Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Channelaar: Cristian Won
28 Augustus 2010

Groeten van het Alfa Sterrenschip!

Realiseer je dat, ondanks de pijnlijke gebeurtenissen die op een aantal lokale plekken op de planeet plaatsvinden, mensen van alle landen van de wereld doorgaan met hun lokale festiviteiten, genieten van hun familieleven, of hun vrije tijd delen met vrienden. En diegenen die deze instelling hebben zijn in de meerderheid. Je kunt naar een dorpje gaan in Afrika, India, inclusief Haïti na al wat daar gebeurd is, maar niettemin nog steeds kinderen zien die gelukkig spelen in de straten van hun dorpje, hun dorp of hun stad.

De zorgen zullen snel vergeten zijn, en de mens herontdekt zijn vreugde en spontaniteit, omdat het zijn ware aard is om gelukkig te zijn. Niemand wil lang lijden in zijn leven, en mensen proberen de pijn te verkorten en proberen zo snel als mogelijk een gelukkige instelling aan te nemen.

De mens zal, als hij eenmaal in harmonie en balans is met het saldo van verkeerde acties en onbaatzuchtige acties die hij heeft opgebouwd met alle doorgebrachte levens op deze planeet, een staat van gelukzaligheid aannemen die volledig correspondeert met zijn mensheid, omdat hij de creatie is van de Goddelijke Schepper, gemaakt, in essentie, naar Zijn evenbeeld en wezen.

Deze Wet, geldig voor en toepasbaar op alle menselijke wezens op de planeet, wordt ook gereflecteerd in de tijden waarin wij nu leven, in de overgang naar een Nieuw Tijdperk van Licht. Wanneer een mens of dier ziek wordt is er, na een incubatietijd in de ziekte, een kleine crisis voordat het lichaam zich van de ziekte ontdoet en haar gezondheid en welzijn terug krijgt. Deze situatie is ook toepasbaar op Gaia, op jullie geliefde Planeet Aarde, die zelf ook een intelligent levend organisme is.

Dus voordat dit Planetaire Wezen dat jullie onderdak geeft zich ontdoet van de “ziekte” die zij heeft, als gevolg van misbruik door haar cellen (de mensen) van de energieën en materialen die voor hen beschikbaar zijn, is het noodzakelijk om vóór de genezing door een tussenstadium te gaan, hoewel kort van duur, zodat zij zichzelf kan bevrijden van de paar kankercellen die haar lichaam verhinderen gezond te worden.

Om ervoor te zorgen dat dit kan plaatsvinden, moeten sommige cellen worden verwijderd van het lichaam van Gaia, zodat andere cellen een gezonde toekomst kunnen genieten, compleet en gelukkig. Maar als je goed kijkt, zijn er veel meer goede en vredevolle mensen in de wereld dan gemene en kwaadaardige, daarom zal de grote meerderheid van jullie doorgaan met leven als belichaamde wezens op deze planeet, en slechts een fractie van de mensen zal hun lichaam verlaten om in andere lichamen terug te keren, hoewel op andere planeten die qua evolutie ver achter Gaia liggen.

De Aarde, de wereld die zij faciliteert, is een zeer speciale planeet; zij is van groot belang voor de planeten in jullie Lokale Universum.

(Ik moet hier helaas tot mijn spijt de communicatie met commandant Sohin even afbreken vanwege twee noodzakelijke redenen, en na een korte pauze vraag ik zijn vergeving en probeer telepathisch contact met hem te herstellen)

Ik zie mensen zich zorgen maken of zij één van diegenen zullen zijn die zullen sterven (ik geef de voorkeur aan de term “het lichaam afdanken”) of dat zij hun reis zullen voortzetten op Aarde. Maar geloof me, diegenen die hun fysieke lichaam verlaten zullen niet sterven, maar zullen hun ontwikkeling op kleinere planeten voortzetten, dus er is niets om bang voor te zijn. Het Leven van de Geest eindigt nooit, en je hebt nog steeds vele levens te leven op deze of andere ontwikkelde planeten, tenzij je ervoor kiest je niet meer in een lichaam te hullen en je te vestigen op meer subtiele vlakken, waar er geen reden is om jezelf te omhullen met een vleselijk lichaam.

Maak je niet druk over wat de toekomst zal brengen, omdat jullie lot al bepaald is, of je je nu zorgen maakt of niet. Hieruit volgt dat jullie zeker kunnen zijn dat wat de toekomst voor jullie in petto heeft iets zal zijn met respect voor de evolutie van jullie ziel, die voorwaarts zal blijven gaan richting een staat van Perfectie die de Zenit is, het laatste stadium van alle zielen.

Leef gelukkig, en geniet met ons van deze tijden van overgang van de Aarde naar het Nieuwe Wezen dat zij snel zal zijn, en met haar, jullie allemaal.

Met Vrede en Liefde

Channeler: Cristian Won

Vertaling: Puk