Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Channeler: Cristian Won
25 april 2010

Groeten van het Alfa Sterrenschip!

Wij zijn trots op de manier waarop jullie de wereld helpen waarin jullie leven, een wereld die in werkelijkheid niet van jullie is, maar een waarin jullie toestemming kregen tijdelijk te leven, zodat het elke voorbijgaande dag een betere wereld wordt. Telkens staan er meer mensen op tegen de meest machtige multinationals en bedrijven die vervuilen en onwettig gebruik maken van hun fabrieken. En elke keer lekt er meer kennis uit naar het publiek over de vervuiling die deze bedrijven veroorzaken met hun chemicaliën en gasresiduen die zij dumpen in de rivieren, oceanen en de atmosfeer, die ooit puur en schoon waren.

God zal het ook niet toestaan dat sommige van de regerende leiders doorgaan met het vergaren van rijkdom uit het geld van de belastingbetalers, dat gelijk staat aan stelen en misbruik is van het vertrouwen dat de stemmers evenals alle mensen waarover zij regeren, in hen plaatsten. Je zult zien dat wat ik vertel reeds een feit is, en dat een hoop ‘vuile was’ van deze politici al buiten gehangen wordt, over diegenen die zichzelf verrijkt hebben door het houden van een groot deel van de fondsen die de centrale regeringen van jullie landen bestemd hadden voor publieke werken. In werkelijkheid, zeg ik jullie, dat geen enkele politicus door kan gaan met deze verduisteringen van fondsen zonder dat hun vuile trucs bekend worden bij het publiek, en dat zij worden gezien als een schande door hun collega’s en als een aanfluiting door alle mensen die hen vertrouwd hadden goed werk te verrichten.

Als jullie eenmaal kennis hebben van de slechte daden van de privé ondernemingen en van de corrupte politici, blijf dan niet stil en tevreden met het vervloeken van hen door alleen commentaar te geven over “hoe slecht de wereld geworden is.” Vorm bondgenootschappen onder jullie zelf en voer druk uit zodat diegenen die schuldig zijn verwijderd worden uit hun publieke taak en dat de bedrijven die het milieu vervuilen zwaar beboet worden of zelfs gesloten. Maak gebruik van het internet in plaats van de pers, die in vele gevallen gemanipuleerd is via bepaalde persoonlijke belangen, en verspreid informatie over deze corruptiezaken zodat zij publieke kennis worden.

Ga niet met je armen over elkaar zitten, want dan sta je hen toe verder te gaan met straffeloosheid, en al de verderfelijke schade die zij veroorzaken zal verder gaan (in het geval van sommige zakenmensen met egoïstische belangen die het niet kan schelen dat zij de pure en natuurlijke schoonheid van onze planeet vernietigen), of zij zullen doorgaan met het verduisteren van geld dat toegewezen was aan publieke of sociale werken (in het geval van de politici wiens enige gedachte is om voordelen te behalen uit positie die zij bekleden in plaats van zichzelf te wijden aan het verbeteren van de gemeenschappen die zij vertegenwoordigen).

Op deze manier zullen jullie allemaal bijdragen aan het sneller veranderen van de wereld, die zich evolueert naar de staat waarin jullie het verdienen dat zij is, want dat is jullie recht.

Wij hebben in vorige verklaringen al gemeld dat jullie hulp krijgen zodat deze veranderingen bijdragen aan het afstevenen van de wereld op het proces van Ascentie waarin jullie jezelf spoedig ondergedompeld zullen zien. Wij hebben met jullie gesproken over het grote aantal wezens die jullie hulp bieden, wezens die, net zoals wij, vanuit de ruimte komen (en die jullie buitenaardsen noemen). De zeer ver geëvolueerde mensen die al vele generaties (geleden) in het binnenste van de Aardkorst zijn en die waken over jullie snelle vooruitgang naar de vijfde dimensie helpen jullie ook, en kijken ernaar uit om jullie eens te omhelzen en samen te leven in vrede, harmonie en broederschap.

Maar wij willen ook de aanwezigheid en waardevolle hulp van alle spirituele entiteiten eren die tijdens hun levens jullie familieleden en vrienden waren, toen zij zichtbaar waren in een fysiek lichaam en die nu op het astrale vlak leven of zelfs op een nog hoger niveau. Jullie kunnen hen niet horen of zien, omdat jullie nog steeds leven in een wereld die vibreert in drie dimensies (alhoewel er sommige mensen zijn die hen wel degelijk kunnen zien en horen). Maar dat betekent niet dat zijn niet net zo levend zijn als jullie. In feite leven de geesten in een subtiele en astrale staat die het hen mogelijk maakt om waar te nemen en voelen wat hen omringt op een meer waarheidsgetrouwe en echte manier dan jullie kunnen, jullie die alleen kunnen rekenen op de vijf fysieke zintuigen in dit leven; dus daarom kunnen wij zeggen dat zij misschien wel meer levend zijn dan jullie! (lacht).

Zij kunnen niet openlijk met jullie spreken, maar zij kunnen jullie geesten beïnvloeden om jullie te waarschuwen voor enig gevaar of om jullie te laten zien dat sommige acties van jullie niet goed zijn, of om jullie een idee aan te bieden dat jullie kwaliteit van leven kan verbeteren. Velen van jullie hebben hun aanwezigheid meer dan eens gevoeld, nietwaar?

Dus, zoals je ziet, jullie zijn niet alleen in het proces van Ascentie naar de Nieuwe Aarde. Ik zeg dit omdat sommige lezers in hun wanhoop zeiden dat zij zich alleen voelen, omdat zij denken dat zij geen hulp krijgen!

Dierbare, belichaamde geesten op planeet Aarde, jullie zijn zo geliefd door jullie Schepper, dus denken jullie werkelijk dat Hij in Zijn grootmoedigheid en diepgaande liefde voor jullie, jullie werkelijk alleen zou laten? Praat met elkaar, bezoek elkaar regelmatig, en als je niemand in je sociale kring hebt die je begrijpt, dan kun je contact maken met andere broeders en zusters via het Internet, met hen die dezelfde innerlijke zoektocht ondergaan en die ook voelen dat zij Kinderen van God zijn die net als jullie in de nabije toekomst zullen wandelen op het oppervlak van een Nieuwe Aarde, zoals voorheen nog nooit gezien door de mens.

Julie zijn Een met de Schepper. Wees het je ook bewust!

Met Vrede en Liefde,

Commandant Sohin

Vertaling: Puk