Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Channel: Cristian-Won
18 juli 2010

Groeten van Sterrenschip Alfa!

Wij hebben vaak benadrukt dat het zeer belangrijk is voor het komende Eerste Contact dat het maximaal aantal mensen GELOVEN in de werkelijke komst van een nieuw tijdperk voor de mensheid. Dat is hetzelfde levenspatroon dat wij in andere hogere dimensie hebben, waarmee wij omstandigheden CREËREN die het meest geschikt zijn om deze Nieuwe Wereld te manifesteren in het concrete plan voor de derde dimensie.

GELOVEN helpt bij het CREËREN.

Maak gebruik van alle middelen, maak gebruik van mentale inspanning zo goed als je kunt, om niet ingepakt te worden door de angst en onzekerheid van jullie toekomst die geschetst wordt door de massamedia, specifiek de televisie, die hevig beïnvloed en gemanipuleerd wordt door de zelfzuchtige en inhalige mensen die achter de slavernij zitten waaraan jullie onderworpen zijn, die goed beschermd zijn en beschut in hun kantoren zitten.

De gemiddelde mens denkt dat de wereldwijde economische crisis zijn oorsprong heeft in de onfortuinlijke val van de aandelenmarkten en de wereldmarkt, maar dat is niet zo. Deze economische crisis is het werk van de kwaadaardige pogingen van de geheime regering die grote geldbronnen heeft en die kwaadwillig de verachtelijke en onwaardige bronnen voedt, zoals wapenhandel, drugshandel, orgaanhandel, en de laagste van alles, de handel in vrouwen en kinderen die tegen hun wil geprostitueerd worden.

Deze verachtelijke acties, die de schatkist vullen van gewetenloze mensen die werken in anonimiteit, vervullen ons, bezoekers van andere werelden en dimensies van licht, met afgrijzen en ontzetting. Wij willen jullie dit allemaal laten weten zodat jullie deze informatie op jullie beurt kunnen verspreiden over het internet, zodat men al het slechte nieuws dat over jullie wereld wordt verspreid kan negeren. De wereld is niet zo slecht als zij haar willen laten lijken – en niets van dat kan verder van de waarheid staan, gegeven het feit dat wij aan de ochtend staan van een nieuwe levensvorm voor ons allemaal – dus wij vragen jullie om alsjeblieft geen aandacht te besteden aan noch onder elkaar te spreken over het nieuws op TV of uit de kranten, die jullie onvermoeibaar bombarderen met slecht nieuws zodat zij jullie een staat van wanhoop en angst kunnen opleggen. Door dit te doen zorgen de duisteren ervoor dat jullie onder hun dominantie en controle blijven. Val niet voor dit spel, laat je niet misleiden: het gaat niet zo slecht met de wereld als zij jullie willen laten geloven.

Accepteer de moeilijke perioden van het leven waar je soms doorheen moet gaan, het moet zo zijn omdat jullie in een universum van dualiteit leven; maar het zal niet altijd zo zijn. Na het overwinnen van de huidige en toekomstige beproevingen,leer dan van de opgedane situatie en sla de pagina om, ga door. Niets is eeuwig in jullie leven, alles is vergankelijk, met uitzondering van het Wezen dat je werkelijk BENT, dat voor eeuwig levend en vrij blijft!

Bereik je doel, jullie zijn de scheppers van het werk van God de Vader en Moeder, die constant over jullie waken. Dus heb geen angst, richt je aandacht naar binnen waar je de begeleiding en het roer zult vinden dat jullie leven voorwaarts helpt naar de glorie die jullie wacht.

Leef het Licht, beweeg je in het Licht, ben het Licht! En geen enkele duisternis kan je angstig maken noch je vertellen dat je iets anders zou moeten doen dan wat je moet doen. Jouw Geest zal je leiden.

Met Vrede en Liefde,

Commandant Sohin

Vertaling: Puk