Alfa Sterrenschip – Galactische Federatie – 2010

Alfa Sterrenschip – Galactische Federatie

Gechanneld door: Cristian Won
January 5, 2010

Groeten van het Sterrenschip Alfa!

Wij zijn blij met alle gebeurtenissen, die nu gebeuren, te kunnen zien, en groot plezier vult onze harten omdat wij weten dat de inlassing van dit nieuwe kanaal van communicatie tussen jullie en ons van onschatbare hulp zal zijn. Dit is waarom wij zo blij zijn met deze nieuwe stap die God gegeven heeft voor het bereiken van Zijn Evolutionaire Plan voor deze planeet, dat overigens niet alleen van Hem is maar van ons Allemaal. Maar laat het ons op deze manier stellen zodat we elkaar kunnen begrijpen, want om onze gedachten te kunnen uitzenden in een begrijpelijke vorm voor de meerderheid, is het voor ons nodig om onze gedachten in woorden om te zetten. In de toekomst zal dat niet nodig zijn omdat jullie overgang naar de 5e Dimensie jullie psychische krachten zal geven waar je niet van kon dromen, te midden van vele andere faciliteiten die slapende zijn in jullie maar verborgen in jullie verstand. Je zult leren om een groter percentage van je paranormale krachten te gebruiken, zoals aan jullie gedemonstreerd zal worden door diegenen die een stap voorwaarts zetten naar de 5e Dimensie.

Jullie krachten zullen niet gebruikt worden om levende wezens te schaden, maar alleen om te helpen en goed te doen voor anderen. Je zult hen (de psychische faciliteiten) ook gebruiken als gereedschap om desbetreffende taken uit te voeren. Tot op heden hebben jullie sleep- of transportvoertuigen gebruikt, keukenapparaten, kantoor-, laboratorium of werkplaatsbenodigdheden, etc. De reden waarom, geliefden, dat jullie deze faciliteiten nog niet gebruiken is omdat op het evolutionaire niveau waarop jullie zijn, jullie deze krachten die wij in onze natuurlijke vorm bezitten, zonder beraad misbruikt zouden hebben. Wanneer jullie demonstreren dat je geen enkele intentie hebt om enig levend wezen van welk rijk dan ook te beschadigen – en wij scharen daar ook onze kleine broers, de dieren, en ook de planten en bomen en zelfs de mineralen onder – dan zullen je psychische faciliteiten beginnen met ontwaken en zich geleidelijk aan ontwikkelen in een korte tijdsperiode. Maar voordat dit gebeurt, moet je de test doorstaan van je vrijwillige verandering (van binnen uit) TOT EEN VAN COMPLETE ONSCHADELIJKHEID.

Wat motiveert een slim wezen om geen kwaad te willen doen aan andere wezens en hun welzijn en geluk te verwachten? Wat zo slecht begrepen wordt op deze planeet is de superieure energie van Liefde. Als een wezen compleet is afgesneden van de wens om anderen kwaad te doen, of van de wens te hebben wat een ander wezen heeft, zal zijn liefdevolle energie stromen vanuit zijn hart en alle wezens waarmee hij in contact is omhelzen. God geeft vele innerlijke gereedschappen aan een wezen zoals dit omdat hij weet dat het alleen gebruikt zal worden voor het goede. Een persoon die liefheeft, en dan een die onvoorwaardelijk lief heeft, zal een waardevol instrument zijn voor onze service. Maar mensen zoals deze zijn klein in aantal en moeilijk te vinden! Zij zijn met zo weinigen in vergelijking met de rest van de mensheid dat, wanneer zij onze instrumenten worden, zij waardevoller dan goud zijn! Zelfs sommige personen die hun service aanbieden aan boord van onze schepen en voor de globale doelstelling, worden soms verleid door de bevrediging die men krijgt van de erkenning van anderen of door hun namen aan hun acties gekoppeld te zien. Deze zouden onpersoonlijk moeten zijn, de enige motivatie zou hun toewijding aan anderen moeten zijn. Maar dit is een detail waarmee we moeten leven en geduldig moeten zijn op dit moment.

Geliefde broeders, ben nederig en stem toe onvoorwaardelijk te werken met ons voor het Evolutionaire Plan, zonder erkenning te willen of applaus van anderen en zonder enige spirituele promotie of een bevoorrechte positie te willen. Want meer zal gegeven worden aan de nederige en aan iedereen die geen persoonlijk verlangen heeft. Liefde en nederigheid gaan altijd hand in hand en, echt, je kunt niet ascenderen zonder hand in hand te gaan met elkaar. Weet je, je zult zien dat alle mannen en vrouwen die een hoger evolutionair niveau hebben bereikt op jullie planeet extreem liefhebbend zijn geweest en die ook gekarakteriseerd worden vanwege hun nederige en zachte karakter. Ja, liefde, aardigheid en nederigheid zijn de karakteristieken van wezens die hun service aan God aanbieden.

Geliefden, neem de moeite om deze innerlijke kwaliteiten te ontwikkelen, want dit is belangrijker dan de opeenstapeling van informatie of om op te scheppen in metafysische discussies met elkaar.

Wij, van het Alfa Sterrenschip, en andere schepen die beschikbaar zijn en zich nu rond de Aarde bewegen, groeten jullie en wensen jullie een nieuw jaar vol innerlijke en spirituele progressie en wensen dat jullie hetgeen je bereikt hebt delen met jullie broeders op een nederige, helpende en onegoïstische manier.

Met Liefde en Vrede.

Channeler: Cristian Won