Alfa Sterrenschip – Galactische Federatie – 2010

Alfa Sterrenschip – Galactische Federatie

Gechanneld door: Cristian Won
24 Januari – 2010

Groeten van Sterrenschip Alfa!

Er zijn vele redenen te bedenken om een mens van deze prachtige Aarde aan te moedigen om zich voor te bereiden op, en aan zichzelf met anderen te werken voor het bereiken van, Ascentie. Ascentie is zijn erfenis, en de tijd is gekomen voor mannen en vrouwen van goede wil en wensen, om de evolutionaire sprong te nemen en supermannen en supervrouwen met een hoger bewustzijn te worden. Als wij dit zeggen, bedoelen wij dat hun niveau van aandacht, van aanwezigheid en uitdrukking niet langer gericht zal zijn op hun ego of persoonlijkheid, maar op hun ziel. Als zij zich bij hun stappen laten leiden door hun ziel in plaats van hun ego, zal hun geest glanzen met een ongekende schittering voor mensen op deze Aarde, en het zal hen in staat stellen veel relevantere en geschiktere missies uit te voeren voor een hoog geëvolueerd wezen. Hiermee zal het contact dat jullie met ons hebben een veel vruchtbaarder resultaat opleveren, dankzij de verhoging van je bewustzijn als product van jouw Ascentieproces. Dan zullen wij hand in hand werken, en ons gewone werk zal een nog positiever effect krijgen dan als je in je huidige niveaus van bewustzijn was gebleven.

Als je deze regels leest, is dat omdat jouw bewustzijnsniveau iets hoger is dan dat van de meeste mensen, die nog steeds in een grote “droom”staat verkeren. Het is ons werk, en het zal ook dat van jou worden zodra je ontwaakt bent, te helpen mensen uit deze illusionaire droomstaat te halen waarin velen leven, omdat velen gereed zijn om wakker te worden. Hoe hoger het aantal mensen dat hun ogen opent voor de realiteit, hoe hoger de kritische massa wordt die nodig is om de duistere machten definitief te verslaan. En hoe wakkerder wezens zijn, hoe groter de mogelijkheden zijn om de duistere krachten sneller te verslaan die proberen om de geesten en levens van alle aardbewoners te domineren. Voor de energieën die tegenstander zijn van het weggeven van een nieuw Tijdperk van Liefde, vrede en harmonie, zijn de dagen geteld. Ondanks hun vele pogingen om aan de macht te blijven, is het in de Hemel al bepaald dat zij zullen verliezen. Maar wat ik jullie vertel is dat hoe meer mensen uit hun onverschilligheid komen, hoe sterker wij kunnen doorzetten zodat de duisteren sneller verslagen kunnen worden. Daarom vertellen wij jullie altijd dat wij jullie hulp en ondersteuning nodig hebben, omdat het essentieel is dat de benodigde kracht voor het Licht om het duister te overwinnen ontstaat als resultaat van de eenwording en samenwerking tussen jullie, geliefde broeders van de Aarde, en ons, die van de sterren komen.

In jullie filmtheaters en in vele goede boeken hebben jullie al voorbeelden van deze bittere strijd tussen goed en kwaad. Mijn channelaar zou graag wat voorbeelden van boeken en films over dit onderwerp willen aanhalen, maar dat is niet mijn bedoeling. Mijn doel is om met jullie over echte dingen te praten, en ik zoek niet naar voorbeelden van fantasierijke uitvindingen van auteurs, zelfs niet als zij geïnspireerd zijn door wezens uit een spiritueel rijk, wiens missie precies is om jullie bewust te maken van dit gevecht dat je vecht op je innerlijke niveaus, in je bewustzijn. Omdat het echte gevecht, mijn geliefde broeders, is gesmeed op jullie innerlijke niveau, meer dan tegen externe vijanden die je kan aanraken en tegen diegenen die je kunt bevechten gebruikmakend van je fysieke kracht. Het is het innerlijke gevecht van de mens, van zijn/haar verlicht bewustzijn tegen de negatieve tendensen die hij/of zij al honderden en honderden levens op deze planeet van ontbering en lijden heeft meegedragen.

De prijs voor diegenen die dit innerlijke gevecht winnen zal zijn het kunnen leven in hemelse dimensies of te incarneren op een meer geavanceerde planeet, waar ze zullen proberen perfectie van de ziel te bereiken, echter niet langer in grove pogingen om te overleven in een wereld van pijn en lijden die gemarkeerd is door dualiteit, maar binnen een frame van spirituele wetenschap, van kunst in zijn grootste expressie, en van liefde en broederschap in hun grootste weelderigheid.

Ik moedig jullie nog een keer aan om een intensieve poging te doen om intern te zegevieren binnen je hoogste menselijke waarden en ik nodig je uit om op onze hulp te rekenen om dit te bereiken. Maar wat wij nodig hebben is dat jullie, in de eerste plaats, degenen zijn die je bewustzijn naar het benodigde niveau voor Ascentie verhogen. De rest kun je aan ons overlaten!

Met Vrede en Liefde,
Het Alfa Sterrenschip

Kanaal: Cristian Won