Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Channeler: Cristian Won
8 april 2010

Groeten van het Alfa Sterrenschip!

Niets wat je besluit te ondernemen zal bekroond worden met succes, tenminste op de lange termijn, als het doel en de manieren om het te bereiken niet gebaad zijn in de onbesmette zee van jouw liefde die kristalhelder en sprankelend is. Als, terwijl je op het pad loopt dat je gekozen hebt, jouw intentie niet sterk genoeg is en beademd met pure en onzelfzuchtige liefde, is het een teken dat het niet van de hemel komt, en daardoor gedoemd zal zijn tot een spectaculaire mislukking.

Vul al je acties met liefde, dompel je woorden onder in liefde, en sier je gedachten met liefde. Dit is het pad naar zelfrealisatie, wat niets meer is dan een diepe kennis van het Wezen dat je werkelijk bent. Het enige pad dat je terug zal brengen naar je Oorsprong, is het gouden pad van eeuwigdurende Liefde en waarheid; Liefde die niet besmet is door enige verborgen of geheime gevoelens, egoïsme, of persoonlijke zelfbevrediging.

Sommigen van jullie zullen zeggen, “Maar ik wist dit al!” Maar aan diegenen die dit zeggen, vraag ik: “Nu, als je dit al weet, in ’s Hemelsnaam, waarom doe je dit dan niet?” Waarom geloof je dat de Grote Meesters van alle tijden, die woorden gebruiken in overeenstemming met het begrip van het intellect door elk tijdperk, hebben geprobeerd om exact dezelfde Waarheden aan te reiken, gemengd met wat uitdrukkingen en dergelijke, maar uiteindelijk dezelfde Waarheden? Inderdaad, omdat de mensen van deze fysieke wereld hun woorden negeren. Velen hebben de regels van hun heilige boeken uit het hoofd geleerd. Hoe fijn, wat hebben zij een goed geheugen! Maar de realiteit, en ik bedoel de “pure” realiteit, is dat helaas de gelovigen of volgers van elke religie de belangrijkste kern van de leringen niet hebben begrepen die de leraar gegeven heeft, die iedereen van deze religies heeft geïnspireerd. Dat is verdrietig, nietwaar?

Als het woord ‘religie’ van de Latijnse wortel ‘religare’ komt, dat eenheid betekent, vertel me dan of de creatie van religies die door jullie gescheiden zijn tot verschillende facetten die geleid hebben tot de moord op elkaar (zelfs vandaag de dag nog!), vertel me dan of dat eenheid is of juist ‘verdeeldheid’. Daarom zijn er zoveel atheïsten in deze huidige tijden, die niet in ook maar iets geloven wat ze niet kunnen zien en bevestigen met hun fysieke zintuigen. Zij hebben zich gerealiseerd dat religie hen niet bevredigt en hen niet voorzien heeft van wat zij als de Waarheid zien, met een hoofdletter “W”!

De toekomst van de mensheid op jullie planeet, dierbaren, is het vieren van de riten van een nieuwe en unieke religie: De Religie van Liefde! Deze religie kent geen afscheiding, scheuring, religieuze of raciale haat, noch het verbergen van de waarheid voor het in stand houden van de macht, door de pure en simpele angst, waarvan jullie geloofden dat jullie religies die over jullie hadden.

Hoe kan iemand die werkelijk liefheeft iets doen, enige actie nemen, een beslissing nemen en enige richting kiezen, zonder het welzijn en het geluk van diegenen om je heen in aanmerking te nemen? Het is een concept dat voor ons zo duidelijk en simpel is, dat wij denken dat het echt moeilijk is om iets in ons eigen voordeel te doen zonder de zorg voor anderen.

Dit zijn degenen die nog steeds zo veel fouten maken, omdat zij geen enkele sprankeling van licht hebben laten zien. Zij zijn degenen waarvan wij zeggen dat zij “in het duister leven”, die wij de Duisteren noemen. Zij moeten niet in aanmerking komen voor onze veroordeling en haat, maar in plaats daarvan moeten wij hen behandelen met begrip en genade; dat is werkelijke wijsheid. Om diegenen die nog steeds in het duister leven af te wijzen en om hen voorbeeld straffen en ontberingen toe te wensen, is niet leven in liefde, en is niet het uitdragen van de leringen van Jezus, Boeddha, Mohammed, of Zoroaster, die in hun leven alleen spraken over liefde, genade en vergeving.

Groei in de liefde, in de vergeving, in het begrip dat de duisteren de mensheid en alle wezens die jullie planeet Gaia bevolken straffen, vanwege het feit dat zij het pad van licht en liefde negeren, omdat dit de wereld is die zij kennen. Werp hen geen stenen toe, roepend om dood en straf voor hun zonden. Waar is die liefde waarin je gegroeid bent?

In plaats daarvan, bid, bid voor hen dat zij het pad naar verlossing vinden, en veroordeel hen niet al op voorhand, omdat dat een gebrek aan genade is. Als Jezus hen vergaf die hem gekruisigd hebben, de vrouw vergaf die overspel gepleegd had en tot de dood gestenigd werd, en de leden van de Sanhedrin vergaf die ervoor kozen hem te martelen en naar het kruis te brengen met het doel gemummificeerde primitieve en achterhaalde gewoonten te behouden, waarom zouden wij hen dan veroordelen die leven in het duister van onwetendheid?

Ik wilde vandaag over dit onderwerp met jullie spreken, om jullie overwegingen te begeleiden. Dit omdat velen van jullie, gedreven door wanhoop, ongeduld en inflexibiliteit, vragen om een dramatische verandering van de wereld, meteen. En vragen of de duisteren kunnen worden verwijderd van hun machtsposities en dat een Nieuw Tijdperk van Liefde en Licht gebouwd wordt op het afval van gewelddadige, agressieve actie, die in geen geval medelevend of gemotiveerd door liefde was.

Overweeg dit, mijn dierbare broeders en zusters in de Geest en kinderen gelijk aan de Almachtige Schepper van alles dat is. Verlaat datgene dat in jou leeft niet, dat ook nog steeds behoort aan de duisternis, dat je visie verblind en je laat denken en reageren zoals diegenen die oordelen en zonder genade roepen dat er ‘koppen moeten rollen’.

Met Vrede en Liefde,

Commandant Sohin

Vertaling: Puk