Commandant Sohin van het Alfa Ruimteschip

Commandant Sohin van het Alfa Ruimteschip

Channeler: Cristian  Won
16 maart 2010

Groeten van Sterrenschip Alfa!

De laatste tijd zijn er verschillende aanvallen op verschillende niveaus geweest die geleid werden door de duistere machten. Zij wilden een tegenaanval uitvoeren tegen de overwinning, die wij enkele boodschappen geleden bespraken, door onze broeders van de ster Sirius. Maar onze geallieerde troepen, die met ons samenwerken om jullie ook te beschermen, zijn goed voorbereid om deze furieuze aanvallen van de duisteren te pareren, dus hun pogingen waren niet meer dan ‘slagen in de lucht, en zij hebben niets van enig belang geraakt. Wij hebben eerder gezegd, en herhalen dit, dat zij niets anders te doen hebben, en hun emotionele woede-uitbarstingen vanwege het feit dat zij leren dat zij hun macht en overwicht op de mensheid van planeet Aarde verliezen zijn ook alleen maar dat: woede-uitbarstingen. Zoals die van een lastig kind die met iets door wil gaan terwijl zijn ouders noch zijn oudere broers hem dat nog langer toestaan. Het kind is nu boos, maar mettertijd zal hij zijn fout inzien. Om zijn spijt hierover te betuigen zal hij zich later bij zijn ouders verontschuldigen en zal zelfs met klusjes in huis willen helpen in plaats van door te gaan met zijn grollen.

Het is daarom een kwestie van tijd, en niets anders. Maar de dobbelsteen is geworpen en de Duisteren beginnen het te begrijpen, Echter, er zijn sommige onderdelen in hun gelederen die meer tegenstand bieden om de overdracht van hun macht aan de Goede Krachten te erkennen. Zij zijn degenen die, met hun doortraptheid en achterbaks bedrog, het onvergeeflijke einde van hun macht, en hun totale overgave aan het Licht vertragen. Dit is de doodsstrijd van het Duister. Maar enkelen van de vertegenwoordigers van het duister hebben nog niet definitief de scepter overgedragen aan het leger van Aartsengelen, Engelen, Devas, Meesters van Wijsheid, Lichtwezens en broeders van de Inner-Aarde en Buitenaardsen die het Leger van Licht en Goedheid van de Almachtige God vormen. En niet te vergeten de mensen die incarneren in fysieke lichamen die met ons samenwerken en ons zo goed helpen!

Onze channeler, de geliefde Kris-Won, vroeg ons om te praten over wat jullie Geascendeerde Meesters noemen.

Terwijl wij van sterren of planeten lichtjaren buiten jullie Zonnestelsel komen, hebben sommige mensen op deze Aarde grote vooruitgangen geboekt in hun evolutie, zich realiserend dat zij in diverse levens op deze grote planeet zijn geïncarneerd, voor de bevrijding van de grootste taken van andere mensen, en van zichzelf. De algemene deler van deze levens was overgave aan de wil van de Schepper, het loyale en oprechte volgen van de innerlijke stem van het geweten, de liefde voor alle wezens om hen heen en, tenslotte, de opoffering van iemands privéleven ter ondersteuning van de welvarendheid van de gemeenschap waarin zij hun leven hebben ontwikkeld. Er wordt gezegd dat een persoon die een ander werkelijk liefheeft, zich opoffert voor het welzijn van zijn buur; want de opoffering zou niet mogelijkheid zijn als zijn hart niet gevuld zou zijn met de liefde voor andere wezens.

Als een mens die heeft gelopen op en geleden heeft onder het spirituele pad een punt in zichzelf heeft bereikt waarin hij zichzelf vergeet en alleen denkt aan het algemene goed, dat zijn gedrag onzelfzuchtig is en nooit egoïstisch, dat zijn geluk alleen bestaat om anderen gelukkig te maken en dat hij eerder zou sterven dan zijn idealen opofferen, dan verandert die persoon in een Superman (een echter superheld, niet een die je uit stripverhalen kent, hoe grappig!). Die persoon is enorm puur van harte, onschuldig en nederig als een kind, en met een kennis die hem in staat stelt te begrijpen wat uiteindelijk het simpele leven is, waar het enige dat wij vragen is om anderen lief te hebben zo veel dat het ‘pijn doet’ (in de woorden van Moeder Theresa van Calcutta). Die persoon is geascendeerd naar het niveau van de Grootmeester van Wijsheid. Dat is waarom het absoluut correct is om hen “Geascendeerde Meesters” te noemen.

Zij hebben zeggenschap over de Verlichte Macht die hen begeleid, en zij nemen missies aan om uit te voeren in hun heilige levens. Wanneer zij hun werk voor de mensheid veranderen (sommige taken worden aan hen toegewezen vanaf de Hoge en kunnen eeuwen en zelfs millennia duren) veranderen zij vaak hun naam, deze vervangend door een andere die, door hun vibratie, meer overeenkomt met het type opgave dat van hen gevraagd wordt door de Verlichte Gidsen.

Omdat hun lichamen subtiel zijn en gevormd uit etherisch materiaal (en in sommige gevallen astraal materiaal) kunnen zij elke vorm aannemen die zij kiezen, die gezien kan worden door sommige bevoorrechte Chelas of discipelen. De meest naaste discipelen van Hen zullen de volgende Geascendeerde Meesters worden wanneer het moment daar is, en de Geascendeerde Meesters die hen begeleidden zullen nog hoger opgetild worden, naar waar hun essentie een meer intensief en subtiel licht aanneemt, dichter bij de lichte substantie van de Meest Sublieme, die zit aan de rechterhand van respectievelijk de Vader-Moeder, Schepper en Onderhouder. De Vader vertegenwoordigt de Schepper Geest van alle materie, terwijl de Moeder de Creatie (de Natuur zelf) vertegenwoordigt, die constant evolueert in het doorgaande proces van verandering (vaak Moeder Natuur genoemd).

Met Vrede en Liefde,

Commandant Sohin van het Alfa Ruimteschip

Channeler: Cristian Won