Alfa Sterrenschip/ Commandant Sohin

Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Channeler: Cristian Won
20 april 2010

Groeten van het Alfa Sterrenschip!

Het is negen dagen (negen manen zouden de Indianen van Noord-Amerika zeggen) geleden dat de laatste boodschap werd verzonden via ons kanaal Kris-Won. Wij zeiden al in een eerdere boodschap dat wij in sommige gevallen vaker weg zouden zijn dan anders, omdat wij bepaalde taken moeten uitvoeren op bepaalde tijden, die onze volledige aandacht en toewijding behoeven; soms in een ander kwadrant van het zonnestelsel, en zelfs in andere delen van de Melkweg. Soms geven wij ondersteuning aan onze andere broeders die onze hulp nodig hebben. En natuurlijk willen wij hen helpen, zelfs als wij tijdelijk de hulp en ondersteuning aan Moeder Gaia en Haar kinderen moeten uitstellen waaraan wij bijna constant werken.

Jullie hebben ons nodig in deze momenten waarin jullie vibratieniveau gaat veranderen, oplopend naar een hoger octaaf en dichter bij perfectie. Wij moeten jullie helpen in deze kritische fase, omdat een eventuele fout van jullie kant als mensheid zou kunnen leiden tot een catastrofe op planetair niveau en zelfs buiten jullie planeet. Wij zullen zo’n catastrofe, als jullie Oudere Broers en Zussen, niet toestaan onder welke omstandigheden dan ook. Wij zullen jullie hulp aanbieden om zeker te stellen dat de overgang naar de nieuwe woonomgeving, die alle koninkrijken van de Aarde zullen ondergaan als jullie eenmaal de driedimensionale planeet hebben verlaten voor een vijfde dimensie planeet, ordelijk en uniform zal verlopen. Dat is jullie bestemming, en wij zullen verzekeren dat deze kwantumsprong kan plaatsvinden zonder obstakels en zonder problemen, ondanks de nooit eindigende tussenkomst van de duistere machten, die wanhopig proberen de overgang van de mensheid en andere koninkrijken naar de Nieuwe Aarde te voorkomen.

Twijfel alsjeblieft niet over de succesvolle verwezenlijking van dit gemeenschappelijke doel, want deze prestatie is er een van iedereen – die van jullie en van ons – samen in broederschap. Samen, omdat elke individuele geest van jullie die nog twijfels heeft of niet gelooft in deze volgende evolutionaire sprong van de mensheid moeilijkheden zou kunnen veroorzaken, of het moment vertragen waarop de overgang zal plaatsvinden en niet alleen de utopie van een paar naïeve dromers.

Dus, help ons in plaats daarvan om deze Nieuwe Wereld te laten ontstaan door het geloof in ons en de kracht van onze onderlinge samenwerking, en ook door het visualiseren van een prachtige nieuwe wereld, met liefdevolle wezens die leven in harmonie met elkaar, en ook in harmonie met de dieren en het milieu, de lucht en de zee. Om dit te bereiken is het nodig – is het essentieel – dat een groot aantal mensen op deze planeet een ontwaking van het bewustzijn bereiken, omdat dat is wat hen in staat stelt te stijgen naar een hogere staat van bewustzijn, hoger dan die waarin jullie momenteel leven. In feite, veel hoger!

Maar wees niet ongerust, want dit is niet zo moeilijk als het lijkt. Wij, die voortdurend toezicht houden om allerlei redenen, zien dat er steeds meer mensen het oude en achterhaalde systeem zat zijn, en streven naar een leven in een betere wereld zonder oorlogen, honger, gerechtigheid en gelijkheid. Of zonder politieke corruptie, politie en rechtbanken. Elke keer zijn er meer mensen die zoeken naar een ideale en spirituele wereld waarin etherische en morele regels regeren, en minder mensen losbandigheid en overdaad nastreven. Streven naar meer gelijkheid en het idee realiteit laten worden dat de rijke landen leren om hun rijkdom te delen met de armste landen, hen helpen en samenwerken aan de realisering van hun ideeën voor het herstel van alle levende dingen die op Planeet Aarde en hun wereldwijde stijging.

Het is geschreven in de plannen van de Schepper van alle werelden, dat dit de tijden zijn waarop jullie zullen ascenderen naar een hoger niveau van Schepping. Het is Gaia’s bestemming om in haar geheel te ascenderen, om als Planeet Aarde (Logos) een vijf dimensionale planeet te worden met alle levende wezens die Haar bevolken, natuurlijk inclusief het menselijke rijk waar jullie toe behoren.

Ik zou willen zeggen dat, om ervoor te zorgen dat jullie broeders en zusters, de dieren, de planten en de mineralen ook ascenderen, het noodzakelijk is dat jullie houding tegenover hen radicaal verandert. Er zijn namelijk nog steeds vele overblijfselen van de achterhaalde tradities onder vele van jullie, zoals het feit dat jullie nog steeds het vlees eten van jullie kleinere dierlijke broeders en zusters, buitensporig en onevenredig bomen blijven kappen die de longen zijn van Gaia, en buitensporig olie blijven winnen dat het bloed van Gaia is, of het blijven delven van mineralen van het oppervlak en uit de bodem die de beenderen van Gaia zijn. Dit leidt tot geologische onbalans die zeer ernstige korte termijn consequenties kan hebben. In feite, als wij op een aantal kritische momenten niet tijdig hadden ingegrepen tegen de bedreigde stabiliteit van jullie wereld, zouden jullie die al gehad hebben.

Verhoog je niveau van bewustzijn, door een verandering van houding en reden; niet van de lagere geest, echter, maar door het volgen van de stem van je geweten, die je vanuit jouw innerlijk zal vertellen hoe je moet reageren om deze planeet in haar geheel te verheffen.

Met Vrede en Liefde,

Commandant Sohin

Vertaling: Puk