkheid van deze gebeurtenis, is de verandering op planetair niveau waar alle levende wezens van Gaia doorheen zullen gaan en die zullen plaatsvinden, volgens hun voorspellingen, op 21 december 2012. Deze gebeurtenis heeft voor angst gezorgd bij vele mensen, zelfs paniek, omdat zij denken dat op deze dag de wereld zal vergaan, zoals in de Bijbelse Apocalyps die geopenbaard werd door de apostel van Jezus, Johannes.

Geliefde broeders van planeet Aarde, het zal zo niet gebeuren. Laat die angsten en vrees los, omdat mensen niet zullen verdwijnen vanaf het Aardoppervlak, noch hun kleine broers en zussen, de dieren, de planten, de mineralen, het water, of de adem bare atmosfeer. Filmmakers vinden het geweldig om films te maken over catastrofes of dat wat gebeurt na catastrofes, waarin zij het publiek een wereld laten zien die vernietigd is door een nucleaire holocaust, door de natuurlijke substanties die tegen de kustlijnen beuken, door een regen van vlammende meteorieten, of door de botsing van de Aarde met een zwervende astroïde!

Niets van dit alles zal plaatsvinden! De wereld zal niet worden weggevaagd, noch haar inwoners. Wat er wel zal gebeuren is dat er een verandering van het paradigma zal plaatsvinden, een verandering van de situatie waaraan de mensen en de dieren hebben geleden sinds tijden die niet eens meer herinnerd kunnen worden, simpelweg omdat dit niet langer door kan gaan. Gaia kan niet blijven lijden onder het misbruik en de degeneratie van Haar Lichaam veroorzaakt door de mensheid, die niet heeft nagedacht of twijfel had over elke keer dat hij zijn atmosfeer, oceanen en rivieren vervuilde en bedierf, alleen om zijn egoïstische belangen te dienen en economische voordelen voor maar een paar mensen te creëren.

De mensen van deze planeet hebben ook een grote fout begaan tegen deze Moeder Aarde (hun negatieve karma vergrotend, dat op enige manier uitgebalanceerd moet worden) door het mishandelen en doden van de dieren, die zijn ‘kleine broers en zussen’ zijn van het dierenrijk. Ondanks superioriteit op de evolutieladder heeft de mens zijn intelligentie elke keer gebruikt om nieuwe vormen voor het plegen van massamoorden en mishandeling van het edele dierenrijk uit te vinden dat, in zijn onschuld, niet in staat is om te concurreren tegen de intelligentie van haar grote broer.

Een organisatie voor dierenbescherming heeft een slogan die zegt: “Als de muren van het slachthuis doorzichtig zouden zijn, dan zouden alle mensen vegetariër zijn.” De wreedheid van sommige zogenaamde “intelligente” wezens tegen dieren is onbegrijpelijk voor een denkend wezen. Het kan niet worden uitgelegd hoe zij onbewogen kunnen blijven in het zicht van het lijden dat zij dagelijks opleggen aan die arme dieren, zoals de kippen, konijnen, ganzen, varkens, paarden en koeien die vaak in ruimtes worden gehouden die zo klein zijn dat zij zich niet eens kunnen bewezen, zelfs gedwongen worden om te eten tot ze vol zitten en echt niet meer kunnen, of zij worden op plaatsen gehouden met kunstmatig licht zodat zij het verschil tussen dag en nacht niet weten, en zijn dus gedesoriënteerd en in de war.

En waarvoor is dit alles? Voor de bevrediging van het gehemelte, de wens van miljoenen mensen om vrees te eten, die de medische wetenschap heeft laten geloven dat als zij geen dierenvlees eten zij de noodzakelijk voedingsstoffen missen om te overleven. Wat een leugen! Hoeveel mensen in de wereld hebben hun bewustzijn en hun compassie voor dieren verhoogd en leven continu zeer gezond door de inname van fruit, groenten, peulvruchten, gedroogd fruit, enz. En zij hebben zeer gezonde lichamen, zonder gasvorming of problemen met hun aderen die veroorzaakt worden door de inname van vlees van dode dieren! De geest van vegetariërs is ook scherper en meer alert wanneer zij een volwassen leeftijd bereiken; hun bewustzijn is meer ontwaakt en in communicatie met hun intellect, en hun intellect heeft een betere verbinding met hun geest, en daarmee de verbinding met het Hogere Zelf mogelijk te maken.

Aan jullie die ontwaakt zijn of aan het ontwaken zijn, vragen wij om niet het spel van de vleesindustrie te volgen, de bontfirma’s of de laboratoria waar arme dieren worden gebruikt om op te experimenteren! Laat zien dat je ontwaakt bent tot een compassie en liefde voor het dierenrijk, en dat je daarmee bijdraagt aan het verminderen van het negatieve karma van de mensen op deze planeet. Daarnaast, op individueel niveau, zul je bijdragen aan de verbetering van jouw fysieke en mentale gezondheid, de levenscyclus van je sterfelijke lichaam verlengend, omdat het niet zal worden blootgesteld aan de ontbinding of het achteruitgangsproces in je fysieke lichaam, en wanneer je de adrenaline niet inneemt die vrijkomt uit de dieren wanneer zij de angst voelen als zij weten dat ze geslacht gaan worden.

Moge God jullie onschuldigheid zegenen, jullie liefde en compassie voor al jullie broeders en zusters, de dieren, die hier niet zijn om jullie tot voedsel en levensonderhoud te dienen maar om door te gaan met hun eigen evolutionaire werk op deze planeet.

Met Vrede en Liefde,

Commandant Sohin van het Alfa Ruimteschip

Channeler: Kris-Won