Commandant Sohin van Alfa Sterrenschip

Commandant Sohin van Alfa Sterrenschip

Cristian Won
21 december 2011


Groeten van het Alfa Sterrenschip!

Wij bevonden ons in talrijke situaties waarin wij moesten interveniëren in zaken met betrekking tot puur interne onderwerpen van de mensen van deze planeet, maar die, zonder onze tussenkomst, het proces van Ascentie voor jullie allemaal uitgesteld zou hebben in plaats van het te versnellen – dat is wat wij willen.

Om jullie een paar voorbeelden te geven, zijn wij tussenbeide gekomen bij de bescherming en het herstel van alle zeeleven (zeezoogdieren, vissen, schelpdieren, amfibieën, etc.) koraal (koraal riffen), zeemineralen en, boven alles, de onderwatermensen die in een aantal gebieden van jullie oceanen en zeeën leven.

Onze acties waren nodig na een aantal zeebevingen die onder de wateren van Gaia plaatsvonden, en ook, helaas, na het ongeval dat ongeveer één jaar geleden plaatsvond in Japan, waarbij enorme hoeveelheden hoogradioactief materiaal in het water vrijkwamen. Dat zou de wateren en de vis in een grote straal om de Japanse Zee besmet hebben. Het resultaat daarvan, als wij niet ingegrepen zouden hebben, zou vernietigend geweest zijn voor veel zeeleven.

Een ander voorbeeld van onze acties om de natuurlijke habitat te beschermen, was de reiniging van jullie atmosfeer. Wij hebben de dodelijke gassen verwijderd die degenen die nog steeds in het duister verblijven, in de onderste lagen van de atmosfeer hebben achtergelaten. Jullie zijn dat “chemtrails” gaan noemen. Wij hebben ook met spoed ingegrepen in bepaalde gevallen waar vulkanen grote wolken rook en as uitstootten die zich gevaarlijk verspreidde over steeds grotere gebieden van jullie luchtruim, daarbij chaos creërend op alle dichtbij zijnde vliegvelden.

Wij hebben ook gehandeld, in samenwerking met onze Aardse bondgenoten, bij de vernietiging van vele bunkers die gebouwd werden door de occulte machten van de Duisteren. Zij hadden die voorbereid in het geval zij daar moesten schuilen na een nucleaire ramp of een enorme oorlog tussen vele landen van jullie wereld. Dat is iets dat wij tegen elke prijs voorkomen zouden hebben, zoals wij dat in het verleden gedaan hebben in de periode die door jullie de “Koude Oorlog” genoemd werd. Toen was er grote militaire spanning tussen de twee machtigste regeringen van die tijd: de Verenigde Staten en de Sovjet Unie.

Het belangrijkste probleem op dit moment ligt binnen de economische moeilijkheden waaronder een enorme meerderheid van families in alle landen lijden, en het gebrek aan werk onder vele mannen en vrouwen, van wie velen nooit moeilijkheden tegenkwamen bij het vinden van werk en het verdienen van een inkomen voor hun families. Dit heeft een enorme sociale crisis op globaal niveau gecreëerd.

In het licht van deze situatie moeten wij jullie zeggen je geen zorgen te maken, binnenkort zal alles veranderen, en jullie zullen een nieuw niveau op wereldschaal binnengaan, waarin al jullie financiële systemen zullen veranderen. En niemand, en wij herhalen, geen enkele inwoner van jullie planeet zal honger lijden, of lijden onder enige andere tekorten. Wij garanderen jullie dat, jullie Broeders van de Sterren.

Niettemin moeten jullie door het noodzakelijke proces gaan om ervoor te zorgen dat de sociale transformatie op wereldwijde schaal doorgaat. Maar verlies je hart niet, [zeg ik tegen] degenen onder jullie die terneergeslagen en ongerust zijn over jullie persoonlijke situatie. Jullie hoeven niet lang te wachten om in jullie leven en dat van jullie geliefden een ideaal leven te zien waarvan jullie nooit hadden durven dromen!

Met deze woorden van aanmoediging en vertrouwen willen wij vandaag afscheid nemen, maar niet voordat wij jullie eraan herinnerd hebben dat jullie voor niets bang hoeven zijn, omdat God, jullie Vader en Moeder, jullie nooit meer zal laten lijden dan jullie aankunnen. In moeilijke momenten, moet men zich zijn Schepper herinneren, en zijn blik naar Hem/Haar richten en Zijn/Haar schepsels, die weten hoe zij jullie snel hulp moeten sturen.

Dit zal plaatsvinden wanneer het lijkt dat alles verloren is.

Bid, mediteer met je innerlijke wezen – dat jullie echte leiding geeft, en vind, in plaats van het verliezen van geloof en vertrouwen, de vrede en veiligheid van jullie innerlijke connectie met Hem/Haar die alles weet en alles is.

Met vrede en liefde,
Commandant Sohin

Channeler: Cristian Won
Vertaling: Puk