Alfa Sterrenschip – Galactische Federatie – 2010

Alfa Sterrenschip – Galactische Federatie

Gechanneld door: Kris Won
January 2, 2010

Groeten van het Sterrenschip Alfa!

Wij hebben al een aantal keren gezegd dat de situatie in 2010 moeilijk zal zijn, gezien van een fysiek standpunt, maar wel een die zeer bevredigende is en van grote innerlijke ontwikkeling voor al diegenen van jullie die werken voor de planeet en de op haar levende wezens.

Zelfs als er bepaalde planetaire gebeurtenissen zullen voorkomen in specifieke plaatsen, moet je je niet laten verontrusten of jezelf terugtrekken uit je werk gedurende deze tijden van wereldwijde veranderingen. Wij verzekeren je dat je niets zal overkomen omdat wij elk van jullie in de gaten houden, zodat wanneer je in gevaar zou verkeren wij onmiddellijk naar je redding komen. Met sommige van jullie is er al eerder contact geweest, zelfs als je je dat niet bewust herinnert, of het feit dat sommige microchips zijn geïmplanteerd in bepaalde delen van je lichaam – en wij vinden dat het beter is de locatie daarvan niet te onthullen – zodat wij je kunnen vinden op elk moment dat wij je nodig zouden hebben. Je moet dit op geen enkele manier zien als een verlies van je vrijheid of intimiteit, omdat de intentie alleen is om je snel te kunnen helpen wanneer je het nodig hebt, of om elke vorm van assistentie aan te bieden aan jou of iemand dicht bij je.

Er zijn mensen op jouw planeet (Aarde) die een staat van grote spirituele ontwikkeling hebben bereikt, en dat is een grote bevrediging voor ons die ons trots maakt op jullie omdat wij weten dat je niet in een ideale omgeving verkeert om een spiritueel leven te leiden. Niettemin, is het Licht in sommige zielen zo krachtig dat het de duisternis verdringt die probeert je gedachten en gewoonten binnen te dringen. Via jullie latente psychische krachten, verbeteren en vergroten wij het Licht in jullie, maar wij kunnen geen verkeerde beslissingen van jullie ongedaan maken omdat het nodig is voor jullie te leren door beproevingen en fouten. En het maakt niet uit welke fouten je maakt, het wordt altijd veroorzaakt door een gemis van een verbinding met je innerlijke Zelf. Jouw innerlijke Zelf zal je altijd direct naar het juiste pad leiden. Daarom is het van groot belang dat je verbonden blijft, als het niet constant is dan in ieder geval vaak, met je innerlijke bewustzijn. Dit zal ervoor zorgen dat je de juiste beslissingen neemt en het juiste pad kiest op elk moment.

Wij doen vanaf ons sterrenschip alles wat we kunnen om je te helpen meer van dat innerlijke Licht uit te stralen, en met veel van jullie is dit gemakkelijk. Echter, in sommige gevallen maakt het ego of de persoonlijkheid van de persoon waarmee contact is ons werk moeilijk, waarbij van ons verwacht wordt dat we geduldig zijn en wachten tot die persoon wat werk aan zichzelf heeft gedaan en dat hij/zij een meer nederige houding heeft, of een zachtere en meer goedaardige houding. Dit zijn de twee grootste belemmeringen die wij in ons werk tegenkomen. In elk geval is onze assistentie altijd beschikbaar voor jullie en als onze bijdrage niet het verwachte voordeel oplevert, dan is dit omdat er een bewuste of onbewuste blokkade is bij de persoon die wij proberen te helpen. Daarom moet je je egoïstische interesses achter je laten, zoals de wens om beter te zijn of om aanbeden te worden, en je werk stil op de achtergrond te doen als dat mogelijk is. Zoals de Meester 2000 jaar geleden zei, “Zodat je linkerhand niet weet wat de rechterhand doet”, dit is wat het werken voor het goede van alles betekent, voor het Evolutionaire Plan van Moeder Aarde, zonder erkenning te willen. Jouw enige motivatie zou moeten zijn om jouw “zandkorreltje” bij te dragen. Ja, het is maar een zandkorreltje, maar één hier en één daar en een andere verderop zal een hele succesvolle missie creëren en ons planetaire reddingswerk zal zijn vruchten afwerpen. Hoe meer van jullie onzelfzuchtig jullie hulp aanbieden in het bereiken van dit Goddelijke Plan, hoe groter de mogelijkheden voor succes zullen zijn en hoe hoger het niveau dat kan worden bereikt.

Ga door met je werk zonder iets terug te verwachten, want als je kunt leven op een schone, onvervuilde planeet, vrij van de tegenstand van machten die je onder controle hebben gehouden voor duizenden jaren, zal dat een beloning zijn die groot genoeg is! En die dag, geloof ons, is niet ver weg.

Met de hulp van jullie allemaal en met jullie medewerking, zullen wij ons streven bekroond zien met succes!

Met Liefde en Licht van het Sterrenschip Alfa.

Kanaal: Cristian Won