Alfa Sterrenschip – Galactische Federatie – 2010

Alfa Sterrenschip – Galactische Federatie

Gechanneld door: Cristian Won
January 9, 2010

Groeten van het Sterrenschip Alfa!

Miljoenen jaren zijn gepasseerd sinds de eerste levensvorm op deze planeet werd geïntroduceerd door onze voorouders. Gedurende deze lange tijd, heeft evolutie erop toegezien dat wezens zich voortdurend muteerden en aanpasten aan een betere natuurlijke omgeving, evenals het toezien op hun primaire overlevingsbenodigdheden.

Een van de resultaten hiervan, en de meest spectaculaire, is de evolutie van de mens, vanaf de eerste “mensachtige” tot aan de huidige mens. Dat is ongetwijfeld het meest trancedentale wonder dat God verricht heeft op deze planeet. Eindeloze discussies zijn gevoerd over de oorsprong van de mens, of het de aap was of dat de mens werd gemaakt volgens de Bijbelse leer, “als een evenbeeld en gelijkenis van God”.

En wat denk jij, als gewone lezer, dat de waarheid is?

Interpretaties van de werkelijk zijn in grote getale aanwezig, maar de Waarheid is er maar een. Er zijn geen twee Waarheden; er is er maar één. En de Waarheid van de oorsprong van de mens op deze planeet is dat hij naar deze wereld werd gebracht vanaf zeer verre en afgesneden locaties van de Melkweg. Degene die gelooft dat de mens op deze planeet is ontstaan vergist zich. Daarom is het onwaarschijnlijk dat hij zich heeft geëvolueerd vanaf een ander levend wezen als de aap, zoals de verdedigers van de Darwin Theorie beweren. Als mensen van de aap geëvolueerd zouden zijn, waarom zouden er dan witte, zwarte, gele of rode menselijke rassen bestaan? Waarom zou er zo’n grote variëteit zijn niet alleen in rassen, maar ook in talen, culturen en gewoonten? Jullie werden gebracht uit andere Melkweg locaties, zoals jullie dit sterrenstelsel noemen, en jullie werden verdeeld over verschillende locaties van de aardkorst, sommigen naar hoge bergen, anderen naar vruchtbare valleien en weer anderen naar de randen van meren, zeeën en oceanen.

Ik ga hier niet teveel over uitweiden, maar ik wil je vertellen dat zelfs terwijl de oorspronkelijke intentie was dat jullie in vrede samen zouden leven, dat inhaligheid en ambitie in de mensen de eerste pogingen tot gevechten tussen verschillende groepen veroorzaakte, en soms tussen stammen van dezelfde oorsprong, namelijk dezelfde raciale wortels. Als consequentie daarvan, werden duidende mensen afgeslacht en kwamen er rijken die hun horizon bereikten en toen geëlimineerd werden door andere beschavingen. Wij zijn stille getuigen geweest van deze verdrietige en soms tragische confrontaties, maar wij konden niet tussenbeide komen omdat er een Kosmische Wet van Vrije Wil bestaat, die het alle mensen van alle werelden toestaat om hun eigen bestemming te bepalen, of het nu een wijs besluit is of niet, of zelfs foute besluiten met fatale consequenties.

De wereld zoals jullie die vandaag kennen is de vrucht van de gekte van een paar mensen die hun politieke en economische macht misbruikt hebben, en ze zal door een verandering gaan die tot op heden ongekend is. Het zal voor jullie leiden tot een evolutionaire sprong van de 3e Dimensie naar de 5e zonder door de 4e te hoeven gaan. Wanneer je deze evolutionaire sprong naar de 5e dimensie eenmaal gemaakt hebt, zal niets wat je nu kent nog hetzelfde zijn, niets! Je zult zien hoe je psychische faciliteiten zich ontwikkelen tot onvoorstelbare niveaus (zoals de gaven die sommige wezens in jullie geschiedenis hadden, maar een paar van hen werd toegestaan enorme taken te vervullen zoals de constructie van de drie piramiden in Egypte). De manier waarop tijd gemeten wordt zal zeer verschillend zijn van die we nu gebruiken waarin je leven vol zit met bedenken hoe je ermee om moet gaan om te overleven…. Angst zal je niet meer naar de keel vliegen en dat zal de weg vrijmaken om anderen te vertrouwen in plaats van de concurrerende gevoelens die je nu hebt.

Je zult daarvan getuige zijn en van nog veel meer. Om dit doel te bereiken, zullen wij samenwerken – jullie met onze hulp, jullie broeders van andere planeten samen met jullie broeders van de Binnen – Aarde die in vrede en harmonie geleefd hebben voor ongeveer 2.000.000 jaar. Om dit te bereiken moeten wij als een team samenwerken, en onze missie zal worden uitgevoerd omdat dit de wil van God is. De krachten die tegen de wil van God werken, zullen worden verslagen op dezelfde manier als de oude beschavingen die we hiervoor noemden. Zij zullen hun vruchteloze dromen zien falen, dromen van grootsheid en tegenwerking van de massa. Slechtheid zal niet zegevieren, geloof ons; duisternis zal niet aanhouden, omdat er niets hogers is dan de Vader Schepper en zelfs als er confrontaties mogen zijn en sommige wezens zullen rebelleren tegen de Wet die tot stand gebracht is door het Superieure Wezen, op het einde zullen zij verliezen – hier en in elke bewoonde plaats in de Melkweg en het Universum.

Op deze manier zul je snel je dromen waarheid zien worden, waarin wij hand in hand werken om een Nieuwe Wereld te creëren waar iedereen zal leven in harmonie met elkaar.

Met Liefde en Vrede.
Sterrenschip Alfa.

Kanaal: Cristian Won