Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Channeler: Cristian Won
28 april 2010

Groeten van het Alfa Sterrenschip!

Dat wat wij jullie hebben aangekondigd in onze vorige verklaringen, mijn broeders en zusters, ZO ZAL HET ZIJN. Na het passeren van de drempel naar de overgang tot jullie volgende niveau als mensen van deze blauwe planeet, zullen jullie wezens van licht worden die vibreren op een hogere frequentie en meer uitgelijnd zijn met jullie nieuwe staat van zijn. Jullie levensstijl, jullie manier van denken, de ervaringen van jullie levens en hoe jullie de tijd doorbrengen, dit alles zal bijna gelijk zijn aan hoe het is op onze respectievelijke thuisplaneten vanwaar diegenen van ons, de bemanning van het Alfa Sterrenschip en de rest van de interplanetaire en intergalactische ruimtevoertuigen die jullie nu assisteren, vandaan komen. Jullie wereld, nadat jullie experimenteren met en het proces van Ascentie ervaren, zal niet lijken op de wereld vol misère en ongerechtigheid waarin jullie nu leven, als gevolg van de manipulatie van de duistere machten die jullie onder hun “juk” en dominantie hielden voor duizenden jaren.

Jullie kunnen je afvragen waarom De Hemel het heeft toegestaan dat deze manipulatieve machten jullie zo lang ingetogen en onderworpen hebben gehouden. Dierbaren, dit is allemaal noodzakelijk geweest want al deze zielen moeten hun laagst mogelijke vibratieniveau behalen, om later terug te keren en te ascenderen waarna ze terug gaan naar de Vader-Moeder Schepper. Het is “Het Spel van God”, het binnenste kader dat het lot van miljarden zielen bepaald die kris-kras hun weg vervolgen om het Masterplan uit te voeren dat elk van deze zielen naar Perfectie zal leiden, en dat is het hoogste doel van hen allen. Wanneer al deze zielen, verlicht door het onbevlekte en verblindende Licht van de Voorhistorische Logos, alle ervaringen beleefd hebben die zij moesten beleven, zullen zij terugkeren om samen te smelten met hun Schepper, die ieder van hen zal ontvangen met de Liefde van De Ene die weet dat Hij een enkel en uniek Compleet Wezen zal worden, Ondeelbaar, gedurende een periode die zo lang is dat niemand van ons het zich kan voorstellen, als wezens gecreëerd door De Ene Die Is.

De gouden kosmische winden zullen de overgang opschonen van alle Geesten die naar deze dichte materie gebracht werden, en de Almachtige zal al Zijn Kinderen naar Zijn schoot brengen, zoals een zee die de rivieren verzameld die naar haar toe vloeien nadat zij door bergen en valleien zijn gestroomd. Het Universum, dat eens werd gecreëerd en uitgebreid, zoekende naar een oneindig aantal ervaringen, zal zich terugtrekken en weer geabsorbeerd worden door het enige Wezen dat Eeuwig is, en die zich al bevredigd voelt in zijn wens om zich te splitsen en Zichzelf lief te hebben. Dan zal Hij voor eeuwen zijn Dromen dromen, totdat hij na zijn lange rust weer een nieuw Universum zal willen creëren, met nieuwe Kosmische Wetten die het regeren.

Nu. Lijkt het niet zo dat jullie kleine dagelijkse problemen onbeduidend en onbelangrijk zijn in vergelijking met de grootheid van alles waaruit de Schepping bestaat, en haar ontwikkelaar en ontwerper, de Heer van alle wezens, alle werelden en alle dimensies? Duik in de uitgestrektheid van de Schepping en het Ongeschapene, en voel de extase van het weten dat jullie spoedig lichtwezens van vrede en liefde worden zoals jullie die tot op heden niet kenden. De extase waarin wij leven, wij die gekomen zijn om jullie hand vast te houden zodat jullie de sprong voorwaarts kunnen maken, zoals een schakel die de volgende voortstuwt in een keten die steeds hoger reikt naar oneindigheid.

Los al de problemen op die zich voordoen, ontwijk alle obstakels die op je weg komen, met vertrouwen in de Nieuwe Aarde die wij jullie beloven en van wie jullie zelf weten – in je harten – dat zij zich snel zal materialiseren, na de onvermijdelijke verandering die jullie binnenkort zullen ervaren. Heb vertrouwen in jezelf, omdat jullie in jezelf alle macht van het Universum bezitten; je moet alleen nog leren om die kracht uit je innerlijk naar boven te halen en deze te uiten met liefde en wijsheid waarheen je benen je ook dragen.

Met Vrede en Liefde. En veel, veel geduld dierbare broeders en zusters, omdat alles zal komen… op het juiste moment. Werk toe naar dat moment dat door iedereen zo gewenst is, en laat jezelf door niets anders in beslag nemen.

Commandant Sohin

Vertaling: Puk