Cristian Won channelt Ashtar Sheran

Ashtar Sheran

Cristian Won
13 juli 2011

“Siriërs, Orionners, Plejadiërs, Zwanen, Andromedanen en nog veel meer galactische broeders willen graag bij jullie allen zijn, willen jullie ondersteuning geven en je helpen (zonder twijfel) bij het proces van Ascentie, zoals bepaald en ontworpen is door de Verheven Wezens die het gepland hebben.”

Ik ben Ashtar Sheran en ik schrijf om jullie te vragen sterk te zijn en om te proberen onpartijdig te blijven bij gebeurtenissen die nog in 2011 zullen worden voortgebracht. Dit zou niet verrassend moeten zijn, daar het bijna 2012 is, waar zoveel over gehoord en gesproken is.

In een levend organisme, moet een organisme altijd door een crisis daarvoor zijn gegaan. voordat er genezing tot stand kan worden gebracht

Gaia, die ook een levend en intelligent organisme is, maar met een spirituele evolutie die zo hoog is, welke jullie niet kunnen begrijpen, ook zij moet in 2011 nog door een fase gaan van beproevingen, voordat zij wordt geheeld, en die heling vindt plaats op 21 december 2012.

Lijd niet om alles dat jullie zien, daar deze acties bevolen worden door de Hoge naar de mensheid van deze planeet en naar alle levende wezens die haar bewonen, zodat zij dit proces van zuivering volbrengen. Het zal, alhoewel kort in tijd, van ongewone sterkte zijn in bepaalde delen van de wereld.

Zo dat Gaia, haar prachtige planeet, niet hoeft te worstelen met de nadelige schade van de mens zelf, zij zijn Haar cellen; een proces van transmutatie zal nodig zijn zodat Zij, Gaia kan heel worden.

Maar, Zij houdt zoveel van jullie dat Zij veel effecten zal bedwingen die gepland waren, zodat haar ‘kinderen’ niet zo veel hoeven te lijden.

De vermindering van de schade die in haar stoffelijke wereld gedaan werden, zal ons reddingswerk lichter maken, zodat wij in staat zullen zijn om veel van onze troepen te gebruiken, die taken hebben die ontworpen zijn om het ontwaken van bewustzijn te bevorderen voor meer mensen, zij zijn – zoals jullie heilige boeken zeggen – de Koningen van Schepping, dat heeft betrekking op hun oppergezag over ander leven op de planeet, dankzij de intelligentie waar zij mee zijn begiftigd.

Siriërs, Orionners, Plejadiërs, Zwanen, Andromedanen en nog veel meer galactische broeders en zusters willen graag bij jullie allen zijn, willen jullie ondersteuning geven en jullie (zonder twijfel) helpen bij het proces van Ascentie, zoals die bepaald en ontworpen is door de Verheven Wezens die het gepland hebben.

Ik stuur daarom deze boodschap aan jullie om sterk te zijn en verenigd te blijven en samen in het gezicht van gebeurtenissen te staan die in sommige delen van Aarde’s geografie worden aan de gang gebracht.

Blijf stevig geworteld in jullie Innerlijke Wezen, en dat zal jullie kalmte en vertrouwen geven die jullie op dat moment nodig zullen hebben.

Ik spreek met jullie in vrede en broederschap,

Bron: Ashtar Sheran

Channeler: Cristian Won

Vertaling: Winny