Alfa Sterrenschip – Galactishe Federatie van Licht

Alfa Sterrenschip – Galactische Federatie van Licht

Channeler: Cristian Won
1 maart 2010

Groeten van Sterrenschip Alfa!

Wij van het Alfa Sterrenschip hebben de laatste paar dagen intense momenten beleefd, zoals wij jullie al vertelden in onze vorige mededeling. De puurste, hoogste sublieme energie van Liefde omhult de gehele planeet onder haar meevoelende en allesomvattende mantel, en laat haar hemelse aanwezigheid doordringen tot in al Gaia’s uithoeken. Deze prachtige goddelijke energie, die puur spiritueel licht is, dringt door in de gehele fysieke, astrale, mentale en oorspronkelijke structuur van onze planeet, een geleidelijke verfijning bereikend en al het fysieke en subtiele materiaal verhogend dat zich daarin bevindt.

Ik heb in mijn vorige boodschap al verteld dat de tijden niet komen, ze zijn er al. Alles gebeurt volgens een goed uitgedacht plan door de Wezens die de leiding nemen in het sturen van het lot van de werelden. Daarom, is het moment waarin je nu leeft mijn dierbare broeders en zusters, het meest gunstige voor deze energie van de meest sublieme Liefde om zich te vestigen over, op en binnenin het interieur van moeder Gaia, en elke cel van de planetaire Logos [wereldziel] en haar fysieke manifestaties te doordringen.

Zo veel mensen in de wereld zijn gretig en gemotiveerd door hun verlangen naar kennis, naar het ontvangen van nieuws en ontwikkelingen die wij doorsturen! Dat geeft ons veel bevrediging, omdat er elke keer meer en meer familie van de Aarde geïnteresseerd is in het volgen van onze boodschappen – zowel die van het Alfa Sterrenschip als die van onze bondgenoten, die ook bijdragen aan hetzelfde werk in het naar jullie communiceren van onze gecombineerde voortgang in het herstellen van de morele en spirituele waarden die helaas verloren zijn gegaan. Er is besloten dat het zo zal gaan tot ons Eerste Contact plaatsvindt. Daarna kunnen wij jullie kunnen helpen sneller vooruit te gaan, als de sluier van de illusie van jullie vermeende afgescheidenheid van alle andere wezens in de kosmos wordt opgelicht van elk van jullie.

Weet dat jullie, broeders en zusters van de Aarde, niet gescheiden zijn van andere wezens die de werelden en sterren van dit uitgestrekte Grootse Universum bevolken. Wij zijn allemaal cellen van dezelfde Kosmische Moeder, en terwijl wij ons constant bewust zijn van die eenheid, beginnen jullie net een aantal glimpen van deze eenheid op te vangen tijdens sommige momenten van mystieke extase; terwijl je in beschouwing bent of in diepe meditatie. Wanneer je je naar binnen keert, op een kalme plaats waar je leeft, in je meditatieruimte of omringd door natuur, focus dan op de eenheid die bestaat tussen alle levende wezens op Aarde en het gehele Universum. Maar beleef het; wordt je diep bewust van onze familierelatie, van onze innerlijke verbinding, en laat de uit deze ervaring voortvloeiende energie, die broederlijke Liefde naar alle wezens is, in je doordringen en je gehele Innerlijke Wezen verlevendigen.

Als dit eenmaal is gedaan, straal deze subtiele vibratie dan vanuit je spirituele hart naar het centrum van je borst, en breidt het uit naar subtiele uitbarstingen van liefde (je kunt deze uitbarstingen visualiseren in een licht roze kleur om je te helpen hen sterker te manifesteren) naar alle wezens om je heen, mensen, Devas, Elementalen, dieren, bomen, planten, en tot slot, het hele web van leven waarmee zij verbonden zijn. Je kunt ontspannende muziek draaien om het moment op de juiste manier te begeleiden, of misschien luister je liever naar het geluid van een beek of de golven van de zee of de vogels. Je zult zien dat de gezangen van vogels een magisch effect op je geest hebben, die je kan ontspannen en je verzachten. Daarnaast kan het luisteren naar hun lied je innerlijke deuren openen en je helpen om een zeer diepe en betrokken staat te bereiken.

Anderen willen misschien liever in stilte en rust mediteren, zonder enig geluid, ondergedompeld in de schoonheid van de diepste stilte, omdat zij vinden dat een melodie of muziek van buitenaf hen afleid en verwijderd van hun innerlijke wereld. Elke methode is prima, het hang allemaal af van de manier waarop men afstemt op zijn of haar innerlijke realiteit. Kies simpelweg het systeem dat jou het beste helpt om je naar binnen te keren.

Boeddha was de mens die de grootste diepte in zijn meditatie bereikte, en is een model voor miljoenen mensen geweest die in zijn voetsporen wilde treden om zelf verlichte wezens te worden.

Besteed elke dag wat tijd om jezelf af te zonderen van je dagelijkse klusjes en afleidingen zoals televisie of kletsen met familie en vrienden. Dompel jezelf onder in de rijke diepten van je innerlijke Zelf. In eerste instantie kun je denken dat je je tijd verspild, omdat je wellicht geen grote mystieke ervaringen bespeurd. Maar je moet het tijd geven, en geduldig doorzetten in je dagelijkse meditatie. Ik verzeker je dat als je het regelmatig doet, je op korte termijn de resultaten zult zien en je meer tevreden zult voelen, gelukkig en zelfverzekerd.

Velen van jullie begrijpen jullie rol in de mensheid niet – jullie missie in het leven – en dat maakt dat je je hopeloos voelt. Regelmatige meditatie met je innerlijke wezen zal je helpen je werk te begrijpen en wat jouw beste aandeel zal zijn om te helpen je wereld te verbeteren. Verwacht niet van ons dat wij het zullen onthullen, als jij dit zelf kunt ontdekken diep in je innerlijke wereld. Anders zul je moeten wachten tot ons Eerste Contact, en zul je kostbare tijd verloren zijn die je zou kunnen helpen in de Ascentie van je wereld.

Je zult veranderen naar wat de Aarde met spoed nodig heeft tijdens deze momenten: volwassen en ervaren Lichtstrijders, die jullie zullen worden nadat de Meesters van Wijsheid hun broeders en zusters zullen leiden op de weg naar de ontdekking dat wij allen Een zijn, in de Liefde en het unieke bestaan en souvereiniteit van de Almachtige God.

Met Vrede en Liefde

Channeler:  Cristian Won