Commandant Sohin van Alpha Ruimteschip

Commandant Sohin van Alpha Ruimteschip

Cristian Won, August 29, 2011


“Het menselijk wezen van Aarde zal spoedig de hoofdpersoon zijn om,- en wij kunnen zeggen dat hij dit al begint te bereiken – een ware evolutionaire sprong te maken die hem zal katapulteren naar de Hoogste Sferen waar een stoffelijk wezen naar toe kan gaan in dit door God gemanifesteerde Universum.”

De groeten van het Alpha Ruimteschip!

Wij hernieuwen vandaag de boodschappen die door Kris-Won werden doorgegeven, na een korte periode van interruptie. We weten dat veel mensen bij jullie op onze terugkomst wachtten. Zoals jullie kunnen zien loont alles waar je op wacht, wat waar, rechtmatig en gunstig is, de moeite. Er is altijd een reden voor alles, dus ook voor deze pauze; maar ik ga niet in details, als jullie het goedvinden.

Ik ben commandant Sohin uit het Sterren Ruimteschip Alpha en wij allemaal, onze bemanning en ik, zijn op een bepaald punt in de ruimte – die heel dichtbij is waar jullie zijn – totaal toegewijd aan een missie van vitaal belang, en wat meer, van buitengewoon belang zeg ik, zodat jullie allemaal de nodige en gepaste hulp krijgen om je bewustzijn te verheffen en je op een evolutionair niveau te brengen dat jullie nu moet bereiken, zoals bevolen door onze opperste Commander van onze Melkweg en ons Universum, welke zich steeds uitbreiden: God Zelf.

Feitelijk, is Hij het die de kleine wil van alle wezens stuurt, die verwikkeld zijn in dit Kosmisch drama, bezielde en niet bezielde(levenloos), intelligent maar ook met instinct, de geëvolueerde en schijnbaar Goddelijke als wel de jongeren met weinig evolutie.

Het menselijke wezen van de Aarde zal zeer spoedig de protagonist (hoofdpersoon) zijn om -en we kunnen zeggen, hij begint dit al te bereiken, – een ware evolutionaire sprong te maken die hem naar de Hoogste Sferen zal katapulteren waar een stoffelijk wezen naar toe kan gaan in dit door God gemanifesteerde Universum. Dit is wat wij in een woord noemen: “het Heilige Proces van Ascentie.”

We weten dat er velen bij jullie zijn die sceptisch blijven bij het feit dat we bij jullie aankondigen; anderen, die meer intuïtief zijn en misschien ook meer spiritueel ontwikkeld, voelen van binnen dat we werkelijk in een proces van Ascentie zitten, want hun ziel, die een intermediair voertuig is tussen het denken en de Zuivere Spirit is wat jullie werkelijk zijn, en communiceert naar jullie dit gevoel van veiligheid gemengd met de vreugde die jullie allemaal voelen – zit ik fout? – (Sohin glimlacht hier duidelijk bij)

Oh ja, en degenen die door de Vader-Moeder God zijn opgeroepen kennen deze specifieke sensatie goed en zij weten waar ik over praat.

Voor hen die helemaal geen communicatie voelen… geen enkele bekendheid hebben met wat ik zeg, dat komt gewoon doordat zij niet zijn voorbereid om deze grote sprong te maken; en dat is goed noch slecht, alleen dat zij verder zullen gaan om spiritueel, mentaal en emotioneel te groeien op een andere planeet, die nog met de Derde Dimensie is verankerd. Dat is te zeggen, ze zullen “de koers herhalen” zodat ze later kunnen doorgaan in een ander frame van ruimte-tijd, dat is alles.

De erfgenamen van deze Nieuwe Aarde die er aan staat te komen – heel spoedig (we zullen dit specificeren om jullie de hoop mee te geven die jullie waard zijn door jullie eigen verdiensten) – zijn hele oude zielen, velen die uit andere werelden komen dan deze maar die in Gaia’s matrix zijn geïncarneerd omdat ze vrijwillig gekozen hebben om deze ervaring te beleven zodat, behalve dat ze de unieke ervaring verkrijgen in dit Universum te leven, er ook voordeel was van hun aanwezigheid in jullie wereld om zo veel mogelijk aardse zielen als ze kunnen te helpen, gewoon door hun missie te vervullen door samen te werken met elkaar naar de voltooiing van het Meester Plan.

Het Meester Plan dat op zijn beurt onderverdeeld is in veel facetten van bijstand en samenwerking zodat alle levende wezens van Gaia uiteindelijk zullen slagen en niets of niemand kan voorkomen dat dit zich materialiseert op dit punt, een klein puntje maar een belangrijk punt van onze Galaxy.

En zo verlaat ik jullie nu terwijl ik je vertel dat we heel erg trots zijn op iedereen die met jullie samenwerkt, die aangeboden heeft om onze boodschappen te verspreiden, die van ons en van de strijders van Licht of andere Lichtwerkers, of andere vertegenwoordigers van het Licht.

Het Licht breidt zich uit, en wint grond op de duisteren, en daarmee, op alle donkere wezens die pochen met de duisteren te leven, alleen omdat ze nog niet de voordelen hebben ontdekt om te leven volgens de Kosmische Wetten, die de meest krachtige energie van het Universum rondbrengen: Liefde.

Liefde en Vrede,

Bron: Commandant Sohin

Channeler: Cristian Won

Vertaling: Winny