Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Channeler: Cristian Won

1 april 2010

Groeten van het Alfa Sterrenschip!

Onze inzet om over jullie te waken en jullie allemaal te beschermen tegen gevaren die jullie zouden kunnen achtervolgen is een onderneming die vrijwillig door ons gekozen is, en die zal doorgaan totdat jullie uiteindelijk het punt bereiken waarop jullie jezelf kunnen beschermen en niet langer onze hulp nodig hebben. Tot dan zullen wij zeer dicht bij jullie zijn, meer dan je je kunt voorstellen, en hoeven jullie twijfel te hebben dat wij onze missie helemaal en zonder vertraging zullen vervullen.

Het Wezen dat gaat liefhebben zoals wij dat doen, twijfelt er geen moment aan zichzelf compleet aan andere wezens op te offeren die hetzelfde niveau van liefde nog niet hebben bereikt, wat inhoudt een veel bredere staat van bewustzijn, minder zelfgerichtheid (egoïsme) en de focus op het plezier dat iemand voelt om aan de noden van een ander te voldoen (altruïsme). Voor hem die liefheeft, lijkt het niet op een inspanning of een verplichting om zichzelf op te offeren (tijd, familie, persoonlijke activiteiten) om andere wezens te helpen gelukkiger te worden. Wij geven om het welzijn van alle wezens in het Universum, omdat wij weten dat wij allemaal Een en dezelfde zijn. Wij zien elke ziel als een licht dat schijnt in een eenstemmige samenklank met het gezelschap van anderen in een kosmische dans van aanbidding van de Vader en Moeder Scheppers. En als je weet dat anderen een deel van jezelf zijn, hoe kun je dan blij zijn als je andere levende wezens, mensen en anderen, ziet lijden?

Diegene die op het niveau van bewustzijn is dat hij onbaatzuchtig geeft, met een open hart en zonder angst afgewezen te worden, bespot of emotioneel beschadigd, is de grootste van alle wezens. Omdat werkelijk, de meest karakteristieke kwaliteit van een perfect wezen Liefde is. Als wij God zouden moeten definiëren, is de realiteit die het dichtst komt bij wat wij kunnen begrijpen, dat God Liefde Is. En hij die alleen denkt aan geven zonder iets terug te vragen, zonder de verwachting te worden aanbeden of beloond, wordt werkelijk in essentie, God.

Jullie die leven op het driedimensionale vlak, waarop mannen en vrouwen die het fysieke lichaam verlaten dat “dood gaat” hebben begrepen dat wij allemaal hetzelfde zijn, dat wij kinderen van God zijn die gelijk zijn, en dat Zijn Licht ons allemaal gelijk beschijnt en verwarmt, mogen naar “de andere zijde” gaan met een onbeschrijflijke vreugde, een innerlijke gelukzaligheid die je niet kunt vergelijken met ook maar iets dat je kunt verkrijgen of bereiken in jullie driedimensionale wereld. Dan zal dit wezen leven in een staat van vrede en liefde die jullie in sommige culturen het Paradijs noemen, of Nirwana in anderen, maar die allemaal naar dezelfde innerlijke staat verwijzen. Het is niet een plaats waar zielen ronddolen die zich aardig hebben gedragen tijdens hun verblijf op Aarde, maar het is meer een staat van innerlijk bewustzijn dat zich manifesteert van binnen uit. Het is zelfs zo dat je deze staat van gelukzaligheid of blijdschap op elk vlak of elke dimensie van het bestaan kunt voelen.

Dus, als je deze ongeëvenaarde staat nastreeft, onbereikbaar voor de ongelukkige en gemene zielen, moet je ernaar steven te allen tijde de puurste vorm van liefde vanuit je harten uit te breiden naar alle wezens. Zelfs diegene die niet gewend is anderen lief te hebben kan het leren als hij zich hier op sterk toelegt. Het gaat allemaal om het verlangen, het focussen van je geest en het geven van je volle aandacht om deze liefde in je hart te ontwikkelen.

Als je er niet gewend aan bent anderen lief te hebben, omdat je het nooit geprobeerd hebt, probeer dan lief te hebben wat het gemakkelijkste lijkt, zoals het kijken naar kinderen die je tegenkomt, bewonder de bloemen in het veld, beklim een berg en kijk naar de zonsondergang terwijl je op de top zit, of al het andere dat je inspireert tot meer tederheid en liefde. Er is een Kosmische Wet die zegt dat men alles aantrekt wat hetzelfde is in vibratie; tot frequente acties of activiteiten toe die de liefde in je laten ontwaken en ontwikkelen; om deze liefde elke keer meer uit te breiden zodat je zult veranderen in betere mensen, meer liefdevol en gevoelvol, en alles aantrekt in je leven dat fijn is, mooi is, en alle prachtige dingen die het leven je kan geven.

Onze wens is dat de meesten van jullie een verhoogd niveau van liefde bereiken, en dat je op deze manier zult helpen met het ascenderen van het grootste gedeelte van de bevolking van de Aarde. Omdat jij weet dat alles verbonden is. Dat is wat wij nastreven, omdat de mensheid op deze planeet er al op voorbereid is. Anders zouden wij niet hier zijn, omdat het Universum niet zoveel inspanning zou toestaan, noch zou God om onze medewerking vragen, als het resultaat niets meer dan dit zou zijn: het verhogen van het bewustzijn van de Mensheid op Planeet Aarde.

Jullie kunnen op onze volledige ondersteuning rekenen en op het momentum dat ons gegeven is om jullie te laten slagen. Kweek liefde in jullie harten! Er is niets groter en meer subliem dan dat!

Jullie broeders van het Alfa Sterrenschip in een baan om de Aarde.

Commandant Sohin

Vertaling: Puk