Alfa Sterrenschip – Galactische Federatie – 2010

Alfa Sterrenschip – Galactische Federatie

Gechanneld door: Cristian Won
January 14, 2010

Groeten van Sterrenschip Alfa!

Wij zijn hier meer dan trots om te bewijzen met hoeveel zorgvuldigheid en toewijding een aantal zielen op de planeet zichzelf gehaast hebben zodat de boodschappen die wij jullie sturen kunnen worden vertaald en gepost op het internet. Op deze manier kunnen veel meer mensen in meer landen ze lezen in hun eigen taal. Dit is een voorbeeld hoe veel mensen op deze planeet actief samenwerken om hun broeders te helpen met hun spirituele evolutie. Dit demonstreert dat zij dit allemaal doen uit vriendschap in het algemeen, niet alleen voor bewoners in hun eigen landen, maar voor de gehele mensheid zonder verschillen te maken in geloof, ras of nationaliteit. Dit is een transcendentale stap in de geschiedenis van de mensheid, en zij zijn degenen die met ons samenwerken, die de geschiedenis schrijven die jullie nakomelingen zullen lezen in hun boeken; zij smeden het nu, met hun on-egoïstische acties, voor het goede van alle mensen.

Wij zijn ons bewust van de grote rol die onze assistenten op Aarde leveren, en zonder hun zou het voor ons niet mogelijk zijn de missie uit te voeren die aan ons is toevertrouwd. Dus, zelfs als je het niet weet, jullie Aardse broeders danken veel aan jullie; zij weten dat nu niet, maar zij zullen het allemaal te weten komen wanneer zij in de toekomst de kronieken lezen van de Grote Verandering die de mensheid op deze planeet had. Weet dat zij die ons nu helpen, de tijd die zij wijden aan de informatie die wij aan hen uitdelen om aan jullie te verspreiden, voor ons onschatbaar is. Als je blijft werken op hetzelfde tempo dat je nu hebt, zonder verminderde intentie of beschikbaarheid in de toekomst, is het voor ons mogelijk om jullie te garanderen dat de verandering naar een nieuw tijdperk op Aarde een succes zal zijn. Ja, een nooit eerder voorgekomen succes dat de mensheid nog niet gezien heeft in het verleden.

De sprong die je binnenkort gaat maken staat niet in vergelijking met elk ander feit dat gebeurd is in het verleden, en het moet op deze manier gaan, zodat je het jezelf mogelijk maakt om je staat van bewustzijn naar een andere dimensie te muteren. Daarom is het zo belangrijk dat zij die hebben besloten met ons samen te werken, alles geven, zonder te beknibbelen op intentie en beschikbare tijd, om deze overgang van een oude dimensie naar een nieuwe mogelijk te maken. Wij schetsen een horizon vol voordelen voor jullie allemaal, die jullie lichamen en zielen meer perfect zullen maken, of wat hetzelfde is, je zult dichter komen bij het Grote Verheven Wezen dat jullie God noemen.

Als een wezen dichter bij perfectie komt, worden meer goddelijke karakteristieken ontwikkeld in dat wezen; zijn lichaam zal elke keer lichter, stralender en mooier worden. De meest geëvolueerde wezens van het Universum zijn zo mooi dat er geen woorden zijn om hen te beschrijven. Zij zijn zeer dicht bij God, zo dicht dat zij zichzelf met Hem kunnen laten samensmelten als zij dat zouden willen; echter zij verkiezen vrijwillig om andere wezens te assisteren die laag op hun evolutionaire schaal staan, met voor zich de prachtige en onverbeterlijke optie van het Een worden met Alles, en zij genieten voor eeuwig van deze eindeloze schoonheid. Zij zijn degenen die de meer belangrijke beslissingen nemen over de bestemming van ‘Omgevingen’ en van de ontelbare wezens die in hen integreren. Zij zenden Hun beslissingen aan andere wezens van dezelfde extreem hoge spiritualiteit, puurheid en goedheid, die op hetzelfde moment de rol spelen van boodschappers, die ons op hun beurt de missie sturen die wij moeten uitvoeren binnen de grote puzzel die het Universum is, de Schepping.

Wij zijn zeer vastberaden, dus onze acties zijn van een absolute onfeilbaarheid, om de voorkomen dat er op een of andere manier een fout in kan sluipen. En onze intentie wordt niet gemotiveerd door trots of door elk ander gevoel van zelf-interesse, maar door het feit dat wij onze God de Schepper zo liefhebben, dat wij hem wilen eren en plezieren zo veel als mogelijk, zelfs in de kleine details, omdat alles belangrijk is. Je zult je realiseren en het begrijpen wanneer je kunt bevatten dat alles met elkaar samenhangt, en dat iedere actie, zo klein als die mag lijken, consequenties heeft die samenhangt met andere. Dus, om je een voorbeeld te geven, als je goed zorgt voor je auto, hem schoonhoudt, smeert en zijn onderdelen in goede staat houdt; dan zou dat ervoor zorgen dat de andere onderdelen die op de een of andere manier met hen verbonden zijn ook goed zullen werken. Dat alles zorgt ervoor dat de hele performance van de auto optimaal zal zijn.

Als je hierover mediteert, dan zul je begrijpen waarom wij hier zijn om jullie te helpen, dan zul je begrijpen waarom jouw medewerking zo belangrijk is voor ons en waarom de enige garantie voor succes ligt in de keuze die sommigen van jullie gemaakt hebben. Namelijk om tijd en intentie te investeren door met ons samen te werken zodat wij de wereld kunnen veranderen.

En de enige manier om de wereld te veranderen, is om de manier van denken te veranderen van ’s werelds mensheid. Dus voor ons om dit voor elkaar te krijgen, is het nodig dat we de geest van sommige mensen hebben beïnvloed zodat zij het internet konden creëren, dat een fysiek vlak is van wat wij werkelijk zijn in jullie innerlijke wereld (internet=binnenkant). Het internet traint je om jezelf te verbinden met anderen en informatie uit te wisselen die mensen meer bewust maakt van zovele factoren die de duistere krachten je niet willen laten weten. Dat is waarom het internet een hoop schade aanricht bij de mensen die de waarheid verborgen willen houden. En het is voor ons een buitengewoon efficiënte manier om jullie geïnformeerd te houden over wat wij stap voor stap doen en van wat we hierna gaan doen. Wanneer je gedachten kunt uitzenden en ontvangen direct van de ene geest naar de andere, heb je niet langer internet nodig, dan zul je kiezen voor meer bruikbare en geraffineerde communicatiekanalen.

Maar laat ons in de tussentijd deze manier gebruiken om zeer belangrijke en noodzakelijke informatie naar jullie te zenden om de verandering mogelijk te maken die jullie net zo graag willen als wij. Tenminste, jullie die weten van ons bestaan en werken voor een leven in een betere wereld.

Met Liefde en Vrede.
Sterrenschip Alfa.

Kanaal: Cristian Won