Alfa Sterrenschip – Galactische Federatie van Licht

Alfa Sterrenschip – Galactische Federatie van Licht

Channeler Kris-Won
7 maart 2010

Groeten van Sterrenschip Alfa!

Tegen diegenen die snelle resultaten verwachten in onze vooruitgang bij het wegnemen van de duisternis op Moeder Aarde, die wachten op anderen die al het werk doen dat nodig is om de pogingen van de duisteren af te kappen om hun overheersing en macht over de mens te behouden, zeggen wij dat de Nieuwe Aarde niet voor degenen is die een betere wereld wensen terwijl zij zelf tegelijkertijd lui zijn en geen enkele inspanning verrichten om die nieuwe wereld waar te maken en werkelijk te materialiseren op het fysieke vlak. Deze idyllische wereld bestaat reeds op het astrale vlak, omdat dingen voordat ze materialiseren op het fysieke materiële vlak, hun vorm aannemen op het astrale vlak, en daarvoor zelfs op het mentale vlak – en daarvoor op het causale vlak, en zo verder. Waarom is dat? Omdat de Wil van God als eerste materialiseert op de hoogste vlakken, die wij de ‘hemelse vlakken’ zouden kunnen noemen, waar de Enige verblijft die de puurste Geest is van het multidimensionele wezen, dat de mens is. Daarna dalen de plannen van de Schepper geleidelijk af tot ze materie zijn, alsof ze door de lagen van een ui gaan, startend aan de binnenkant en uiteindelijk de buitenste laag bereikend, die de dichtste van de zeven lichamen is waaruit de mens bestaat.

Welnu, wij hebben deze vooruitgang naar een nieuwe wereld en de nieuwe mensheid is reeds realiteit in de zes interne lichamen van de mens, die corresponderen met de zes omhullende vlakken met inbegrip van het fysieke vlak die, van de hoogste tot de laagste dichtheid bestaan uit: het astrale vlak, het mentale vlak, het causale vlak, het boeddhistische vlak, het atmische vlak [betekent Ziel in het Sanskriet] en het vlak van de Enige of het hemelse vlak. Deze zes vlakken leven al in die verlichte en schitterende nieuwe werkelijkheid, die zich ook moet materialiseren op het fysieke vlak of de buitenste laag van de “ui”, om deze vergelijking nog even aan te halen.

Voor de verhoging van jullie driedimensionale fysieke/materiële werkelijkheid, is het ook noodzakelijk voor de inheemse mens van de planeet om de vibratie naar een hogere, nieuwe dichtheid te brengen. Anders zouden wij, die jullie bezoeken vanuit de ruimte om jullie te helpen verhogen naar een nieuwe dimensie, inbreuk maken op jullie “vrije wil”. Het is niet mogelijk voor ons alleen om jullie kwantumsprong aan te drijven. Jullie medewerking is ook noodzakelijk, die wij van sommigen van jullie al hebben (al diegenen die zich hebben aangeboden, zij weten wie zij zijn en op welke manier zij kunnen deelnemen aan deze taak om de mensheid te verhogen). Echter, er zijn er nog steeds veel onder jullie die zijn opgeroepen ons te helpen de mensheid te verhogen vanuit hun “slaap” naar hun nieuwe bewustheidfase, maar zij volharden in de afleiding van de wereld van dichte materie. Zelfs terwijl vele van hen geloven in het bestaan van oudere broeders van andere werelden, blijven zij “slapende” en spelen met het speelgoed van de fenomenale en misleidende wereld van materie, en blijven het spel spelen met de duisteren zonder ons te ondersteunen, wij die juist zijn gekomen om jullie te beschermen tegen de klauwen van deze terrein verliezende en speculerende troepen.

Wat zij doen is zo onlogisch en dom, zoals een kind dat er op staat met andere kinderen te spelen die niet naar school willen ondanks het feit dat zijn moeder en vader het kind naar school sturen om te leren wat nodig is om een cultureel en verfijnd persoon te worden dat de samenleving op enige manier kan helpen. Maar dat kind heeft oudere broers die weten dat het kind zijn te lessen niet heeft geleerd, en dus gaan ze naar de plaats waar het kind met die andere kinderen speelt die niet willen leren. Zij redden het kind van zijn onkunde en leggen aan hem uit dat het beste ding dat hij van het leven kan leren om een ideale en geschikte bewoner te worden is door naar school te gaan en de aanwijzingen te volgen van hun moeder en vader, omdat de ouders van het kind dezelfde zijn als die van zijn oudere broers.

De mensheid die nu op dit Aardoppervlak leeft is net zoals dat kind, en moet nu besluiten of zij willen blijven “spelen” of dat zij het besluit willen nemen het gegeven advies van zijn oudere broers te volgen, en daarmee de liefdevolle en wijze aanwijzingen van zijn moeder en vader te volgen die alleen over hun kind waken zodat het groeit en wordt opgeleid op de goede weg.

Vele van jullie raken ontmoedigd omdat jullie beweren niet te weten hoe je kunt bijdragen in het overkomen van de huidige situatie waarin jullie leven en om te genezen. Het is noodzakelijk dat deze persoon voordat de genezing plaatsvindt door een fase moet gaan waarin de symptomen erger worden en waarin er een “piek”moment is van meer pijn en lijden voordat het organisme terugkeert naar haar natuurlijke staat, een staat van niet ziek zijn. Dat is waarom jullie geduldig moeten zijn en moeten wachten tot Gaia, die ook een levend organisme is dat door dezelfde crisis gaat voorafgaand aan “genezing”, haar optimale staat bereikt van genezing of gezondheid nadat ze zichzelf heeft bevrijdt van de virussen en bacteriën die haar gezondheid hebben ondermijnd. Wanhoop niet, want de hemelse dokter heeft de noodzakelijke medicatie al voorgeschreven zodat haar lichaam zich kan herstellen en gezond en sterk kan worden.

Breng jezelf niet in een stresssituatie denkend dat je moet bijdragen aan de planetaire genezing, die grote reddingsacties ondergaat; van jou wordt niet gevraagd grote daden te doen om menselijke Ascentie te bereiken. Je moet alleen gaan zitten en naar binnen gaan om jezelf intern te verbinden met het Goddelijke Plan, en je zult zonder hulp van buitenaf in staat zijn te weten hoe je kunt meewerken met ons om de Nieuwe Aarde te manifesteren. Iets eenvoudigs doen zal genoeg zijn, omdat als jij en een ander mens en nog een ander mens die ontwaken op een eenvoudige manier samenwerken, maakt niet uit hoe klein het is, dan zullen wij ons doel bereiken in het definitief afnemen van de kracht van de duistere machten die jullie al zo lang hebben gedomineerd. Zij zullen de mensen die op deze planeet leven en die in vele grotere aantallen aanwezig zijn dan zijzelf niet langer kunnen misleiden, omdat zij maar een handvol mensen vertegenwoordigen in vergelijking met de wereldbevolking.

Blijf ons volgen via de vele kanalen die wij gebruiken om jullie onze informatie te sturen. Volg ons advies, stop niet met het lezen van onze boodschappen en werk mee op de manier waarvan je van binnen voelt dat die voor jou goed is en waardoor je kunt bijdragen aan deze nieuwe staat waarin de planeet Aarde en alle wezens die op haar wonen zullen leven.

Met Vrede en Liefde

Channeler: Kris-Won