Alfa Sterrenschip – Galactische Federatie – 2010

Alfa Sterrenschip – Galactische Federatie

Gechanneld door: Kris Won
January 3, 2010

Groeten van het Sterrenschip Alfa!

Wij zijn er zeker van dat wij een zeer bruikbare en bevredigende periode van interactie zullen initiëren door jullie in te lijven in de groep waar wij mee werken om een maximaal aantal mensen te interesseren in de informatie die wij jullie aanbieden.

Het Alfa Sterrenschip is aanwezig op een locatie van 200.000 kilometer vanaf de Aarde, en het is voorbereid om snel en effectief te reageren op elke locatie op Aarde die daarom vraagt. Onze technologie is vele duizenden jaren geavanceerder dan die van jullie, die het ons mogelijk maakt om onzichtbaar te blijven voor jullie simpele apparaten van luchtverkenning. Als wij moeten ingrijpen, kunnen wij dat doen zonder gezien te worden door jullie regeringen, en de meeste van hen hebben niet de intentie om openlijk met ons samen te werken ondanks hun bewustzijn van onze aanwezigheid.

Ware het niet door de storing door sommige mensen, zij die de economische, sociale en politieke posities bezetten van macht en controle en die actief geleid worden door de duistere krachten, dan zouden wij jullie lang geleden al geholpen hebben om al jullie sociale structuren te verbeteren, meer natuurlijke voeding te produceren en jullie alle benodigde bronnen te geven die het milieu niet vervuilen, en als resultaat daarvan het extreme klimaat dat jullie nu moeten verduren, naar een veel stabieler en getemperd klimaat gebracht hebben.

Wij zijn een groep van gevarieerde en ongelijksoortige beschavingen die graag jullie evolutie in de gaten houden, omdat de volgende stap die jullie binnenkort gaan nemen niet alleen het leven van de wezens op Aarde zal verbeteren, maar ook op een positieve manier de aura van alle planeten rond de Zon zullen beïnvloeden, en zelfs die van andere aangrenzende zonnestelsels.

Daarom is het zo belangrijk dat de missie die aan ons is toevertrouwd goed uitgevoerd wordt. En wij zullen dit bereiken met de medewerking van jullie allemaal. Elk persoon die aanbied om te helpen met het Evolutionaire Plan zal een deel worden van de puzzel, omdat geen enkele actie van jullie kant zonder waarde is. Integendeel, het werk dat ieder van jullie doet, zelfs als het weinig lijkt, is van grote belangrijkheid om de globale missie van deze planeet te bereiken.

Verlies je hoop niet, houdt het volle vertrouwen en geloof dat we niet zullen falen en dat jullie snel, zeer snel, alle morele waarden op jullie planeet hersteld zullen zien, die andere werelden zoals die van jullie al hebben ervaren, en sta toe dat het sociale misbruik van de Aarde vandaag zal verdwijnen. Dan zul je leven in een Paradijs op Aarde.

Met vrede en Liefde van het Alfa Sterrenschip.

Kanaal: Cristian Won